约翰二书 1 – CCB & SNC

Chinese Contemporary Bible

约翰二书 1:1-13

1我这做长老的写信给蒙拣选的女士1:1 学者一般认为“蒙拣选的女士”是指教会。和你的儿女,就是我本着真理所爱的。你们不单是我所爱的,也是一切认识真理的人所爱的。 2我们爱你们,因为真理在我们里面,并且永远与我们同在。

3从父上帝和祂儿子耶稣基督而来的恩典、怜悯和平安也必在真理和爱中与我们同在!

彼此相爱

4你的儿女当中有人按照我们从父领受的命令遵行真理,我知道后非常欣慰。 5女士啊,我现在劝你,我们大家要彼此相爱。这不是新命令,而是我们从起初就已经领受的命令。 6爱就是遵行上帝的命令,这是你们从起初就听过又当遵行的命令。

提防骗子

7因为现在世上有许多骗子出来迷惑人,他们否认耶稣基督曾降世为人。这样的人是骗子,是敌基督者。 8你们要谨慎,好得到完满的赏赐,免得我们前功尽弃。 9谁偏离基督的教导,谁心中就没有上帝;谁遵守基督的教导,谁就有父和子与他同在。 10若有人到你们那里不传基督的教导,不要请他到家里,也不要问候他, 11因为问候他就是与他同流合污。

结语

12我还有许多事要告诉你们,但不想借助纸墨,而是希望有机会到你们那里与你们当面畅谈,使我们充满喜乐。

13你那蒙拣选之姊妹的儿女问候你。

Slovo na cestu

2 Janův 1:1-13

1Starší v Kristu vyvolené paní i synům jejím, kteréž já miluji v pravdě, a ne sám já, ale i všickni, kteříž poznali pravdu, 2Pro pravdu, kteráž zůstává v nás a s námiť bude na věky: 3Budiž s vámi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce, i od Pána Jezukrista, Syna Otcova, v pravdě a v lásce. 4Zradoval jsem se velmi, že jsem nalezl některé z synů tvých, an chodí v pravdě, jakož jsme přikázání vzali od Otce. 5A nyní prosím tebe, paní, ne jako nové přikázání předkládaje tobě, ale to, kteréž jsme měli od počátku, abychom milovali jedni druhé. 6A totoť jest ta láska, abychom chodili podle přikázání jeho. Přikázání pak toto jest, jakž jste slýchali od počátku, abyste v něm chodili. 7Nebo mnozí bludaři vyšli na svět, kteříž nevyznávají Jezukrista přišlého v těle. Takový každý jest bludař a antikrist. 8Hleďtež sebe, abychom neztratili toho, o čemž jsme pracovali, ale odplatu plnou abychom vzali. 9Každý, kdož přestupuje a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdož zůstává v učení Kristovu, tenť i Otce i Syna má. 10Přichází-li kdo k vám, a tohoto učení nepřináší, nepřijímejte ho do domu, aniž ho pozdravujte. 11Nebo kdož takového pozdravuje, přiúčastňuje se skutkům jeho zlým. 12Mnoho vám psáti měv, nechtěl jsem svěřiti toho černidlu a papíru, ale mámť naději, že k vám přijdu, a ústy k ústům mluviti budu, aby radost naše plná byla. 13Pozdravují tě synové sestry tvé v Pánu vyvolené. Amen.