Knijga O Kristu

1 Timoteju 6:1-21

O robovima

1Kršćani koji su robovi trebaju svoje gospodare držati dostojnima časti da se ne pogrđuje Božje ime i naše učenje. 2A oni koji za gospodara imaju kršćanina neka ga ne cijene manje zbog toga što su braća. Trebali bi mu još bolje služiti jer svojim trudom koriste vjerniku i ljubljenome bratu.

Lažna učenja i pravo bogatstvo

Poučavaj tu istinu, Timoteju, i svakoga potiči da joj bude poslušan. 3Zastupa li tko drukčije učenje, odbacujući zdrave riječi našega Gospodina Isusa Krista, koje su temelj pobožnog života, 4taj je ohol i neznalica koji boluje od rasprava i prepiranja. A one vode u zavist, svađu, pogrde i zla sumnjičenja. 5Takvi ljudi uvijek izazivaju trvenja. Pokvarenog su uma, lišeni istine, a vjeru smatraju izvorom zarade.

6Pa ipak, prava je vjera veliko bogatstvo ako je čovjek zadovoljan onime što ima. 7Na ovaj svijet nismo ništa donijeli, pa ništa ne možemo ni ponijeti s njega. 8Imamo li dakle dostatno odjeće i hrane, budimo time zadovoljni! 9Ali ljudi koji se žele obogatiti upadaju u napast, u zamku mnogih nerazumnih i štetnih požuda koje ih strovaljuju u propast i uništenje. 10Jer ljubav prema novcu korijen je svakoga zla. Ima ljudi koji su, žudeći za novcem, odlutali od vjere i sami sebi nanijeli mnogo patnje.

Pavlove posljednje upute

11Ali ti si, Timoteju, Božji čovjek. Kloni se zato toga. Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću i blagošću. 12Bij dobru bitku vjere. Teži za vječnim životom koji ti je Bog dao i o kojemu si tako lijepo svjedočio pred brojnim svjedocima. 13Zapovijedam ti pred Bogom, koji svima daje život, i pred Kristom Isusom, koji je dao lijepo svjedočanstvo pred Poncijem Pilatom: 14vrši ovu zapovijed neokaljano i besprijekorno od sada pa do dolaska našega Gospodina Isusa Krista. 15Jer kad za to dođe vrijeme, Krista će pokazati blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. 16On je jedini besmrtan. Prebiva u tako sjajnom svjetlu da mu se nitko ne može približiti. Nitko ga od ljudi nije vidio niti ga može vidjeti. Njemu neka je čast i vlast uvijeke. Amen.

17Bogatašima u ovome svijetu reci da ne budu bahati i da se ne pouzdaju u svoje nesigurno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve obilno daje na uživanje. 18Reci im neka svojim novcem čine dobro. Neka se bogate dobrim djelima i neka budu darežljivi, spremni s drugima podijeliti ono što im je Bog dao. 19Tako će prikupiti pravo blago u nebu—jedini i siguran ulog za vječnost—te postignuti pravi život.

20Timoteju, čuvaj blago koje ti je Bog povjerio. Kloni se svjetovnih i ispraznih rasprava s onima koji ti se suprotstavljaju svojim nazoviznanjem! 21Neki su, pristajući uz takve, zastranili od vjere.

Neka je Božja milost sa svima vama.

New International Version

1 Timothy 6:1-21

1All who are under the yoke of slavery should consider their masters worthy of full respect, so that God’s name and our teaching may not be slandered. 2Those who have believing masters should not show them disrespect just because they are fellow believers. Instead, they should serve them even better because their masters are dear to them as fellow believers and are devoted to the welfare6:2 Or and benefit from the service of their slaves.

False Teachers and the Love of Money

These are the things you are to teach and insist on. 3If anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, 4they are conceited and understand nothing. They have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions 5and constant friction between people of corrupt mind, who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain.

6But godliness with contentment is great gain. 7For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. 8But if we have food and clothing, we will be content with that. 9Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. 10For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.

Final Charge to Timothy

11But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness. 12Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. 13In the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who while testifying before Pontius Pilate made the good confession, I charge you 14to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, 15which God will bring about in his own time—God, the blessed and only Ruler, the King of kings and Lord of lords, 16who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see. To him be honor and might forever. Amen.

17Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. 18Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. 19In this way they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life.

20Timothy, guard what has been entrusted to your care. Turn away from godless chatter and the opposing ideas of what is falsely called knowledge, 21which some have professed and in so doing have departed from the faith.

Grace be with you all.