Knijga O Kristu

Druga poslanica Korinćanima 9

Prikupljanje milodara za jeruzalemske kršćane

1Nije, razumije se, ni potrebno da vam više pišem o tome milodaru za svete u Jeruzalemu.

Znam kako ste gorljivi u pomaganju i time sam vas hvalio pred Makedoncima, ističući da su u Ahaji bili pripravni davati još od lani. Svojom ste gorljivošću potaknuli i mnoge druge da počnu pomagati.

Šaljem vam ovu braću kako bih bio siguran da ste zaista spremni kao što sam se hvalio da ćete biti.

Bio bih posramljen, a i vi također, kad bi sa mnom došli neki Makedonci, a vi bili nepripremljeni.

Zato sam poslao braću da odu k vama prije nas i da se pobrinu da vaš već obećani dar bude spreman. Ali htio bih da on bude iskaz velikodušnosti, a ne škrtarenja.

Poslušajte me: tko škrto posije, škrto će i žeti; tko sije obilno, i žet će obilno.

Neka svatko odluči koliko će dati, ali od srca, a ne teška srca ili na silu, jer Bog voli darovatelje dragovoljna srca.

Bog po svojoj milosti može na vas izliti svakovrsno obilje tako da imate svega dovoljno i da vam još pretekne, da činite dobra djela.

U Svetome pismu piše:
    Pravedan čovjek 'daje siromahu obilno.
    Njegova dobra djela nikada neće biti zaboravljena.'[a]

10 Jer Bog koji daje sjeme za sjetvu, daje i kruh za jelo. On će jednako tako umnožiti vaše sjeme i dati da u vama uzrastu plodovi vaše pravednosti.

11 Bog će vam dati obilje da biste ga mogli darežljivo dijeliti s drugim ljudima, pa će oni za vaš dar zahvaljivati Bogu.

12 Tako ćete ispunjavanjem te svete zadaće ne samo namiriti potrebe svetih u Jeruzalemu koji su u oskudici već ćete i mnogima dati povoda da zahvaljuju Bogu.

13 Oni će zahvaljivati Bogu za vašu prokušanost u toj službi milosrđa i hvaliti ga zbog vašega pokoravanja Kristovoj Radosnoj vijesti, što ste pokazali dijeleći dobra s njima i s drugima.

14 S velikom će ljubavi moliti za vas zbog divne Božje milosti koju je Bog na vas izlio.

15 Hvala Bogu za njegova Sina - za njegov neizrecivo dragocjeni dar!

Footnotes

  1. Druga poslanica Korinćanima 9:9 Psalam 112:9