Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 8:1-36

智慧的呼唤

1智慧不是在呼唤吗?

悟性不是在呐喊吗?

2她在路边高处站立,

她在十字街头停留,

3在城门旁,在入口处大喊:

4“世人啊,我呼唤你们,

我向全人类大声呼吁。

5愚昧人啊,要学会谨慎!

愚顽人啊,要慎思明辨!

6你们听啊,我要说美好的话,

开口谈论正直的事。

7我的口传扬真理,

我的嘴憎恨邪恶。

8我口中的言语公正,

没有一句错谬的话。

9我的话,智者明白,哲士认同。

10要接受我的教诲,而非白银;

要选择知识,而非黄金。

11因为智慧比宝石更珍贵,

一切美物都不能与之相比。

12“我智慧与谨慎同住,

我拥有知识和明辨力。

13敬畏耶和华就当憎恨邪恶,

我憎恨骄傲、狂妄、恶道和谎言。

14我有谋略和真知,

又有悟性和能力。

15君王靠我安邦定国,

首领借我秉公行义,

16王公大臣靠我治理天下,

官宦贵胄凭我公正断案。

17爱我的,我也爱他;

恳切寻求我的,必能寻见。

18富贵和尊荣在我,

恒久的产业和公义也在我。

19我的果实胜过纯金,

我的出产胜过纯银。

20我在公义的道上奔走,

在公平的路上前行。

21我要赐财富给爱我的人,

使他们的库房充盈。

22“在耶和华造物的起头,

在太初万物被造以前,

就已经有我。

23从亘古,从太初,

大地还没有形成以前,

我已经被立。

24没有深渊,

没有涌流的水泉以前,

我已经诞生。

25大山未曾奠定,

小丘未曾形成,

我已经出生。

26那时耶和华还没有造大地和原野,

还没有造一粒尘土。

27祂铺设诸天的时候,我已在场。

祂在深渊上画出地平线,

28上使穹苍坚固,

下使深渊的泉源安稳,

29设定沧海的界限,

使海水不得越过祂定的范围,

为大地奠定根基的时候,

30我就在祂身旁,

做祂的工程师,

天天成为祂的喜乐,

终日在祂面前欢悦,

31因祂所造的人世而欢悦,

因祂所造的世人而喜乐。

32“孩子们啊,你们要听从我,

持守我道路的人有福了。

33要听从教诲,不可轻忽,

要做智者。

34人若听从我、天天在我门口仰望、

时时在我门边等候,就有福了。

35因为找到我的,便找到了生命,

他必蒙耶和华的恩惠。

36没找到我就是害自己;

憎恨我就是喜爱死亡。”

Tagalog Contemporary Bible

Kawikaan 8:1-36

Papuri sa Karunungan

1Ang karunungan at pang-unawa ay katulad ng taong nangangaral. 2Tumatayo siya sa matataas na lugar sa tabi ng daan, sa mga kanto, 3sa mga pintuan ng lungsod at mga daanan. Nangangaral siya nang malakas,

4“Kayong mga tao sa buong mundo, pakinggan ninyo ang aking panawagan.

5Kayong mga walang alam, magkaroon kayo ng karunungan.

Kayong mga mangmang magkaroon kayo ng pang-unawa.

6Makinig kayo sa sasabihin ko, sapagkat ito ay tama at kapaki-pakinabang.

7Ang sinasabi ko ay pawang katotohanan lamang; sa nagsasalita ng masama ako ay nasusuklam.

8Pawang matuwid ang sinasabi ko; hindi ako nagsasalita ng kasinungalingan o pandaraya.

9Ang lahat ng sinasabi ko ay malinaw at pawang tama sa taong may pang-unawa.

10Pahalagahan ninyo ang karunungan at ang pagtutuwid ko sa inyong ugali kaysa sa pilak at ginto.

11Sapagkat higit na mahalaga ang karunungan kaysa sa mamahaling hiyas at hindi ito matutumbasan ng mga bagay na hinahangad mo.

12Ako ang karunungan at alam ko kung paano unawain ang tama at mali, at alam ko rin kung paano magpasya nang tama.

13Ang may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Namumuhi ako sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling at masamang pag-uugali.

14Magaling akong magpayo at may sapat na kaalaman. May pang-unawa at kapangyarihan.

15Sa pamamagitan ko nakakapamuno ang mga hari at ang mga pinunoʼy nakagagawa ng mga tamang batas.

16Sa pamamagitan ko makakapamuno ang mga tagapamahala at mga opisyal – ang lahat na namumuno ng matuwid.8:16 mga opisyal … matuwid: Sa Septuagint at ibang tekstong Hebreo, mga pinuno na namumuno sa mundo.

17Minamahal ko ang mga nagmamahal sa akin;

makikita ako ng mga naghahanap sa akin.

18Makapagbibigay ako ng kayamanan, karangalan, kaunlaran at tagumpay na magtatagal.

19Ang maibibigay ko ay higit pa sa purong ginto at pilak.

20Sinusunod ko ang tama at matuwid.

21Bibigyan ko ng kayamanan ang nagmamahal sa akin;

pupunuin ko ang lalagyan nila ng kayamanan.

22Noong una pa, nilikha na ako ng Panginoon bago niya likhain ang lahat.

23-26Nilikha na niya ako noong una pa man.

Naroon na ako nang wala pa ang mundo, ang mga dagat, mga bukal, mga bundok, mga burol, mga bukid at kahit pa ang mga alikabok.

27Naroon na ako nang likhain niya ang langit,

maging nang likhain niya ang tagpuan ng langit at ng lupa.

28-29Naroon din ako nang likhain niya ang mga ulap,

nang palabasin niya ang tubig sa mga bukal mula sa kailaliman,

nang ilagay niya ang hangganan ng mga dagat upang hindi ito umapaw,

at nang ilagay niya ang mga pundasyon ng mundo.

30Katulad koʼy arkitekto, na nasa tabi ng Panginoon.

Ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw, at lagi naman akong masaya sa piling niya.

31Natutuwa ako sa mundong nilikha niya at sa mga taong inilagay niya dito.

32Kaya ngayon mga anak pakinggan ninyo ako. Mapalad ang mga sumusunod sa pamamaraan ko.

33Pakinggan ninyo ang mga pagtutuwid ko sa inyong pag-uugali upang maging marunong kayo,

at huwag ninyo itong kalilimutan.

34Mapalad ang taong laging sa akin nakatuon ang isip at naghihintay para makinig sa akin.

35Sapagkat ang taong makakasumpong sa akin ay magkakaroon ng maganda at mahabang buhay,

at pagpapalain siya ng Panginoon.

36Ngunit ang taong hindi makakasumpong sa akin ay ipinapahamak ang kanyang sarili.

Ang mga galit sa akin ay naghahanap ng kamatayan.”