Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Levitiko 1:1-17

Nsembe Zopsereza

126 Yehova anayitana Mose mu tenti ya msonkhano. Iye anati, 2“Aliyense wa inu ngati abwera ndi nsembe kwa Yehova kuchokera pa ziweto zake, choperekacho chikhale ngʼombe, nkhosa kapena mbuzi.

3“ ‘Ngati munthu apereka nsembe yopsereza ya ngʼombe, ikhale yayimuna yopanda chilema. Aziyipereka pa khomo la tenti ya msonkhano, kuti Yehova alandire. 4Munthuyo asanjike dzanja lake pa mutu pa nsembe yopserezayo, ndipo idzalandiridwa kuti ikhale yopepesera machimo ake. 5Pambuyo pake aphe ngʼombeyo pamaso pa Yehova, ndipo ansembe, ana a Aaroni, atenge magazi ake ndi kuwawaza mbali zonse za guwa lansembe limene lili pa khomo la tenti ya msonkhano. 6Munthuyo asende nsembe yopserezayo ndi kuyidula nthulinthuli. 7Ndipo ana a Aaroni, wansembe uja asonkhe moto pa guwa ndi kuyalapo nkhuni pa motopo. 8Kenaka ana a Aaroni, wansembe uja, ayike nthuli za nyamayo, mutu wake pamodzi ndi mafuta omwe pa nkhuni zimene zili paguwapo. 9Munthuyo atsuke zamʼkati mwa nyamayo pamodzi ndi miyendo yake yomwe, ndipo wansembe awotche nyama yonse paguwapo. Iyi ndi nsembe yopsereza, chopereka chowotcha pa moto, cha fungo lokomera Yehova.

10“ ‘Koma ngati chopereka cha nsembe yopserezayo ndi nkhosa kapena mbuzi kuchokera pa ziweto zake, munthuyo apereke yayimuna yopanda chilema. 11Ayiphere kumpoto kwa guwa, pamaso pa Yehova, ndipo ana a Aaroni amene ndi ansembe, awaze magazi ake mbali zonse za guwalo. 12Kenaka ayidule nyamayo nthulinthuli, ndipo wansembe ayike nthulizo pa guwa, atengenso mutu ndi mafuta omwe, ndipo ayike zonsezi pa nkhuni zimene zikuyaka pa guwa. 13Munthuyo atsuke zamʼkati mwa nyamayo pamodzi ndi miyendo yake yomwe, ndipo wansembe abwere nazo zonse ndi kuzitentha pa guwa. Iyi ndi nsembe yopsereza, chopereka chotentha pa moto, fungo lokomera Yehova.

14“ ‘Koma ngati chopereka kwa Yehova ndi nsembe yopsereza ya mbalame, ndiye ikhale njiwa kapena mawunda. 15Wansembe abwere nayo ku guwa, ayidule mutu moyipotola ndi kutentha mutuwo pa guwa. Magazi ake awathire pansi kuti ayenderere pambali pa guwa. 16Iye achotse chithokomiro pamodzi ndi nthenga zake zomwe ndi kuzitaya ku malo wotayirako phulusa, kummawa kwa guwalo. 17Kenaka ayingʼambe pakati, koma asachotse mapiko. Ndipo wansembe ayiwotche pa nkhuni zimene zikuyaka pa guwa. Imeneyi ndi nsembe yopsereza, yowotcha pa moto ndiponso ya fungo lokomera Yehova.

Nouă Traducere În Limba Română

Leviticul 1:1-17

Arderea‑de‑tot

1Domnul l‑a chemat pe Moise și i‑a vorbit din Cortul Întâlnirii, zicând: 2„Vorbește‑le fiilor lui Israel și spune‑le: «Când cineva dintre voi aduce Domnului vreo ofrandă, să vă aduceți ofranda dintr‑un animal din turmă sau cireadă.

3Dacă ofranda lui este o ardere‑de‑tot din cireadă, atunci să aducă un mascul fără meteahnă. Să‑l aducă la intrarea în Cortul Întâlnirii ca să fie plăcut3 Textul se referă fie la dar, fie la persoana care dăruiește. înaintea Domnului. 4Să‑și pună mâna pe capul animalului adus ca ardere‑de‑tot, și acesta va fi primit în locul lui ca ispășire pentru el. 5Vițelul să fie înjunghiat înaintea Domnului, și fiii lui Aaron, preoții, să aducă sângele și să‑l stropească de jur împrejurul altarului de la intrarea în Cortul Întâlnirii. 6Arderea‑de‑tot să fie jupuită și tăiată în bucăți. 7Fiii preotului Aaron vor face foc pe altar și vor pune lemne în foc. 8Apoi preoții, fiii lui Aaron, să așeze bucățile, capul și grăsimea pe lemnele puse în focul de pe altar, 9iar măruntaiele și picioarele lui să le spele cu apă. Și preotul să le ardă pe altar ca o ardere‑de‑tot, o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

10Dacă ofranda lui ca ardere‑de‑tot este din turmă, din miei sau din capre, atunci să aducă un mascul fără meteahnă. 11Să‑l înjunghie în partea de nord a altarului, înaintea Domnului și fiii lui Aaron, preoții, să‑i stropească sângele pe altar, de jur împrejur. 12Preotul să‑l taie în bucăți, după care să așeze bucățile împreună cu capul și grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar, 13iar măruntaiele și picioarele să le spele cu apă. Apoi preotul să le aducă pe toate și să le ardă pe altar. Aceasta este o ardere‑de‑tot, o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

14Dacă ofranda lui pentru Domnul este o ardere‑de‑tot din păsări, atunci să‑și aducă ofranda din turturele sau din pui de porumbel. 15Preotul să aducă pasărea lângă altar, să‑i frângă capul și s‑o ardă pe altar, iar sângele să i se scurgă pe o parte a altarului. 16Apoi să‑i scoată gușa cu ce are în ea16 Sau: gușa și penele. Sensul termenului ebraic este nesigur. și s‑o arunce lângă altar, pe partea de răsărit, în locul pentru cenușă. 17Să‑i rupă aripile, fără să le desprindă. După aceea, preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere‑de‑tot, o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.