2 Atesalonika 2 – CCL & NTLR

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

2 Atesalonika 2:1-17

Kubwera kwa Munthu Woyipitsitsa

1Pa za kubweranso kwa Ambuye athu Yesu Khristu ndiponso za kusonkhana kwathu kuti tikumane naye, abale, tikukupemphani 2kuti musagwedezeke msanga mʼmaganizo kapena kuopsezedwa ndi uneneri, mbiri kapena kalata yokhala ngati yachokera kwa ife, yonena kuti tsiku lija la Ambuye linafika kale. 3Musalole kuti wina aliyense akunamizeni mwa njira ina iliyonse. Pakuti tsikulo lisanafike, kudzakhala mpatuko waukulu kwambiri, ndipo kudzaoneka munthu woyipitsitsa uja, munthu woyenera kuwonongedwayo. 4Iyeyo adzatsutsa ndi kudziyika pamwamba pa chilichonse chimene anthu amachitcha mulungu kapena amachipembedza. Iyeyo adzadzikhazika mʼNyumba ya Mulungu ndi kudzitcha Mulungu.

5Kodi simukukumbukira kuti pamene ndinali nanu pamodzi ndinkakuwuzani zimenezi? 6Ndipo tsopano mukudziwa chimene chikumuletsa kuonekera, koma adzawululika pa nthawi yake yoyenera. 7Pakuti mphamvu yobisika yoyipitsitsa ikugwira ntchito ngakhale tsopano; koma amene akutchinga mphamvuyo adzapitiriza kutero mpaka pamene wotchingayo adzachotsedwe. 8Ndipo kenaka woyipitsitsayo adzaonekera, amene Ambuye Yesu adzamugonjetsa ndi mpweya otuluka mʼkamwa mwake ndi kumuwononga ndi ulemerero wa kubwera kwake. 9Woyipitsitsayo adzabwera ndi mphamvu za Satana. Adzaonetsa mphamvu zake pochita zizindikiro ndi zodabwitsa zachinyengo. 10Iye adzagwiritsa ntchito mtundu uliwonse wachinyengo kupusitsa amene akuwonongeka. Iwo akuwonongeka chifukwa akukana kukonda choonadi ndi kuti apulumutsidwe. 11Chifukwa cha chimenechi, Mulungu akuwatumizira chinyengo chachikulu kuti akhulupirire bodza. 12Choncho adzalangidwa onse amene sanakhulupirire choonadi, koma anakondwera mu zoyipa.

Imani Mwamphamvu

13Koma tiyenera kuyamika Mulungu chifukwa cha inu abale okondedwa mwa Ambuye, pakuti Mulungu anakusankhani pachiyambi pomwe kuti mupulumuke chifukwa cha ntchito yoyeretsa ya Mzimu ndi chikhulupiriro chanu mʼchoonadi. 14Iye anakuyitanirani zimenezi kudzera mwa uthenga wathu wabwino, kuti mulandire nawo ulemerero wa Ambuye athu Yesu Khristu. 15Kotero tsono, abale, imani mwamphamvu ndi kugwiritsa ziphunzitso zimene tinakupatsani kudzera mʼmawu apakamwa kapena kudzera mʼkalata.

16Ambuye athu Yesu Khristu mwini ndi Mulungu Atate wathu, amene anatikonda ife ndipo mwachisomo chake anatipatsa kulimba mtima kwamuyaya ndi chiyembekezo chabwino, 17akulimbikitseni ndi kukupatsani mphamvu yogwirira ntchito ndi kuyankhula zabwino zilizonse.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Tesaloniceni 2:1-17

Omul fărădelegii

1În ce privește venirea Domnului nostru Isus Cristos și strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraților, 2să nu vă lăsați clătinați sau tulburați așa de repede în mintea voastră nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca venind din partea noastră, care spune că ziua Domnului a și venit. 3Nimeni să nu vă înșele în niciun fel, fiindcă nu va veni înainte să vină apostazia3 Sau: răzvrătirea. și să fie descoperit omul fărădelegii3 Unele mss conțin: omul păcatului., fiul pierzării, 4cel care se împotrivește și se înalță pe sine deasupra a orice este numit „dumnezeu“ sau obiect de închinare. El se va așeza în Templul lui Dumnezeu, declarându‑se pe sine însuși Dumnezeu4 Sau: un zeu; sau: divin..

5Nu vă aduceți aminte că v‑am spus aceste lucruri când eram cu voi? 6Și acum știți ceea ce‑l oprește, astfel încât să fie descoperit doar la vremea lui. 7Căci taina fărădelegii lucrează deja. Trebuie doar ca acela care‑l oprește acum să se dea la o parte. 8Și atunci va fi descoperit cel fără de Lege, pe care Domnul Isus îl va omorî cu suflarea gurii Sale și‑l va distruge la manifestarea venirii Sale. 9Venirea celui fără de Lege va fi potrivit cu lucrarea lui Satan9 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând vrăjmaș sau acuzator. Ulterior acesta a devenit un nume propriu folosit cu referire la cel care este acuzatorul, în mod special în perioada NT. Termenul diabolos este traducerea grecească a lui Satan., cu tot felul de lucrări puternice, semne și minuni mincinoase 10și cu tot felul de înșelăciuni ale nedreptății pentru cei ce pier, având în vedere că n‑au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. 11De aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, pentru ca ei să creadă minciuna, 12așa încât toți cei care n‑au crezut adevărul, ci și‑au găsit plăcerea în nedreptate, să fie condamnați.

Rămâneți tari!

13Însă noi Îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, frați iubiți de Domnul, pentru că Dumnezeu v‑a ales ca prim rod pentru mântuire13 Mss bizantine redau: pentru că Dumnezeu v‑a ales de la început pentru mântuire., prin lucrarea de sfințire a Duhului și prin credința în adevăr. 14Și la aceasta v‑a chemat El prin Evanghelia noastră, astfel încât să intrați în posesia slavei Domnului nostru Isus Cristos.

15Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți tradițiile15 În acest context apostolul se referă la tradiții cu o conotație pozitivă, acele credințe și practici care păstrează sănătatea spirituală și stabilitatea bisericii locale. în care ați fost învățați, fie prin cuvânt, fie prin scrisoarea noastră.

16Însuși Domnul nostru Isus Cristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, Care ne‑a iubit și Care ne‑a dat, prin harul Său, o încurajare veșnică și o speranță bună, 17să vă încurajeze inimile și să vă întărească în orice faptă și cuvânt bun!