Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 9:1-18

智慧和愚昧

1智慧建造她的房屋,

凿出七根柱子。

2她宰了牲口,

调了美酒,

设了宴席,

3派婢女出去邀请宾客,

自己在城中高处呼喊:

4“愚昧人啊,到这里来吧!”

她又对无知者说:

5“来吃我做的饭,

尝尝我调的酒吧!

6你们要抛弃愚昧,就能存活,

要转向悟性之道。”

7纠正嘲讽者,必自招羞辱;

责备恶人,必自招伤害。

8不要责备嘲讽者,免得他恨你;

要责备智者,他必爱你。

9教导智者,他就更有智慧;

指教义人,他就更有见识。

10智慧始于敬畏耶和华,

认识至圣者便是明智。

11智慧可增添你的年日,

加添你的寿数。

12人有智慧,自得益处;

人好嘲讽,自食恶果。

13愚昧的女人喧嚷,蒙昧,无知。

14她坐在自己的家门口,

坐在城中高处的座位上,

15招呼着行色匆匆的过客:

16“愚昧人啊,到这里来吧!”

她又对无知者说:

17“偷喝的水甜,偷吃的饼香。”

18他们却不知她那里鬼影憧憧,

她的客人已落在阴间的深处。

Thai New Contemporary Bible

สุภาษิต 9:1-18

คำเชื้อเชิญของปัญญาและความโง่เขลา

1ปัญญาได้สร้างบ้านขึ้นบนเสาหลักเจ็ดต้น

2นางได้เตรียมเนื้อและผสมเหล้าองุ่นไว้

แล้วได้จัดโต๊ะอาหารของนางไว้ด้วย

3แล้วส่งสาวใช้ออกไปเชื้อเชิญทุกคน

ปัญญาร้องเรียกจากจุดสูงสุดของเมืองว่า

4“ให้บรรดาคนอ่อนต่อโลกมาที่บ้านของเราเถิด!”

นางกล่าวกับคนไร้สามัญสำนึกว่า

5“เชิญมารับประทานอาหาร

และดื่มเหล้าองุ่นที่เราได้ผสมไว้

6จงทิ้งวิถีอันอ่อนต่อโลกของเจ้า แล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่

จงดำเนินในวิถีแห่งความเข้าใจ”

7“ผู้ที่ตักเตือนคนชอบเยาะเย้ย มีแต่จะถูกตอกกลับ

ผู้ที่ตักเตือนคนชั่วร้าย มีแต่จะถูกทำร้าย

8อย่าไปว่ากล่าวคนชอบเยาะเย้ย ไม่อย่างนั้นเขาจะเกลียดชังเจ้า

จงตักเตือนคนฉลาด แล้วเขาจะรักเจ้า

9จงสอนคนฉลาด แล้วเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น

จงสอนคนชอบธรรม แล้วเขาจะเรียนรู้มากขึ้น

10“ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญา

การรู้จักองค์บริสุทธิ์ทำให้เกิดความเข้าใจ

11เพราะเรา วันเวลาของเจ้าจะยืนยาว

และปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูน

12หากเจ้าฉลาด สติปัญญาของเจ้าจะให้บำเหน็จแก่เจ้า

หากเจ้าชอบเยาะเย้ย เจ้าก็จะทนทุกข์ตามลำพัง”

13ผู้หญิงที่ได้ชื่อว่า “โง่” ชอบพูดพล่าม

นางไร้ระเบียบวินัยและไม่รู้อะไรเลย

14นางนั่งอยู่ที่ประตูบ้าน

หรือในที่สูงของเมือง

15คอยร้องเรียกผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา

ผู้มุ่งหน้าไปตามทางของตน

16“ให้บรรดาคนอ่อนต่อโลก มาที่บ้านของเราเถิด!”

นางกล่าวกับบรรดาคนไร้สามัญสำนึกว่า

17“น้ำที่ลักเขาดื่มก็ชื่นใจดี

อาหารที่แอบเขากินก็เอร็ดอร่อย!”

18แต่คนเหล่านั้นหารู้ไม่ว่าที่นั่นมีแต่คนตาย

และแขกของนางล้วนอยู่ก้นหลุมฝังศพ