Chinese Contemporary Bible (Simplified)

约翰福音 2

变水为酒

1第三天,在加利利的迦拿有人举办婚宴,耶稣的母亲在那里。 耶稣和门徒也被邀请去赴宴。 酒喝完了,耶稣的母亲就对祂说:“他们没有酒了。” 耶稣说:“妇人,这跟你我有什么相干[a]?我的时候还没有到。” 祂母亲对仆人说:“祂叫你们做什么,你们就做什么。” 那里有六口犹太人用来行洁净礼仪的石缸,每口可以盛约一百升水。

耶稣对仆人说:“把缸倒满水!”他们就往缸里倒水,一直满到缸口。 耶稣又说:“现在可以舀些出来,送给宴席总管。”他们就送了去。 那些仆人知道这酒是怎样来的,宴席总管却不知道。他尝过那水变的酒后,便把新郎叫来, 10 对他说:“人们都是先拿好酒款待客人,等客人喝够了,才把次等的拿出来,你却把好酒留到现在!” 11 这是耶稣第一次行神迹,是在加利利的迦拿行的,彰显了祂的荣耀,门徒都信了祂。

12 这事以后,耶稣和祂的母亲、弟弟并门徒一起去迦百农住了几天。

洁净圣殿

13 犹太人的逾越节快到了,耶稣便上耶路撒冷去。 14 祂看见圣殿区有人在卖牛羊和鸽子,还有人在兑换银币, 15 就用绳索做成鞭子把牛羊赶出去,倒掉钱商的银币,推翻他们的桌子, 16 又对卖鸽子的说:“把这些东西拿出去!不要把我父的殿当作市场。” 17 祂的门徒想起圣经上说:“我对你的殿充满炙热的爱。”

18 当时,犹太人质问祂:“你给我们显什么神迹来证明你有权这样做?”

19 耶稣回答说:“你们拆毁这座殿,我三天之内会把它重建起来。”

20 他们说:“这座殿用了四十六年才建成,你三天之内就要把它重建起来吗?” 21 其实耶稣说的殿是指自己的身体, 22 所以等到祂从死里复活以后,祂的门徒想起这句话,就相信了圣经和耶稣所传的道。

23 耶稣在耶路撒冷过逾越节期间,许多人看见祂行的神迹,就信了祂。 24 耶稣却不信任他们,因为祂洞悉万人。 25 不用别人告诉祂,祂也深知人的内心。

Footnotes

  1. 2:4 这跟你我有什么相干”或译“我与你有什么相干”。

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Jána 2

1 V galilejskej dedine Kána sa o tri dni nato konala svadba a bola tam Ježišova matka Mária.

Medzi svadobnými hosťami bol aj Ježiš a jeho učeníci.

Matka prišla oznámiť Ježišovi, že sa minulo víno.

Nemôžem ti v tom pomôcť," povedal jej. Ešte nenastal môj čas konať zázraky."

Ale jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám prikáže."

Na chodbe stálo šesť kamenných asi stolitrových nádob, ktoré sa používali na obradné umývanie.

Ježiš kázal obsluhujúcim, aby ich naplnili vodou.

Keď to urobili, vyzval ich: Dajte z nich ochutnať starejšiemu."

Keď nič netušiaci starejší ochutnal vodu, ktorú Ježiš premenil na víno, dal si zavolať ženícha

10 a povedal mu: To víno je vynikajúce. Zvyčajne sa najprv ponúka lepšie, a keď sa hostia napijú, potom prinesú horšie. Ale ty si odložil dobré víno až nakoniec."

11 V galilejskej Káne Ježiš prvý raz prejavil svoju božskú moc. A jeho učeníci v neho uverili.

12 Potom so svojou matkou, bratmi a učeníkmi strávil niekoľko dní v Kafarnaume.

Chrám nie je tržnica

13 Blížili sa židovské veľkonočné sviatky, a tak sa Ježiš pobral do Jeruzalema.

14 Na nádvorí jeruzalemského chrámu našiel predavačov obetných býkov, oviec a holubov, i zmenárnikov, ako sedia za svojimi stolmi.

15 Uplietol si z povrazov bič a vyhnal z chrámového nádvoria predavačov aj dobytok, ovce aj holuby, zmenárnikom poprevracal stoly

16 a tým, čo predávali holuby, povedal: Preč s tým! Z domu môjho Otca nerobte tržnicu."

17 V tej chvíli si učeníci spomenuli na starozákonné proroctvo: Starostlivosť o Boží dom ma spaľuje."

18 Akým právom si dovoľuješ takto konať?" spytovali sa ho nahnevane židovskí vodcovia. Ak máš poverenie od Boha, dokáž to nejakým zázrakom!"

19 Dobre," odpovedal im Ježiš, zborte tento chrám a ja ho za tri dni postavím."

20 Čo to vravíš?" zvolali Židia. Tento chrám sa budoval celých štyridsať rokov a ty by si ho chcel postaviť za tri dni?!"

21 Židia Ježišove slová nepochopili. Nehovoril totiž o chráme, ale o svojom vlastnom tele.

22 Aj učeníci tomu porozumeli až po jeho zmŕtvychvstaní a uverili aj Písmu, aj jeho slovu.

23 Cez veľkonočné sviatky vykonal Ježiš v Jeruzaleme viaceré zázraky, a tak mnohí uverili, že je naozaj Mesiáš.

24 Ježiš sa im však nezdôveroval, lebo dobre poznal ľudskú povahu,

25 a ani sa nepotreboval na nikoho spytovať. Vedel, čo sa v každom z nich skrýva.