Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 29:1-27

1屡教不改、顽固不化者,

必突然灭亡,无可挽救。

2义人增多,万众欢腾;

恶人得势,万民叹息。

3爱慕智慧的使父亲欢欣,

结交妓女的必耗尽钱财。

4君王秉公行义,国家安定;

他若收受贿赂,国必倾倒。

5奉承邻舍,等于设网罗绊他。

6恶人被自己的罪缠住,

义人却常常欢喜歌唱。

7义人关心穷人的冤屈,

恶人对此漠不关心。

8狂徒煽动全城,

智者平息众怒。

9智者跟愚人对簿公堂,

愚人会怒骂嬉笑不止。

10嗜杀之徒憎恶纯全无过的人,

但正直的人保护他们29:10 但正直的人保护他们”或译“索取正直人的性命”。

11愚人尽发其怒,

智者忍气含怒。

12君王若听谗言,

臣仆必成奸徒。

13贫穷人和欺压者有共同点:

他们的眼睛都是耶和华所赐。

14君王若秉公审判穷人,

他的王位必永远坚立。

15管教之杖使孩子得智慧,

放纵的子女让母亲蒙羞。

16恶人当道,罪恶泛滥;

义人必得见他们败亡。

17好好管教儿子,

他会带给你平安和喜乐。

18百姓无神谕便任意妄为,

但遵守律法的人必蒙福。

19管教仆人不能单靠言语,

因为他虽明白却不服从。

20言语急躁的人,

还不如愚人有希望。

21主人若从小就娇惯仆人,

他终必成为主人的麻烦。

22愤怒的人挑起纷争,

暴躁的人多有过犯。

23骄傲的人必遭贬抑,

谦卑的人必得尊荣。

24与盗贼为伍是憎恶自己,

他即使发誓也不敢作证。

25惧怕人的必自陷网罗,

信靠耶和华的必安稳。

26许多人讨君王的欢心,

但正义伸张靠耶和华。

27为非作歹,义人厌恶;

行为正直,恶人憎恨。

Tagalog Contemporary Bible

Kawikaan 29:1-27

1Ang taong ayaw magbago kahit palaging sinasaway ay bigla na lang mapapahamak at hindi na makakabangon pa.

2Kapag matutuwid ang namamahala, nagdiriwang ang madla. Ngunit kapag ang nangunguna ay masama, silaʼy lumuluha.

3Ang naghahangad ng karunungan ay nagdudulot ng tuwa sa magulang. Ang nakikisama sa babaeng bayaran ay nagwawaldas ng kayamanan.

4Kapag ang layunin ng hari ay katarungan, pinatatatag niya ang kanyang kaharian, ngunit kapag ang layunin niya ay humingi ng suhol, winawasak niya ang kanyang kaharian.

5Ang taong nagkukunwaring pumupuri sa kanyang kapwa ay may pinaplanong masama.

6Ang taong masama ay mahuhuli sa sarili niyang kasalanan, ngunit ang matuwid ay aawit nang may kagalakan.

7Kinikilala ng taong matuwid ang karapatan ng mahihirap, ngunit hindi ito maunawaan ng taong masama.

8Ang mga taong nangungutya ay nagpapasimula ng gulo sa mga bayan, ngunit ang matatalino ang nagpapatigil nito.

9Kapag inihabla ng marunong ang hangal ay wala ring kahihinatnan, dahil hindi titigil ang hangal sa pagdadaldal at panunuya.

10Kinamumuhian at gustong patayin ng mamamatay-tao ang mga taong namumuhay nang matuwid at walang kapintasan.

11Ang taong hangal ay hindi makapagpigil sa kanyang galit, ngunit ang taong marunong ay nakapagpipigil ng kanyang sarili.

12Kapag ang pinuno ay naniniwala sa kasinungalingan, lahat ng lingkod niyaʼy mabubuyo sa kasamaan.

13Ang mahirap at ang mapang-api ay parehong binigyan ng Panginoon ng paningin.

14Kapag ang hari ay makatarungan sa mga mahihirap, paghahari niyaʼy magtatagal.

15Ang pagpalo sa bata upang siya ay ituwid ay makapagtuturo sa kanya ng karunungan, ngunit kung pababayaan lang siya, makapagbibigay siya ng kahihiyan sa kanyang magulang.

16Kapag masama ang namumuno, nadadagdagan ang kasamaan. Ngunit sila ay mapapahamak at makikita ito ng mga matuwid.

17Disiplinahin mo ang iyong anak at bibigyan ka niya ng kapayapaan at kaligayahan.

18Kapag tinanggihan ng isang bansa ang turo at gabay ng Dios, wala itong kapayapaan. Mapalad ang mga taong sumusunod sa turo ng Dios.

19May mga utusan na hindi mo maturuan sa pamamagitan lamang ng salita, sapagkat kahit nauunawaan ka nila, hindi sila nakikinig.

20Mas mabuti pa ang kahihinatnan ng mangmang kaysa sa taong pabigla-biglang magsalita.

21Kung mula pagkabata ng iyong utusan ay sinusunod mo ang layaw niya, sa huli ay magiging problema mo siya.

22Ang taong madaling magalit ay nagpapasimula ng gulo, at palaging nagkakasala.

23Ang kayabangan ng tao ang magbibigay sa kanya ng kahihiyan, ngunit ang pagpapakumbaba ang magbibigay sa kanya ng karangalan.

24Ang taong nakikipagsabwatan sa magnanakaw ay ipinapahamak ang kanyang sarili. Kahit na pasumpain siya na magsabi ng totoo ay hindi pa rin magsasabi.

25Mapanganib kung tayo ay matatakutin.29:25 matatakutin: o, natatakot sa tao. Ngunit kung magtitiwala tayo sa Panginoon ay ligtas tayo.

26Maraming lumalapit sa pinuno upang humingi ng pabor, ngunit tanging ang Panginoon lang ang makapagbibigay ng katarungan.

27Kinasusuklaman ng mga matuwid ang masasama, at kinasusuklaman din naman ng masasama ang mga matuwid.