Knijga O Kristu

Djela apostolska 20

Pavao u Makedoniji i Grčkoj

1Kad je sva strka prošla, Pavao pošalje po vjernike.[a] Ohrabri ih, pozdravi se s njima i otputuje u Makedoniju.

Putem je hrabrio braću u mjestima kuda je prolazio. Stigne tako u Grčku

i ostane ondje tri mjeseca. Baš kad se spremao otploviti natrag u Siriju, dozna da su mu židovi postavili zasjedu pa se odluči vratiti preko Makedonije.

Pratili su ga Pirov sin Sopater iz Bereje, Solunjani Aristarh i Sekund, Gaj iz Derbe, Timotej i Azijci Tihik i Trofim.

Otišli su prije nas i sačekali nas u Troadi.

A mi smo poslije Blagdana beskvasnih kruhova krenuli brodom iz Filipa i za pet dana stigli k njima u Troadu, gdje smo ostali sedam dana.

Pavao u Troadi

Prvoga dana u tjednu sastali smo se da lomimo kruh.[b] Pavao je propovijedao. Kako je sutradan kanio otputovati, govorio je sve do ponoći.

U sobi na katu gdje smo se okupili bilo je mnogo svjetiljki.

Na prozoru je sjedio mladić Eutih. Kako je Pavao dugo govorio, on duboko zaspi i svladan snom padne s trećega kata na zemlju. Kad su ga podignuli, bio je mrtav.

10 Pavao siđe, legne na dječaka i zagrli ga. 'Ne uznemirujte se!' reče. 'živ je!'

11 Popne se zatim na kat, razlomi kruh i blaguje s njima. Zatim je govorio još dugo, sve do svanuća. Onda otputuje.

12 A mladića su odveli živa, neizmjerno utješeni.

Pavao susreće efeške starješine

13 Mi smo prije Pavla krenuli lađom u As. On je tamo trebao doći pješice, a dalje smo ga trebali povesti.

14 Kad nam se u Asu pridružio, skupa smo otplovili u Mitilenu.

15 Onande smo sutradan projedrili nadomak Hija, dan poslije krenuli u Sam te sutradan stigli u Milet.

16 Pavao je, naime, odlučio izbjegnuti Efez da se ne zadrži u Maloj Aziji. žurio se da, ako bude mogao, stigne u Jeruzalem do Pedesetnice.

17 Ali iz Mileta pošalje u Efez po crkvene starješine.

18 Kad su došli, reče im: 'Znate kako sam postupao od prvog dana kad sam nogom kročio u Malu Aziju.

19 Služio sam Gospodinu ponizno, u suzama i kušnjama koje su me snašle zbog židovskih urota.

20 Ipak se nikada nisam sustezao propovijedati, u javnosti ili po kućama, sve što bi vam moglo biti korisno.

21 Upozoravao sam i židove i pogane da se odvrate od grijeha i obrate Bogu te da povjeruju u našega Gospodina Isusa.

22 Sada idem u Jeruzalem, neodoljivo vođen Svetim Duhom, ne znajući što me čeka,

23 osim što mi Sveti Duh u svakome gradu potvrđuje da me čekaju tamnica i nevolje.

24 Ali nije mi stalo hoću li živjeti ili ne, već hoću li dovršiti svoju trku, djelo koje sam primio od Gospodina Isusa: svjedočiti o Radosnoj vijesti i Božjoj milosti.

25 Sada znam da me vi, kojima sam propovijedao o Kraljevstvu, nećete više vidjeti.

26 Zato vam danas jasno kažem: čist sam od krvi svih vas. Nisam kriv propadne li tko od vas

27 jer se nisam sustezao navijestiti vam u potpunosti Božju nakanu.

28 Pazite na sebe i na Božje stado - na njegovu Crkvu otkupljenu njegovom krvlju, u kojoj vas je Sveti Duh postavio za starješine.

29 Znam da će se, kad odem, među vas uvući okrutni vuci koji ne štede stada.

30 Čak će i neki od nas neki iskrivljavati učenje ne bi li odvukli učenike za sobom.

31 Zato bdijte! Ne zaboravite da sam tri godine bio s vama i danonoćno vas bez prestanka opominjao lijući suze.

32 A sada vas povjeravam Bogu i Riječi njegove milosti, koja vas može izgraditi i dati vam baštinu kao i svima posvećenima.

33 Nikada nisam želio tuđe srebro, zlato ili odjeću.

34 Znate da sam vlastitim rukama radio za svoje potrebe i potrebe svojih pratitelja.

35 U svemu sam vam bio primjerom kako se treba truditi, pomagati nevoljnima i pamtiti riječi Gospodina Isusa: "Blaženije je davati nego primati.''

36 Kad je to rekao, klekne i pomoli se s njima.

37 Glasno su plakali, grlili Pavla i cjelivali ga

38 ražalošćeni posebice što je rekao da ga nikada više neće vidjeti. Zatim ga isprate na lađu.

Footnotes

  1. Djela apostolska 20:1 U grčkome: učenike.
  2. Djela apostolska 20:7 Na Večeru Gospodnju.