Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 9:1-18

智慧和愚昧

1智慧建造她的房屋,

凿出七根柱子。

2她宰了牲口,

调了美酒,

设了宴席,

3派婢女出去邀请宾客,

自己在城中高处呼喊:

4“愚昧人啊,到这里来吧!”

她又对无知者说:

5“来吃我做的饭,

尝尝我调的酒吧!

6你们要抛弃愚昧,就能存活,

要转向悟性之道。”

7纠正嘲讽者,必自招羞辱;

责备恶人,必自招伤害。

8不要责备嘲讽者,免得他恨你;

要责备智者,他必爱你。

9教导智者,他就更有智慧;

指教义人,他就更有见识。

10智慧始于敬畏耶和华,

认识至圣者便是明智。

11智慧可增添你的年日,

加添你的寿数。

12人有智慧,自得益处;

人好嘲讽,自食恶果。

13愚昧的女人喧嚷,蒙昧,无知。

14她坐在自己的家门口,

坐在城中高处的座位上,

15招呼着行色匆匆的过客:

16“愚昧人啊,到这里来吧!”

她又对无知者说:

17“偷喝的水甜,偷吃的饼香。”

18他们却不知她那里鬼影憧憧,

她的客人已落在阴间的深处。

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mithali 9:1-18

Makaribisho Ya Hekima Na Ya Upumbavu

19:1 Efe 2:20-22; 1Tim 3:15; 1Pet 3:5Hekima amejenga nyumba yake;

amechonga nguzo zake saba.

29:2 Lk 14:16-23; Isa 25:6; 62:8Ameandaa nyama na kuchanganya divai yake;

pia ameandaa meza yake.

39:3 Mit 1:20; 8:1-3; Mt 22:3, 4, 9; Lk 14:17; Rum 10:15Amewatuma watumishi wake wa kike, naye huita

kutoka mahali pa juu sana pa mji.

49:4 Mit 1:22; 6:32; Mt 11:25Anawaambia wale wasio na akili,

“Wote ambao ni wajinga na waje hapa!

59:5 Za 42:2; Isa 44:3; Mt 26:26-28Njooni, mle chakula changu

na mnywe divai niliyoichanganya.

69:6 Mit 8:35; 3:1-2Acheni njia zenu za ujinga nanyi mtaishi;

tembeeni katika njia ya ufahamu.

79:7 Mit 23:9; Mt 7:6“Yeyote anayemkosoa mwenye mzaha

hukaribisha matukano;

yeyote anayekemea mtu mwovu

hupatwa na matusi.

8Usimkemee mwenye mzaha la sivyo atakuchukia;

mkemee mwenye hekima naye atakupenda.

99:9 Mit 15:31; 19:25; Mt 13:12Mfundishe mtu mwenye hekima

naye atakuwa na hekima zaidi;

mfundishe mtu mwadilifu

naye atazidi kufundishika.

109:10 Ay 28:28“Kumcha Bwana ndicho chanzo cha hekima,

na kumjua Aliye Mtakatifu ni ufahamu.

119:11 Mwa 15:15; Kum 11:21; Mit 10:27Kwa maana kwa msaada wangu

siku zako zitakuwa nyingi,

na miaka itaongezwa katika maisha yako.

129:12 Ay 35:6, 7Kama wewe una hekima, hekima yako itakupa tuzo;

kama wewe ni mtu wa mzaha,

wewe mwenyewe ndiwe utateseka.”

139:13 Mit 7:11; 5:6Mwanamke aitwaye Mpumbavu ana kelele;

hana adabu na hana maarifa.

149:14 Eze 16:25Huketi kwenye mlango wa nyumba yake,

juu ya kiti katika mahali pa juu sana pa mji,

159:15 Mit 1:20akiita wale wapitao karibu,

waendao moja kwa moja kwenye njia yao.

169:16 Mit 1:22Anawaambia wale wasio na akili,

“Wote ambao ni wajinga na waje hapa ndani!”

179:17 Mit 20:17“Maji yaliyoibiwa ni matamu;

chakula kinacholiwa sirini ni kitamu!”

189:18 Mit 2:18; 7:26-27Lakini hawajui hata kidogo kuwa wafu wako humo,

kwamba wageni wake huyo mwanamke

wako katika vilindi vya kuzimu.