Knijga O Kristu

Evanđelje po Luki 9

Isus šalje dvanaestoricu apostola

1Isus pozove dvanaestoricu učenika te im dade vlast i moć nad zlodusima i moć da liječe bolesti.

Pošalje ih zatim da propovijedaju o Božjemu kraljevstvu i da iscjeljuju bolesnike.

'Ništa ne nosite sa sobom na put

Kad boravite u nekome mjestu, stanujte u jednoj kući i ne mijenjajte smještaj.

Ako vas u nekome mjestu ne poslušaju, otiđite iz njega te na odlasku stresite i prašinu s nogu. To će biti znak da ste ga prepustili njegovoj sudbini.'

I učenici pođu. Obilazili su sela navješćujući Radosnu vijest i iscjeljujući bolesnike.

Herodova strepnja

Kad je Herod tetrarh čuo o svemu što se događalo, uznemirio se i zbunio jer su neki govorili: 'To je Ivan uskrsnuo od mrtvih.'

Drugi su rekli: 'Pojavio se Ilija

'Ivanu sam ja odrubio glavu

Isus hrani pet tisuća ljudi

10 Kad su se apostoli vratili, ispripovjede Isusu sve što su učinili. Isus ih povede sa sobom i povuče se s njima u osamu u grad zvani Betsaida.

11 Ali mnoštvo je to saznalo i krenulo za njima. Isus ih je primio. Poučavao ih je o Božjemu kraljevstvu i iscjeljivao bolesnike.

12 Kasno popodne prišla su mu dvanaestorica učenika. 'Otpusti ljude

13 Ali Isus im reče: 'Vi ih nahranite.''Imamo samo pet kruhova i dvije ribe

14 Samo muškaraca ondje je bilo otprilike pet tisuća.'Recite im da posjedaju u skupine po pedesetero

15 I svi posjedaju.

16 A Isus uzme pet kruhova i dvije ribe te pogleda u nebo, blagoslovi ih i razlomi. Davao je kruh učenicima, a oni su ga dijelili narodu.

17 Svi su do sita jeli i još su dvanaest košara napunili ostacima preostalima mnoštvu.

Petar priznaje Isusa

18 Dok se Isus jednom u osami molio, s njim su bili samo učenici. On ih upita: 'Što ljudi kažu, tko sam ja?'

19 Oni odgovore: 'Neki misle da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, a treći da si neki drevni prorok koji je ustao od mrtvih.'

20 'A što vi kažete, tko sam?' upita ih.'Ti si Krist, Pomazanik Božji

Isus navješćuje svoju smrt

21 Isus im strogo zapovjedi da o tomu nikome ne govore.

22 'Jer ja, Sin Čovječji, moram mnogo pretrpjeti. Starješine, svećenički poglavari i pismoznanci će me odbaciti. Ubit će me, a ja ću treći dan uskrsnuti.'

23 Zatim reče svima: 'želi li tko biti mojim sljedbenikom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima svoj križ i neka ide za mnom.

24 Tko želi živjeti svoj život kako mu se prohtije, na koncu će ga izgubiti. Ali tko je voljan odustati od vlastitih planova za svoj život i živjeti prema mojoj volji, zadobit će pravi život.

25 A kakva je korist čovjeku ako zadobije cijeli svijet, a izgubi samoga sebe ili sebi naudi?

26 Posrami li se tko mene i mojih riječi, njega ću se i ja, Sin Čovječji, posramiti kada dođem u svojoj i Očevoj slavi i u slavi svetih anđela.

27 Kažem vam, neki od vas ovdje neće umrijeti dok ne vide Božje kraljevstvo.'

Preobrazba

28 Otprilike osam dana nakon toga povede Isus Petra, Ivana i Jakova u goru da se pomoli.

29 Dok se molio, lice mu se preobrazi a odjeća zablista bijelim sjajem.

30 Uto se pojave dvojica ljudi i počnu s njim razgovarati. Bili su to Mojsije i Ilija.

31 Pojavili su se u slavi i razgovarali su s njim o smrti koju je trebao podnijeti u Jeruzalemu da se ispuni Pismo.

32 Petra i njegove drugove svladao je san. Kad su se probudili, ugledali su Isusa u slavi i dvojicu ljudi kako stoje s njim.

33 Dok su ta dvojica odlazili, Petar, i ne znajući što govori, reče Isusu: 'Učitelju, dobro nam je ovdje. Napravimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju i jednu Iliji.'

34 Još dok je govorio, pojavi se oblak i prekrije ih. Kad su se našli u oblaku, silno se prestraše.

35 Iz oblaka se začuje glas: 'Ovo je moj Sin[a] kojega sam izabrao! Njega slušajte!'

36 Baš kad se začuo glas, Isus ostane sam. Učenici su šutjeli i tada još nikome nisu ništa govorili o onome što su vidjeli.

Isus iscjeljuje opsjednutog dječaka

37 Kad su sutradan sišli s gore, Isusu dođe u susret silno mnoštvo.

38 Neki čovjek iz mnoštva poviče: 'Učitelju, molim te, pogledaj mi sina! Jedinac mi je!

39 Opsjeda ga duh pa odjednom počne vrištati, bacati se i ide mu pjena na usta. Jedva ga ostavi kad ga sveg izmrcvari.

40 Molio sam tvoje učenike da ga istjeraju, ali nisu mogli.'

41 'Nevjerni i opaki rode!' reče Isus. 'Koliko dugo još moram biti s vama? Dokle vas moram podnositi? Dovedi sina!'

42 Dok je dječak prilazio, zloduh ga baci na tlo i počne ga grčiti. A Isus zaprijeti duhu, iscijeli dječaka i preda ga njegovu ocu.

43 Svi su bili osupnuti Božjim veličanstvom.

Isus ponovno pretkazuje svoju smrt

Dok su sve divili svemu što je učinio, Isus reče učenicima:

44 'Zapamtite dobro što vam govorim: Sin Čovječji bit će predan ljudima u ruke.'

45 Ali oni nisu razumjeli što im kazuje. Značenje im je bilo skriveno, a bojali su se pitati da im objasni.

Tko je najveći u kraljevstvu

46 Učenici počnu razmišljati o tomu tko bi od njih mogao biti najveći.

47 Znajući što im je na srcu, Isus uzme dijete, postavi ga uza se

48 i reče: 'Tko prihvati takvo malo dijete radi mene, mene prihvaća. A tko mene prihvaća, prihvaća Boga koji me je poslao. Tko je najmanji među vama, taj je najveći.'

Pozivanje na Isusovo ime

49 Ivan mu reče: 'Učitelju, vidjeli smo nekog čovjeka da se koristi tvojim imenom izgoneći zle duhove; rekli smo mu da to ne čini jer nije iz naše skupine.'

50 'Ne branite mu!' reče im Isus. 'Tko nije protiv vas, za vas je!'

Negostoljubivi Samarijanci

51 Kad se približilo vrijeme njegova povratka u nebo, Isus odlučno krene u Jeruzalem

52 i pošalje pred sobom glasnike. Oni odu u neko samarijsko selo da mu priprave smještaj.

53 Ali ondje ga ljudi nisu htjeli primiti jer je putovao u Jeruzalem.

54 Kad su to vidjeli učenici Jakov i Ivan, upitaju Isusa: 'Gospodine, hoćeš li da zapovjedimo da ih spali oganj s neba?'

55 Ali on se okrene i prekori ih.

56 Zatim odu u drugo selo.

Cijena učeništva

57 Dok su išli putem, neki čovjek reče Isusu: 'Slijedit ću te kamo god ti pošao!'

58 Ali Isus mu odgovori: 'Lisice imaju jame i ptice imaju gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje ni glavu nasloniti.'

59 Nekome drugome reče: 'Slijedi me!'Čovjek odgovori: 'Gospodine, dopusti mi da najprije odem pokopati oca.'

60 Ali Isus mu odgovori: 'Pusti da mrtvi pokapaju svoje mrtvace, a ti idi naviještati Božje kraljevstvo!'

61 Još netko reče: 'Gospodine, slijedit ću te, ali mi najprije dopusti da se oprostim sa svojim ukućanima.'

62 Ali Isus mu odgovori: 'Tko stavi ruku na plug, a zatim se okreće natrag, nije prikladan za Božje kraljevstvo.'

Footnotes

  1. Evanđelje po Luki 9:35 U nekim rukopisima: moj ljubljeni Sin.