Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 5:1-23

远避淫乱

1孩子啊,要留心听我的智言,

侧耳听我的慧语,

2好保持明辨力,

嘴唇谨守知识。

3淫妇满口甜言蜜语,

油嘴滑舌,

4最后却苦如艾草,

锋利似双刃剑。

5她的双脚走进死地,

她的步伐迈向阴间。

6她不走生命的康庄大道,

偏离了正途也不自知。

7孩子们啊,要听从我,

不可违背我的话!

8要远远避开淫妇,

不可靠近她的家门,

9免得你为别人枉费精力,

为残忍之徒断送青春;

10免得外人吞尽你的财富,

你的辛劳所得归给他人。

11临终之时,肉体衰残,

你必呻吟不止,

12说:“我为何厌恶教诲,

心里藐视责备!

13不听从老师的话,

不侧耳听导师之言。

14在众人面前,

我几乎身败名裂。”

15你当喝自己池中的水,

饮自己井里的活水。

16你的泉水岂可外流?

你的河水怎可溢到街上?

17这些要专属于你,

不可与外人共享。

18要使你的泉源蒙福,

要爱你年轻时所娶的妻。

19她高贵可爱宛如母鹿,

愿她的胸令你时时满足,

愿她的爱令你常常陶醉。

20孩子啊,为何迷恋淫妇?

为何拥抱妓女的胸?

21因为人的所作所为逃不过耶和华的眼目,

祂必鉴察人走的一切路。

22恶人被自己的罪恶捉住,

被自己的罪恶捆绑。

23他因不听教诲而丧命,

因极其愚妄而入歧途。

Ang Pulong Sa Dios

Panultihon 5:1-23

Pahimangno Kabahin sa Pagpanapaw

1Anak, paminawa kining mga maalamong pulong nga akong isulti, 2aron makahibalo ka magdesisyon sa ensakto ug manulti nga may kaalam. 3Ang pulong sa babayeng daotan sama katam-is sa dugos, ug lami tagamtamon sama sa lana sa olibo. 4Apan sa kaulahian ang kapait ug kasakit ray imong dangatan. 5Kon mosunod ka kaniya, dad-on ka niya sa dapit sa mga patay; ang dalan nga iyang gilakwan padulong sa kamatayon. 6Wala siya magtagad sa dalan sa kinabuhi. Dili tul-id ang dalan nga iyang ginasubay ug wala gani siya makaamgo niini.

7Busa mga anak, pamatia ninyo ako ug tumana. 8Palayo kamo sa babayeng sama niana. Ayaw kamo pagduol sa iyang balay. 9Kay kon himuon ninyo kana, mawad-an kamog dungog ug maangkon kini sa uban, ug mamatay kamo sa kamot sa mga tawong bangis. 10Ang tanan ninyong bahandi ug uban pang hinagoan kuhaon lang ug pahimuslan sa ubang mga tawo. 11Mag-agulo kamo kon magtinga na kamo, nga labihan na kaayo kaniwang. 12Unya moingon kamo, “Anugon wala ko gihatagan ug pagtagad ang mga pagbadlong sa akong pamatasan. 13Wala ako mamati sa akong mga magtutudlo. 14Busa karon, nagaungaw na ako sa baba sa kamatayon atubangan sa katilingban.”

15Sa imong asawa ka lang angay makighilawas. Kon tubig pa kini, sa imong kaugalingong atabay ka lang magkuhag imong imnon. 16Kay basig magluib usab ang imong asawa.5:16 sa literal, Basig mag-awas ang imong tuboran diha sa mga karsada o sa mga plasa. 17Kinahanglan nga imo lang siya; dili siya makighilawas sa ubang lalaki. 18Magpakalipay ka diha sa imong asawa, ug hinaut nga panalanginan siya sa Dios. 19Matahom siya ug maanindot sama sa lagsaw, busa hinaut nga mawili ka kaniya5:19 mawili ka kaniya: sa literal, matagbaw ka sa iyang dughan. ug mabihag kanunay sa iyang gugma.

20Anak, ayaw pagpadani sa babayeng daotan o pagpakigrelasyon kaniya. 21Kay nakita sa Ginoo ang tanan mong binuhatan; nagatan-aw siya bisan asa ka paingon. 22Ang binuhatan sa tawong daotan sama sa lit-ag nga mounay kaniya. 23Mahisalaag siya tungod sa iyang kabuang, ug mamatay siya tungod kay dili siya magpatul-id sa iyang pamatasan.