Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

1 Atesalonika 1:1-10

1Paulo, Silivano ndi Timoteyo.

Tikulembera mpingo wa ku Tesalonika, umene uli mwa Mulungu Atate ndi Ambuye Yesu Khristu.

Chisomo ndi mtendere kwa inu.

Kuyamikira Chikhulupiriro cha Atesalonika

2Ife timayamika Mulungu nthawi zonse chifukwa cha inu. Timakutchulani mʼmapemphero athu. 3Nthawi zonse timakumbukira ntchito yanu yachikhulupiriro, yachikondi ndi kupirira kwanu kwa chiyembekezo mwa Ambuye athu Yesu Khristu, pamaso pa Mulungu wathu ndi Atate.

4Abale okondedwa ndi Mulungu, tikudziwa kuti Mulungu anakusankhani, 5chifukwa uthenga wathu wabwino sunafike kwa inu ndi mawu okha, koma ndi mphamvu za Mzimu Woyera ndi chitsimikizo chachikulu. Mukudziwa mmene tinkakhalira pakati panu kuti tikuthandizeni. 6Inu mwakhala otitsatira athu ndi a Ambuye; ngakhale kuti panali masautso akulu, munalandira uthenga mwachimwemwe chochokera kwa Mzimu Woyera. 7Ndipo potero munakhala chitsanzo kwa abale onse a ku Makedoniya ndi Akaya. 8Kuchokera kwa inu, uthenga wa Ambuye unamveka ku Makedoniya ndi ku Akaya ndipo mbiri ya chikhulupiriro chanu mwa Mulungu yamveka ponseponse. Choncho sikofunikanso kuti tinene kanthu, 9pakuti iwo amafotokoza za momwe munatilandirira. Iwo amatiwuza za momwe munatembenukira kwa Mulungu kusiya mafano ndi kutumikira Mulungu wamoyo ndi woona. 10Ndipo mukudikira Mwana wake kuchokera kumwamba, Yesu, amene Mulungu anamuukitsa kwa akufa. Iyeyo amatipulumutsa ku mkwiyo umene ukubwera.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Tesaloniceni 1:1-10

1Pavel, Silvanus1 O variantă a numelui Silas. și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Cristos: har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Mulțumiri pentru credința tesalonicenilor

2Îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă amintim mereu în rugăciunile noastre, 3aducându‑ne aminte înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de perseverența3 Termenul hypomone se referă la capacitatea de a suporta, de a îndura și de a răbda diferite suferințe și persecuții. speranței voastre în Domnul nostru Isus Cristos.

4Noi știm, frați iubiți de Dumnezeu, despre alegerea voastră.4 Sau: de Dumnezeu, că El v‑a ales. 5Căci Evanghelia5 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]. noastră n‑a fost adusă la voi numai prin cuvinte, ci și cu putere, cu Duh Sfânt și cu deplină convingere, așa cum, de altfel, știți ce fel de oameni am fost printre voi, de dragul vostru. 6Și voi ați devenit urmași6 Termenul grecesc se poate traduce și prin imitator, dar contextul este cel al uceniciei creștine diferită de imitația pedagogică de tip antic. ai noștri și ai Domnului când, deși erați în mare necaz, ați primit Cuvântul cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. 7Astfel, voi ați devenit un exemplu pentru toți credincioșii din Macedonia și Ahaia7-8 Provincie romană care avea capitala la Corint.. 8Căci Cuvântul Domnului a răsunat de la voi nu doar în Macedonia și Ahaia, ci, dimpotrivă, credința voastră în Dumnezeu s‑a răspândit în orice loc, așa că nu mai este nevoie să vorbim despre ea. 9Căci ei înșiși istorisesc despre ce fel de primire am avut parte printre voi și cum v‑ați întors de la idoli la Dumnezeu, pentru a‑I sluji Dumnezeului cel Viu și Adevărat 10și pentru a‑L aștepta din ceruri pe Fiul Lui, pe Care L‑a înviat dintre cei morți, pe Isus, Care ne scapă de mânia ce vine.