Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 31:1-31

利慕伊勒王的箴言

1以下是利慕伊勒王的箴言,

是他母亲给他的教诲:

2我儿,我亲生的骨肉,

我许愿得来的孩子啊,

我该怎样教导你呢?

3不要在女人身上耗废精力,

不要迷恋那些能毁灭王的人。

4利慕伊勒啊,

君王不可喝酒,

不可喝酒,

首领不宜喝烈酒,

5免得喝酒后忘记律例,

不为困苦人伸张正义。

6把烈酒给灭亡的人,

把淡酒给忧伤的人,

7让他们喝了忘掉贫穷,

不再记得自己的痛苦。

8要为不能自辩者说话,

为一切不幸的人申冤。

9你要发言,秉公审判,

为贫穷困苦者主持公道。

贤德的妻子

10谁能找到贤德之妻?

她的价值远胜过珠宝。

11她丈夫信赖她,

什么也不缺乏。

12她一生对丈夫有益无损。

13她寻找羊毛和细麻,

愉快地亲手做衣。

14她好像商船,

从远方运来粮食。

15天未亮她就起床,

为全家预备食物,

分派女仆做家事。

16她选中田地便买下来,

亲手赚钱栽种葡萄园。

17她精力充沛,

双臂有力。

18她深谙经营之道,

她的灯彻夜不熄。

19她手拿卷线杆,

手握纺线锤。

20她乐于周济穷人,

伸手帮助困苦者。

21她不因下雪而为家人担心,

因为全家都穿着朱红暖衣。

22她为自己缝制绣花毯,

用细麻和紫布做衣服。

23她丈夫在城门口与当地长老同坐,

受人尊重。

24她缝制细麻衣裳出售,

又制作腰带卖给商人。

25她充满力量和尊荣,

她以笑颜迎接未来。

26她说的话带着智慧,

她的训言充满慈爱。

27她料理一切家务,

从不偷懒吃闲饭。

28她的儿女肃立,

为她祝福,

她的丈夫也称赞她,

29说:“世上贤德的女子很多,

唯有你无与伦比。”

30艳丽是虚假的,

美貌是短暂的,

唯有敬畏耶和华的女子配得称赞。

31愿她享受自己的劳动成果,

愿她的事迹使她在城门口受称赞。

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mithali 31:1-31

Misemo Ya Mfalme Lemueli

131:1 Mit 22:17Misemo ya Mfalme Lemueli, usia wa mama yake aliyomfundisha:

231:2 Amu 11:30; Isa 49:15“Ee mwanangu, ee mwana wa tumbo langu,

ee mwana wa nadhiri zangu,31:2 Au: Ewe uliye jibu la maombi yangu.

331:3 Neh 13:26; Kum 17:17; Hos 4:11; 1Fal 11:3Usitumie nguvu zako kwa wanawake,

uhodari wako kwa wale wanaowaharibu wafalme.

431:4 Mhu 10:17; Isa 5:22“Ee Lemueli, haifai wafalme,

haifai wafalme kunywa mvinyo,

haifai watawala kutamani sana kileo,

531:5 1Fal 16:9; Mit 16:12; Hos 4:11wasije wakanywa na kusahau vile sheria inavyoamuru

na kuwanyima haki zao wote walioonewa.

631:6 Mwa 14:18Wape kileo wale wanaoangamia,

mvinyo wale walio na uchungu,

731:7 Es 1:10Wanywe na kusahau umaskini wao

na wasikumbuke taabu yao tena.

831:8 1Sam 19:4; Es 4:16; Ay 29:12-17“Sema kwa ajili ya wale wasioweza kujisemea,

kwa ajili ya haki za wote walioachwa ukiwa.

931:9 Law 19:15; Yer 22:16; Kum 1:16; Isa 1:17Sema na uamue kwa haki,

tetea haki za maskini na wahitaji.”

Maneno Ya Mwisho: Mke Mwenye Sifa Nzuri

1031:10 Rut 3:11; Mit 19:14Mke mwenye sifa nzuri, ni nani awezaye kumpata?

Yeye ni wa thamani sana kuliko marijani.31:10 Mithali 31:10-31 imetungwa kila mstari ukianzia na herufi ya alfabeti ya Kiebrania zikifuatana tangu Aleph (A) hadi Taw (T); zote ni 22.

1131:11 Mwa 2:18; Mit 12:4Mume wake anamwamini kikamilifu

wala hakosi kitu chochote cha thamani.

12Humtendea mumewe mema, wala si mabaya,

siku zote za maisha yake.

1331:13 1Tim 2:9-10Huchagua sufu na kitani

naye hufanya kazi kwa mikono yenye bidii.

14Yeye ni kama meli za biashara

akileta chakula chake kutoka mbali.

1531:15 Mt 24:45; Rum 12:11; Ay 23:12Yeye huamka kungali bado giza

huwapa jamaa yake chakula

na mafungu kwa watumishi wake wa kike.

16Huangalia shamba na kulinunua,

kutokana na mapato yake hupanda shamba la mizabibu.

17Hufanya kazi zake kwa nguvu,

mikono yake ina nguvu kwa ajili ya kazi zake.

18Huona kwamba biashara yake ina faida,

wala taa yake haizimiki usiku.

19Huweka mikono yake kwenye pia,

navyo vidole vyake hushikilia kijiti chenye uzi.

2031:20 Kum 15:11; Ebr 13:16; Efe 4:26-28Huwanyooshea maskini mikono yake

na kuwakunjulia wahitaji vitanga vyake.

2131:21 Yos 2:18-19; Ebr 9:19-22Theluji ishukapo, hana hofu kwa ajili ya watu wa nyumbani mwake,

kwa maana wote wamevikwa nguo za kutia joto.

22Hutengeneza mazulia ya urembo ya kufunika kitanda chake,

yeye huvaa kitani safi na urujuani.

2331:23 Kut 3:16; Kum 16:18; Rut 4:1, 11; Mit 12:4Mume wake anaheshimiwa kwenye lango la mji,

aketipo miongoni mwa wazee wa nchi.

24Hutengeneza mavazi ya kitani na kuyauza,

naye huwauzia wafanyabiashara mishipi.

2531:25 1Tim 2:9, 10Amevikwa nguvu na heshima,

anaweza kucheka bila kuwa na hofu kwa siku zijazo.

26Huzungumza kwa hekima

na mafundisho ya kuaminika yapo ulimini mwake.

2731:27 Mit 14:1; 1Tim 5:14; 2Tim 3:15; Tit 2:4-5Huangalia mambo ya nyumbani mwake

wala hali chakula cha uvivu.

2831:28 1Fal 2:19Watoto wake huamka na kumwita aliyebarikiwa,

mumewe pia humsifu, akisema:

29“Wanawake wengi hufanya vitu vyenye sifa nzuri,

lakini wewe umewapita wote.”

3031:30 Za 112:1Kujipamba ili kuvutia ni udanganyifu na uzuri unapita upesi,

bali mwanamke anayemcha Bwana atasifiwa.

31Mpe thawabu anayostahili,

nazo kazi zake na zimletee sifa kwenye lango la mji.