Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 29:1-27

1屡教不改、顽固不化者,

必突然灭亡,无可挽救。

2义人增多,万众欢腾;

恶人得势,万民叹息。

3爱慕智慧的使父亲欢欣,

结交妓女的必耗尽钱财。

4君王秉公行义,国家安定;

他若收受贿赂,国必倾倒。

5奉承邻舍,等于设网罗绊他。

6恶人被自己的罪缠住,

义人却常常欢喜歌唱。

7义人关心穷人的冤屈,

恶人对此漠不关心。

8狂徒煽动全城,

智者平息众怒。

9智者跟愚人对簿公堂,

愚人会怒骂嬉笑不止。

10嗜杀之徒憎恶纯全无过的人,

但正直的人保护他们29:10 但正直的人保护他们”或译“索取正直人的性命”。

11愚人尽发其怒,

智者忍气含怒。

12君王若听谗言,

臣仆必成奸徒。

13贫穷人和欺压者有共同点:

他们的眼睛都是耶和华所赐。

14君王若秉公审判穷人,

他的王位必永远坚立。

15管教之杖使孩子得智慧,

放纵的子女让母亲蒙羞。

16恶人当道,罪恶泛滥;

义人必得见他们败亡。

17好好管教儿子,

他会带给你平安和喜乐。

18百姓无神谕便任意妄为,

但遵守律法的人必蒙福。

19管教仆人不能单靠言语,

因为他虽明白却不服从。

20言语急躁的人,

还不如愚人有希望。

21主人若从小就娇惯仆人,

他终必成为主人的麻烦。

22愤怒的人挑起纷争,

暴躁的人多有过犯。

23骄傲的人必遭贬抑,

谦卑的人必得尊荣。

24与盗贼为伍是憎恶自己,

他即使发誓也不敢作证。

25惧怕人的必自陷网罗,

信靠耶和华的必安稳。

26许多人讨君王的欢心,

但正义伸张靠耶和华。

27为非作歹,义人厌恶;

行为正直,恶人憎恨。

Swedish Contemporary Bible

Ordspråksboken 29:1-27

1Den som trots upprepad tillrättavisning

inte ändrar sig och inte heller accepterar kritik,

får stora problem och kan inte räddas.

2Då de rättfärdiga är många gläder sig folket,

men när de gudlösa regerar suckar man.

3Den som är vis gör sin far glad,

men den som går till prostituerade slösar bort en förmögenhet.

4Med rättvisa bygger en kung upp landet,

men med allt ökade pålagor ruinerar han det.

5Den som smickrar sin medmänniska

breder ut ett nät för hans fötter.

6Den onde snärjs i sin synd,

men den rättfärdige kan sjunga och glädja sig.

7Den rättfärdige känner till de fattigas rättigheter,

men den gudlöse känner inget medlidande.

8Hädare kan hetsa upp en hel stad,

men de visa lugnar ner vreden.

9Om den vise går till rätta med den dumme

blir det bara ilska och skratt och ingen ro.

10Blodtörstiga människor hatar den oskyldige

och försöker ta den rättsinniges liv.29:10 Eller: Blodtörstiga människor hatar den oskyldige, men de rättsinniga försöker rädda hans liv.

11En dåre ger fritt utlopp för sitt temperament,

men den vise behärskar sig.

12Om en regent lyssnar på lögner,

har han snart bara skurkar i sin tjänst.

13Den fattige och förtryckaren har det gemensamt

att Herren ger bådas ögon ljus.

14Om en kung skaffar de fattiga rätt

kommer hans tron för alltid att bestå.

15Tillrättavisningens ris ger vishet,

men ett ouppfostrat barn skämmer ut sin mor.

16När de ogudaktiga blir fler ökar synden,

men de rättfärdiga ska se deras fall.

17Uppfostra din son,

så ska han ge dig förnöjsamhet och glädje.

18Utan uppenbarelse blir folket förvildat,

men lycklig är den som håller lagen.

19En tjänare kan inte tillrättavisas med bara ord.

Även om han förstår, lyder han inte.

20Ser du en man som snabbt tar till orda,

så finns det större hopp om en dåre än om honom.

21Om man skämmer bort en tjänare redan från ungdomen,

blir han till sist ett bekymmer29:21 Det hebreiska ordets betydelse är okänd..

22En argsint man vållar strid,

och den hetlevrade syndar ofta.

23Högfärd leder till förödmjukelse,

men den ödmjuke blir ärad.

24Den som delar bytet med en tjuv hatar sig själv.

Han ställs under ed men vittnar inte.

25Människofruktan är en snara,

men den som förtröstar på Herren är trygg.

26Många söker audiens hos den styrande,

men från Herren får var och en rättvisa.

27De rättfärdiga avskyr den som gör orätt,

och de gudlösa avskyr den som lever rätt.