约翰一书 2 – CCB & SNC

Chinese Contemporary Bible 2022 (Simplified)

约翰一书 2:1-29

1我的孩子们,我写这些话给你们,是为了叫你们不要犯罪。如果有人犯了罪,在父那里我们有一位护慰者,就是那位义者耶稣基督。 2祂为我们的罪作了赎罪祭,不只是为我们的罪,也是为天下人的罪。

3我们若遵行上帝的命令,就知道自己确实认识祂。 4若有人说“我认识祂”,却不遵行祂的命令,这人是说谎的,他里面没有真理。 5人若遵行祂的道,就完全活出了祂的爱,我们借此知道自己是在祂里面。 6所以,自称住在祂里面的人,行事为人理当和耶稣一样。

新命令

7亲爱的弟兄姊妹,我写给你们的并不是一条新命令,而是你们起初接受的旧命令,这旧命令就是你们已经听过的道。 8然而,我写给你们的也是新命令,在基督和你们身上都显明是真实的,因为黑暗渐渐消逝,真光已经在照耀。

9人若说自己在光明中,却恨他的弟兄姊妹,他仍然活在黑暗里。 10爱弟兄姊妹的人住在光明中,没有什么可以绊倒他2:10 “没有什么可以绊倒他”或译“他也不会绊倒别人”。11恨弟兄姊妹的人活在黑暗中,走在黑暗中,不知何去何从,因为黑暗弄瞎了他的眼睛。

12孩子们,我写信给你们,因为靠着祂的名,你们的罪已经得到赦免。 13父老们,我写信给你们,因为你们已经认识从太初就存在的那位。年轻人,我写信给你们,因为你们已经战胜了那恶者。

14孩子们,我曾写信给你们,因为你们认识了父。父老们,我曾写信给你们,因为你们认识了从太初就存在的那位。年轻人,我曾写信给你们,因为你们刚强,上帝的道常在你们里面,并且你们战胜了那恶者。

15不要爱世界和世上的事,因为人若爱世界,就不会再有爱父的心了。 16凡属世界的,如肉体的私欲、眼目的私欲和今生的骄傲都不是从父那里来的,而是从世界来的。 17这世界和其中一切的私欲都在消逝,但遵守上帝旨意的人永远长存。

防备敌基督者

18孩子们,现在是末世了。你们从前听说敌基督者要来,其实现在许多敌基督者已经出现了,由此可知,现在是末世了。 19这些人是从我们中间出去的,但他们不属于我们。他们如果属于我们,就会留在我们当中。他们的离去显明他们都不属于我们。

20你们从那位圣者领受了恩膏,所以明白真理。 21我写信给你们,不是因为你们不明白真理,而是因为你们明白真理,并且知道真理中毫无谎言。 22谁是说谎的呢?不就是那否认耶稣是基督的吗?那不承认父和子的就是敌基督者。 23凡否认子的,都没有父;凡承认子的,连父也有了。

24你们务要把起初所听见的道谨记在心,这样,你们就必住在子里面,也必住在父里面。 25基督应许给我们的是永生。 26我写这些话给你们,是针对那些诱骗你们的人。

顺从圣灵

27既然你们从那位圣者领受的恩膏常在你们里面,就无需他人指教你们,祂的恩膏必在一切事上指教你们。这恩膏真实无伪,你们要按这恩膏的指教住在基督里。 28孩子们,你们要住在基督里。这样,当祂显现的时候,就是祂再来的时候,我们便能坦然无惧,在祂面前不至羞愧。 29你们既然知道祂是公义的,也该知道所有行义的人都是从上帝生的。

Czech Living New Testament

1. Janův 2:1-29

1Přátelé, chci vám zdůraznit, abyste nezůstávali v hříchu. Jestliže však někdo zhřeší, má u Boha Obhájce – Ježíše Krista. 2On, jediný bez hříchu, byl potrestán na našem místě, a proto viny naše i celého světa mohou být odpuštěny. 3Jestliže dbáme na to, co nám ukládá, můžeme si být jisti, že ho známe. 4Neprávem se k němu hlásí, kdo se mu nepodřizuje. 5V tom, kdo se řídí jeho slovem, se uskutečňuje Boží záměr. Poslušnost je dokladem naší sounáležitosti s ním. 6Každý, kdo se k Ježíši přiznává, má žít jako on.

7Milí, nepíšu vám nic nového. Již ve Starém zákoně je nám uloženo, abychom milovali. 8Nové je to, že se tato láska uskutečnila v Kristu. On je to pravé světlo, které rozptyluje temnotu. To se má projevit i na nás: 9-11Kdo nenávidí bližního, tápe ve tmě a neví, kam jde. Kdo miluje bližního, setrvává ve světle a nepřekáží nikomu v cestě.

12Děti, poznaly jste Otce a jsou vám pro Ježíše odpuštěny hříchy.

13-14Otcové, poznali jste toho,

který byl od počátku.

Mládenci,

jste silní,

působí ve vás Boží slovo,

zvítězili jste nad zlým.

Nemilujte svět

15-16Nemilujte svět a to, co jím hýbe. Láska k Bohu a láska ke světu se vylučují. Lidé se nechávají vést svými touhami, chtějí mít, co vidí, a zakládají si na tom, čím jsou a co mají. 17To všechno jednou vezme za své. Ale to, co děláme podle Boží vůle, obstojí věčně.

Varování před antikristem

18Přátelé, poslední hodina je tu. To znamená, že přijde antikrist. Však už se objevuje jeho předvoj – mnozí odpadlíci od Krista. 19Vyšli z našeho středu, ale svým odchodem dokázali, že k nám vlastně nikdy nepatřili. Jinak by zůstali.

20-22Vás však Duch svatý vede spolehlivě. Znáte pravdu a rozpoznáte ji ode lži. Kdo tedy překrucuje pravdu? 23Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, Spasitel, se Synem zavrhuje i Otce. Kdo se přiznává k Synu, přiznává se i k Otci. 24Držte se toho, co jste slýchali od počátku. Setrváte-li v tom, setrváte i v Synu a Otci. 25A to je to, co nám slíbil – věčný život.

26Nyní však dost o těch, kteří vás matou. Není třeba, abych vám to zvlášť zdůvodňoval. 27Duch Kristův, kterého jste přijali, vás učí rozlišovat mezi pravdou a lží. A v tom se nedejte zviklat.

Boží děti

28Ano, přátelé, zůstávejte v Kristově Duchu a nemusíte se bát, že budete zahanbeni, až Kristus znovu přijde na tento svět.

29Víme, že Bůh je spravedlivý a jenom ten, kdo jedná v jeho Duchu, k němu patří.