Machitidwe a Atumwi 27 – Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero CCL