Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 5:1-32

Mibado Kuyambira pa Adamu Mpaka Nowa

1Ndondomeko ya mibado ya Adamu ndi iyi:

Pamene Mulungu analenga munthu, anamulenga mʼchifaniziro cha Mulungu. 2Iye analenga mwamuna ndi mkazi. Anawadalitsa ndipo anawatcha “Munthu.”

3Pamene Adamu anali ndi zaka 130, anabereka mwana wamwamuna wofanana naye ndipo anamutcha Seti. 4Atabadwa Seti, Adamu anakhala ndi moyo zaka zina 800 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 5Zaka zonse za Adamu zinali 930 ndipo anamwalira.

6Pamene Seti anali ndi zaka 105, anabereka Enosi. 7Atabadwa Enosi, Seti anakhala ndi moyo zaka zina 807 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 8Zaka zonse za Seti zinali 912 ndipo anamwalira.

9Pamene Enosi anali ndi zaka 90, anabereka Kenani. 10Atabadwa Kenani, Enosi anakhala ndi moyo zaka zina 815 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 11Zaka zonse za Enosi pamodzi zinali 905 ndipo anamwalira.

12Pamene Kenani anali ndi zaka 70, anabereka Mahalaleli. 13Atabadwa Mahalaleli, Kenani anakhala ndi moyo zaka zina 840 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 14Zaka zonse za Kenani zinali 910, ndipo anamwalira.

15Pamene Mahalaleli anali ndi zaka 65, anabereka Yaredi. 16Atabadwa Yaredi, Mahalaleli anakhala ndi moyo zaka zina 830 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 17Zaka zonse za Mahalaleli zinali 895 ndipo anamwalira.

18Pamene Yaredi anali ndi zaka 162, anabereka Enoki. 19Atabadwa Enoki, Yaredi anakhala ndi moyo zaka zina 800 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 20Zaka zonse za Yaredi zinali 962 ndipo anamwalira.

21Pamene Enoki anali ndi zaka 65, anabereka Metusela. 22Atabadwa Metusela, Enoki anayenda ndi Mulungu zaka 300 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 23Zaka zonse za Enoki zinali 365. 24Enoki anayenda ndi Mulungu; ndipo iye sanaonekenso chifukwa Mulungu anamutenga.

25Pamene Metusela anali ndi zaka 187, anabereka Lameki. 26Ndipo atabadwa Lameki, Metusela anakhala ndi moyo zaka zina 782 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 27Zaka zonse za Metusela zinali 969, ndipo anamwalira.

28Pamene Lameki anali ndi zaka 182, anabereka mwana wamwamuna. 29Ndipo anamutcha Nowa ndipo anati, “Iyeyu adzatipumulitsa ku ntchito zathu zolemetsazi, zolima nthaka imene Yehova anayitemberera.” 30Atabadwa Nowa, Lameki anakhala zaka zina 595 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 31Zaka zonse za Lameki zinali 777, ndipo kenaka anamwalira.

32Pamene Nowa anali ndi zaka 500, anabereka Semu, Hamu ndi Yafeti.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 5:1-32

Urmașii lui Adam până la Noe

1Aceasta este cartea istoriei1 Vezi nota de la 2:4. lui Adam. În ziua în care l‑a creat Dumnezeu pe om1 Sau: pe Adam., l‑a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. 2I‑a creat bărbat și femeie. În ziua în care i‑a creat, i‑a binecuvântat și le‑a pus numele de „om2 Ebr.: Adam.“.

3La vârsta de o sută treizeci de ani, lui Adam i s‑a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său, iar el i‑a pus numele Set. 4După nașterea lui Set, Adam a mai trăit opt sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 5Astfel, toate zilele pe care le‑a trăit Adam au fost nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.

6La vârsta de o sută cinci ani, lui Set i s‑a născut Enoș. 7După nașterea lui Enoș, Set a mai trăit opt sute șapte ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 8Astfel, toate zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

9La vârsta de nouăzeci de ani, lui Enoș i s‑a născut Chenan. 10După nașterea lui Chenan, Enoș a mai trăit opt sute cincisprezece ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 11Astfel, toate zilele lui Enoș au fost nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12La vârsta de șaptezeci de ani, lui Chenan i s‑a născut Mahalalel. 13După nașterea lui Mahalalel, Chenan a mai trăit opt sute patruzeci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 14Astfel, toate zilele lui Chenan au fost nouă sute zece ani; apoi a murit.

15La vârsta de șaizeci și cinci de ani, lui Mahalalel i s‑a născut Iared. 16După nașterea lui Iared, Mahalalel a mai trăit opt sute treizeci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 17Astfel, toate zilele lui Mahalalel au fost opt sute nouăzeci și cinci de ani; apoi a murit.

18La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, lui Iared i s‑a născut Enoh. 19După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 20Astfel, toate zilele lui Iared au fost nouă sute șaizeci și doi de ani; apoi a murit.

21La vârsta de șaizeci și cinci de ani, lui Enoh i s‑a născut Metușelah. 22După nașterea lui Metușelah, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 23Astfel, toate zilele lui Enoh au fost de trei sute șaizeci și cinci de ani. 24Enoh a umblat cu Dumnezeu. Apoi n‑a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l‑a luat.

25La vârsta de o sută optzeci și șapte de ani, lui Metușelah i s‑a născut Lameh. 26După nașterea lui Lameh, Metușelah a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 27Astfel, toate zilele lui Metușelah au fost nouă sute șaizeci și nouă de ani; apoi a murit.

28La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, lui Lameh i s‑a născut un fiu 29căruia i‑a pus numele Noe29 Ebr.: Noah, care sună asemănător cu termenul ebraic pentru mângâiere, alinare, tihnă., zicând: „Acesta ne va mângâia în lucrul și durerea mâinilor noastre, care vin din pământul pe care l‑a blestemat Domnul.“ 30După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 31Astfel, toate zilele lui Lameh au fost șapte sute șaptezeci și șapte de ani; apoi a murit.

32La vârsta de cinci sute de ani, lui Noe i s‑au născut Sem, Ham și Iafet.