约翰二书 1 – CCB & SNC

Chinese Contemporary Bible 2022 (Simplified)

约翰二书 1:1-13

1我这做长老的写信给蒙拣选的女士1:1 学者一般认为“蒙拣选的女士”是指教会。和你的儿女,就是我本着真理所爱的。不但我爱你们,一切认识真理的人也都爱你们, 2这是因为真理在我们里面,并且永远与我们同在。

3父上帝和祂儿子耶稣基督的恩典、怜悯和平安,必在真理和爱中与我们同在!

彼此相爱

4我看见你一些儿女按照我们从父领受的命令遵行真理,感到非常欣慰。 5女士啊,我现在劝你,我们要彼此相爱。这不是新命令,而是我们从起初就已经领受的命令。 6爱就是遵行上帝的命令。你们要活出爱,这是你们从起初就听到的命令。

提防骗子

7因为许多骗子已经来到世上,他们否认耶稣基督曾降世为人。这样的人是骗子,是敌基督者。 8你们要谨慎,好得到完满的赏赐,免得我们前功尽弃。 9凡偏离基督教导的人,都没有上帝;凡遵守基督教导的人,都有父和子。 10若有人到你们那里不传基督的教导,不要请他到家里,也不要问候他, 11因为问候他就是与他同流合污。

结语

12我还有许多事要告诉你们,但不想借助纸墨,只希望到你们那里当面畅谈,使我们喜乐满溢。

13你那蒙拣选之姊妹的儿女问候你。

Czech Living New Testament

2. Janův 1:1-13

Varování před falešnými učiteli

1-2Jan Boží církvi u vás a všem jejím členům. Miluji vás spolu se všemi, kdo poznali pravdu, která žije v našich srdcích a zůstane tu věčně. 3A nejen pravda, ale i láska, slitování a pokoj od Boha Otce i od Ježíše, jeho Syna.

4-6Mám radost, že někteří z vás žijí opravdu podle Božích přikázání. Nebude to nic nového, ale připomenu jen to, co víte už dávno: Milujme jedni druhé, jak nás tomu učil Ježíš Kristus.

7Láska a poslušnost jsou naše jediná ochrana před svůdci, kterých je dnes všude plno. Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, který se stal člověkem, vás zavádí a je Kristův nepřítel. 8Mějte se na pozoru, aby nepřišlo nazmar, co jsme společně vybojovali, a abyste nakonec o všechno nepřišli. 9Kdo nemá dost na Kristově učení a pouští se do spekulací, vzdaluje se od Boha. Kdo se Kristova učení drží, má blízko k Bohu Otci i Synu. 10Přijde-li někdo s jiným učením, zavřete před ním dveře a nedávejte mu příležitost. 11Kdo mu ji dává, stává se spoluviníkem.

Janova závěrečná slova

12Mám ještě mnohé na srdci, ale nechci to svěřit papíru. Doufám, že se k vám dostanu a osobně si pohovoříme a potěšíme se navzájem.

13Všichni zdejší křesťané vás pozdravují.