Knijga O Kristu

1 Ivanova 5:1-21

Vjera u Božjeg Sina

1Tko vjeruje da Isus jest Krist, rođen je od Boga. A tko voli Oca, voli i njegovu djecu. 2Volimo li Božju djecu, znat ćemo po tomu volimo li Boga i vršimo li njegove zapovijedi. 3Jer voljeti Boga znači držati njegove zapovijedi, a to zaista nije teško. 4Tko je rođen od Boga pobjeđuje ovaj zao svijet vjerom u Krista. 5Jer tko će pobijediti svijet ako ne oni koji vjeruju da je Isus Krist Božji Sin?

6On, Isus Krist, došao je kroz vodu i kroz krv; ne samo u vodi već i u vodi i u krvi. I Duh o tome svjedoči jer je Duh istina. 7Tako troje svjedoči: 8Duh, voda i krv, i to se troje slaže. 9Vjerujemo li ljudskom svjedočanstvu, kako ne bismo vjerovali Božjemu. A Bog svjedoči da je Isus njegov Sin. 10Tko vjeruje u Božjega Sina, ima to svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, naziva Boga lašcem jer ne vjeruje u Božje svjedočanstvo o njegovu Sinu.

11Evo tog svjedočanstva: Bog nam je dao vječni život i taj je život u njegovu Sinu. 12Tko ima Božjeg Sina, ima život; tko nema Božjeg Sina, nema ni života.

Zaključak

13Napisah ovo vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate vječni život. 14Pouzdajemo se u njega da uslišava što god ga zamolimo u skladu s njegovom voljom. 15A kad znamo da nas u svemu uslišava, znamo i da već imamo ono što smo ga molili.

16Vidi li tko brata da čini grijeh koji nije smrtonosan, neka moli i Bog će takvom bratu dati život. Postoji i smrtonosan grijeh; za nj ne kažem da molite. 17Svaka je nepravda grijeh, ali ima grijeha koji nisu smrtonosni.

18Znamo da nitko tko je rođen od Boga ne živi u grijehu jer Božji Sin takve sigurno čuva i Zli ih ne može dohvatiti. 19Znamo da smo mi Božja djeca, a da je sav svijet u vlasti Zloga. 20Znamo i to da je Krist, Božji Sin, došao i dao nam razum da bismo mogli spoznati Istinitoga. Mi smo u Istinitome, u njegovu Sinu Isusu Kristu. On je istiniti Bog i Život vječni.

21Čuvajte se, djeco moja, idola i svega drugoga što bi u vašim srcima moglo zauzeti Božje mjesto!

New International Reader’s Version

1 John 5:1-21

Faith in God’s Son Who Became a Human Being

1Everyone who believes that Jesus is the Christ is a child of God. And everyone who loves the Father loves his children as well. 2Here is how we know that we love God’s children. We know it when we love God and obey his commands. 3In fact, here is what it means to love God. We love him by obeying his commands. And his commands are not hard to obey. 4That’s because everyone who is a child of God has won the battle over the world. Our faith has won the battle for us. 5Who is it that has won the battle over the world? Only the person who believes that Jesus is the Son of God.

6Jesus Christ was born as we are, and he died on the cross. He wasn’t just born as we are. He also died on the cross. The Holy Spirit is a truthful witness about him. That’s because the Spirit is the truth. 7There are three that are witnesses about Jesus. 8They are the Holy Spirit, the birth of Jesus, and the death of Jesus. And the three of them agree. 9We accept what people say when they are witnesses. But it’s more important when God is a witness. That’s because it is what God says about his Son. 10Whoever believes in the Son of God accepts what God says about him. Whoever does not believe God is calling him a liar. That’s because they have not believed what God said about his Son. 11Here is what God says about the Son. God has given us eternal life. And this life is found in his Son. 12Whoever belongs to the Son has life. Whoever doesn’t belong to the Son of God doesn’t have life.

Final Words

13I’m writing these things to you who believe in the name of the Son of God. I’m writing so you will know that you have eternal life. 14Here is what we can be sure of when we come to God in prayer. If we ask anything in keeping with what he wants, he hears us. 15If we know that God hears what we ask for, we know that we have it.

16Suppose you see any brother or sister commit a sin. But this sin is not the kind that leads to death. Then you should pray, and God will give them life. I’m talking about someone whose sin does not lead to death. But there is a sin that does lead to death. I’m not saying you should pray about that sin. 17Every wrong thing we do is sin. But there are sins that do not lead to death.

18We know that those who are children of God do not keep on sinning. The Son of God keeps them safe. The evil one can’t harm them. 19We know that we are children of God. We know that the whole world is under the control of the evil one. 20We also know that the Son of God has come. He has given us understanding. So we can know the God who is true. And we belong to the true God by belonging to his Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

21Dear children, keep away from statues of gods.