Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 8:1-36

智慧的呼唤

1智慧不是在呼唤吗?

悟性不是在呐喊吗?

2她在路边高处站立,

她在十字街头停留,

3在城门旁,在入口处大喊:

4“世人啊,我呼唤你们,

我向全人类大声呼吁。

5愚昧人啊,要学会谨慎!

愚顽人啊,要慎思明辨!

6你们听啊,我要说美好的话,

开口谈论正直的事。

7我的口传扬真理,

我的嘴憎恨邪恶。

8我口中的言语公正,

没有一句错谬的话。

9我的话,智者明白,哲士认同。

10要接受我的教诲,而非白银;

要选择知识,而非黄金。

11因为智慧比宝石更珍贵,

一切美物都不能与之相比。

12“我智慧与谨慎同住,

我拥有知识和明辨力。

13敬畏耶和华就当憎恨邪恶,

我憎恨骄傲、狂妄、恶道和谎言。

14我有谋略和真知,

又有悟性和能力。

15君王靠我安邦定国,

首领借我秉公行义,

16王公大臣靠我治理天下,

官宦贵胄凭我公正断案。

17爱我的,我也爱他;

恳切寻求我的,必能寻见。

18富贵和尊荣在我,

恒久的产业和公义也在我。

19我的果实胜过纯金,

我的出产胜过纯银。

20我在公义的道上奔走,

在公平的路上前行。

21我要赐财富给爱我的人,

使他们的库房充盈。

22“在耶和华造物的起头,

在太初万物被造以前,

就已经有我。

23从亘古,从太初,

大地还没有形成以前,

我已经被立。

24没有深渊,

没有涌流的水泉以前,

我已经诞生。

25大山未曾奠定,

小丘未曾形成,

我已经出生。

26那时耶和华还没有造大地和原野,

还没有造一粒尘土。

27祂铺设诸天的时候,我已在场。

祂在深渊上画出地平线,

28上使穹苍坚固,

下使深渊的泉源安稳,

29设定沧海的界限,

使海水不得越过祂定的范围,

为大地奠定根基的时候,

30我就在祂身旁,

做祂的工程师,

天天成为祂的喜乐,

终日在祂面前欢悦,

31因祂所造的人世而欢悦,

因祂所造的世人而喜乐。

32“孩子们啊,你们要听从我,

持守我道路的人有福了。

33要听从教诲,不可轻忽,

要做智者。

34人若听从我、天天在我门口仰望、

时时在我门边等候,就有福了。

35因为找到我的,便找到了生命,

他必蒙耶和华的恩惠。

36没找到我就是害自己;

憎恨我就是喜爱死亡。”

Swedish Contemporary Bible

Ordspråksboken 8:1-36

Visheten ropar

1Hör, visheten ropar,

förståndet höjer sin röst!

2Den står uppe på höjderna,

vid vägar och vägskäl.

3Vid stadsportarna och vid ingångarna

ropar den högt:

4”Jag ropar till er, människor,

jag höjer min röst till alla människobarn.

5Ni okunniga, lär er klokhet,

ni dårar, lär er förnuft!

6Lyssna, för jag talar om det som är ädelt,

mina läppar säger vad rätt är.

7Sanning är vad min mun vill tala,

för mina läppar avskyr det onda.

8Alla mina ord är rättfärdiga,

i inget av dem finns något falskt eller förvänt.

9De är klara för de förstående

och riktiga för dem som har kunskap.

10Ta emot min förmaning hellre än silver

och kunskap hellre än rent guld.

11För visheten är mer värd än rubiner,

inga skatter kan jämföras med den.

12Jag, visheten, bor tillsammans med klokheten,

och hos mig finns kunskap om hur man blir förståndig.

13Att frukta Herren är att hata det onda.

Jag hatar stolthet, högmod, ont leverne och falskt tal.

14Hos mig finns råd och förnuft.

Jag är förstånd, och hos mig finns makt.

15Genom mig regerar kungar

och härskare som stiftar rätta lagar.

16Genom mig härskar furstar och stormän,

alla som styr rättfärdigt.

17Jag älskar alla som älskar mig.

De som söker mig ska finna mig.

18Hos mig finns rikedom och ära,

bestående välfärd och rättfärdighet.

19Min frukt är bättre än finaste guld,

det jag ger är bättre än renaste silver.

20Jag vandrar på rättfärdighetens väg

och på rättvisans stigar.

21Jag lönar med rikedom dem som älskar mig

och fyller deras förråd.

22Herren skapade mig redan i begynnelsen av sitt verk,

före allt som han sedan gjorde.

23I urtiden formades jag,

från begynnelsen, innan jorden fanns.

24Jag föddes innan djupen blev till,

när det ännu inte fanns några vattenkällor.

25Innan bergens grund lades och kullarna blev till

föddes jag,

26innan han skapat land och fält

och jorden på marken.

27Jag var med när han bredde ut himlarna

och spände upp dess valv över djupen,

28när han satte upp molnen

och lät källorna i djupet flöda fram,

29när han satte en gräns för havet

och gav vattnen befallning att inte överskrida den.

När han lade jordens grund.

30Jag var alltid vid hans sida8:30 Det hebreiska ordets betydelse, som här översatts alltid , är osäker. Alternativa tolkningar är bl.a: Jag var vid hans sida som barn…som den älskade…som hantverkare..

Jag var hans ständiga glädje,

i hans närhet fröjdades jag.

31Jag jublade över hela hans värld

och gladde mig över människosläktet.

32Lyssna därför till mig, mina barn!

Lyckliga är de som följer mina vägar.

33Lyssna till min förmaning och bli visa!

Förkasta den inte!

34Lycklig är den människa som lyssnar till mig,

som dagligen vakar vid mina dörrar

och väntar vid min tröskel.

35Den som finner mig finner livet

och Herrens välbehag.

36Men den som syndar mot mig skadar sig själv.

De som hatar mig älskar döden.”