Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 1:1-6

BUKU LOYAMBA

Masalimo 1–41

Salimo 1

1Wodala munthu

amene satsatira uphungu wa anthu ochimwa,

kapena kuyima mʼnjira ya anthu oyipa,

kapena kukhala mʼmagulu a anthu onyoza.

2Koma chikondwerero chake chili mʼmalamulo a Yehova

ndipo mʼmalamulo akewo amalingaliramo usana ndi usiku.

3Iye ali ngati mtengo wodzalidwa mʼmbali mwa mitsinje ya madzi,

umene umabereka zipatso zake pa nyengo yake

ndipo masamba ake safota.

Chilichonse chimene amachita amapindula nacho.

4Sizitero ndi anthu oyipa!

Iwo ali ngati mungu

umene umawuluzidwa ndi mphepo.

5Kotero anthu oyipa sadzatha kuyima pa chiweruzo,

kapena anthu ochimwa mu msonkhano wa anthu olungama.

6Pakuti Yehova amayangʼanira mayendedwe a anthu olungama,

koma mayendedwe a anthu oyipa adzawonongeka.

Japanese Contemporary Bible

詩篇 1:1-6

1

1なんと幸いでしょう。

悪者のたくらみに耳を貸したり、

罪人といっしょになって

神のことをさげすんだりしない人は。

2その人は、

主がお望みになることを何でも喜んで行い、

いつも、主の教えを思い巡らしては、

もっと主のみそばを歩もうと考えます。

3その人は、川のほとりに植えられた、

季節が来ると甘い実をつける木のようです。

その葉は決して枯れず、

その人のすることは、みな栄えます。

4しかし罪人には、逆の運命が待っています。

彼らは風に吹き飛ばされるもみがらのようで、

5神のさばきにたえず、

神に従う人とともに立つことはできません。

6主はご自分に従う人の行く道を、

守ってくださいますが、

神に背く者の行き着く先は滅びです。