Chinese Contemporary Bible (Simplified)

阿摩司书 4

1住在撒玛利亚山上的巴珊肥母牛啊,
你们要听!
你们压榨贫寒人,欺凌穷苦人,
又使唤丈夫倒酒畅饮。
因此,主耶和华凭祂的圣洁起誓:
“时候快到了,
有人要用鱼钩钩走你们,一个也不留。
你们都要从城墙缺口走出来,
被丢到哈门。
这是耶和华说的。

“以色列人啊,
你们去伯特利犯罪吧,
去吉甲增添罪恶吧!
要每天早晨献上祭物,
每三天奉上你们的十分之一。
你们献上带酵的饼作感恩祭,
并且到处夸耀你们自愿献的祭。
以色列人啊,这就是你们爱做的事。
这是主耶和华说的。

“我在各城降下饥荒,
使你们遍地缺粮。
尽管如此,你们仍不归向我。
这是耶和华说的。

“我在收割前三个月停止降雨。
我在一座城降雨,
在另一座城不降雨;
我使一块田有雨水的滋润,
另一块田因无雨而干裂。
两三座城的人都踉踉跄跄地涌到一座城找水喝,
水却不够喝。
尽管如此,你们仍不归向我。
这是耶和华说的。

“我用热风和霉灾击打你们,
叫蝗虫吞噬你们田园中的菜蔬、葡萄树、无花果树和橄榄树。
尽管如此,你们仍不归向我。
这是耶和华说的。

10 “我在你们中间降下瘟疫,
如从前降在埃及一样。
我杀戮你们的青年,
掳掠你们的战马,
使你们军营中的死尸臭味扑鼻。
尽管如此,你们仍不归向我。
这是耶和华说的。

11 “我在你们中间施行毁灭,
如从前毁灭所多玛和蛾摩拉一样,
使你们像从火里抽出的一根柴。
尽管如此,你们仍不归向我。
这是耶和华说的。

12 “以色列人啊,
我要这样惩罚你们。
以色列人啊,
准备迎见你们的上帝吧!
因为我要这样惩罚你们。”

13 看啊,那位造山又造风,
向人显明祂的心意,
将黎明变为黑暗,
将群山踩在脚下的——
祂的名字是万军之上帝耶和华。

Ang Pulong Sang Dios

Amos 4

1Kamo nga mga dungganon nga mga babayi sang Samaria, pareho kamo sa mga baka sa Bashan nga ginasagod sing maayo. Ginapigos ninyo kag ginapintasan ang mga imol, kag ginasugo pa ninyo ang inyo mga bana nga dal-an kamo sang ilimnon. Gani pamatii ninyo ining ginasiling sang Ginoong Dios: “Sa akon nga pagkabalaan, nagapanumpa ako nga maabot gid ang adlaw nga bihagon kamo sang inyo mga kaaway pareho sang pagbunit sang isda.[a] Paguwaon nila kamo sa inyo siyudad paagi sa mga buho sang mga pader nga nagkalaguba, kag dal-on nila kamo sa lugar sang Harmon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

“Kamo nga mga Israelinhon, lakat kamo sa ginasimbahan ninyo sa Betel kag sa Gilgal kag magpakasala pa gid kamo. Magdala kamo sang inyo mga halad kada aga kag magdala kamo sang inyo ikanapulo kada tatlo ka adlaw. Magsunog kamo sang tinapay nga may inugpahabok bilang halad sa pagpasalamat sa akon. Sige, ipahambog ninyo ina pati ang inyo mga halad nga kinabubut-on, kay amo man bala ina ang gusto ninyo. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.

“Ako ang nagpadala sa inyo sang gutom sa tanan ninyo nga mga banwa, pero wala gihapon kamo magbalik sa akon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

“Ako ang nagpugong sang ulan tatlo ka bulan antes mag-abot ang tig-alani. Ginapaulanan ko ang iban nga mga banwa pero ang iban iya wala. Ginapaulanan ko ang iban nga mga talamnan pero ang iban iya nagakamalhan. Tungod sa kaluya nagaduling-duling kamo sa pagpangita sang tubig halin sa isa ka banwa pakadto sa isa ka banwa, pero indi bastante ang inyo makuha. Pero wala gihapon kamo magbalik sa akon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

“Madamo na nga beses nga ginpierdi ko ang inyo mga talamnan paagi sa mainit nga hangin kag mga peste. Ginsalakay sang mga apan ang inyo mga kahoy nga higera kag olibo. Pero wala gihapon kamo magbalik sa akon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

10 “Ginpadal-an ko kamo sang mga kalalat-an pareho sang ginpadala ko sadto sa Egipto. Ginpapatay ko ang inyo mga pamatan-on nga mga lalaki sa inaway kag ginpabihag ko ang inyo mga kabayo. Kag ginpaantos ko kamo sa baho sang mga patay sa inyo mga kampo. Pero wala gihapon kamo magbalik sa akon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

11 “Ginlaglag ko ang iban sa inyo pareho sa ginhimo ko sa Sodom kag Gomora. Kag ang iban sa inyo nga nakaluwas daw pareho sa kahoy nga ginsabnit sa kalayo. Pero wala gihapon kamo magbalik sa akon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

12 “Gani himuon ko pa gid ini nga mga silot sa inyo nga mga taga-Israel. Kag tungod nga himuon ko ini, magpreparar kamo sa pag-atubang sa akon nga inyo Dios.”

13 Ang Dios amo ang naghimo sang mga bukid kag nagtuga sang hangin,[b] kag siya man ang nagabaylo sang kaagahon sa kagab-ihon. Ginapahayag niya sa tawo ang iya mga plano, kag siya ang nagagahom sa bug-os nga kalibutan. Ang iya ngalan amo ang Ginoong Dios nga Makagagahom.

Footnotes

  1. 4:2 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa ulihi nga bahin sang sini nga bersikulo.
  2. 4:13 hangin: ukon, espiritu sang tawo.