Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 29:1-27

1屡教不改、顽固不化者,

必突然灭亡,无可挽救。

2义人增多,万众欢腾;

恶人得势,万民叹息。

3爱慕智慧的使父亲欢欣,

结交妓女的必耗尽钱财。

4君王秉公行义,国家安定;

他若收受贿赂,国必倾倒。

5奉承邻舍,等于设网罗绊他。

6恶人被自己的罪缠住,

义人却常常欢喜歌唱。

7义人关心穷人的冤屈,

恶人对此漠不关心。

8狂徒煽动全城,

智者平息众怒。

9智者跟愚人对簿公堂,

愚人会怒骂嬉笑不止。

10嗜杀之徒憎恶纯全无过的人,

但正直的人保护他们29:10 但正直的人保护他们”或译“索取正直人的性命”。

11愚人尽发其怒,

智者忍气含怒。

12君王若听谗言,

臣仆必成奸徒。

13贫穷人和欺压者有共同点:

他们的眼睛都是耶和华所赐。

14君王若秉公审判穷人,

他的王位必永远坚立。

15管教之杖使孩子得智慧,

放纵的子女让母亲蒙羞。

16恶人当道,罪恶泛滥;

义人必得见他们败亡。

17好好管教儿子,

他会带给你平安和喜乐。

18百姓无神谕便任意妄为,

但遵守律法的人必蒙福。

19管教仆人不能单靠言语,

因为他虽明白却不服从。

20言语急躁的人,

还不如愚人有希望。

21主人若从小就娇惯仆人,

他终必成为主人的麻烦。

22愤怒的人挑起纷争,

暴躁的人多有过犯。

23骄傲的人必遭贬抑,

谦卑的人必得尊荣。

24与盗贼为伍是憎恶自己,

他即使发誓也不敢作证。

25惧怕人的必自陷网罗,

信靠耶和华的必安稳。

26许多人讨君王的欢心,

但正义伸张靠耶和华。

27为非作歹,义人厌恶;

行为正直,恶人憎恨。

Akuapem Twi Contemporary Bible

Mmebusɛm 29:1-27

1Obi a ɔkɔ so yɛ tufoante wɔ animka pii akyi no

wɔbɛsɛe no mpofirim a wɔrennya ano aduru.

2Sɛ atreneefo di yiye a, nnipa no di ahurusi;

sɛ amumɔyɛfo di nnipa so a, wusi apini.

3Onipa a ɔdɔ nyansa no ma nʼagya anigye,

nanso nguamanfo yɔnko sɛe nʼahonya.

4Ɔhene nam atɛntrenee so ma ɔman no asomdwoe,

nanso nea ɔde adifudepɛ gye adanmude no bɔ ɔman no.

5Obiara a ɔdaadaa ne yɔnko no

sum ne nan afiri.

6Ɔdebɔneyɛni bɔne sum no afiri,

nanso ɔtreneeni betumi ato dwom ama nʼani agye.

7Ahiafo atɛntreneebu ho hia atreneefo,

nanso amumɔyɛfo nni saa ɔtema no.

8Fɛwdifo de basabasayɛ ba kuropɔn mu,

nanso anyansafo sianka abufuw.

9Sɛ onyansafo de ɔkwasea kɔ asennii a,

ɔkwasea no bobɔ mu kasa di fɛw, na asomdwoe mma.

10Mogyapɛfo kyi ɔnokwafo,

na wɔhwehwɛ sɛ wobekum nea ɔteɛ.

11Ɔkwasea da abufuw nyinaa adi,

nanso onyansafo hyɛ ne ho so.

12Sɛ ɔsodifo tie nkontomposɛm a,

nʼadwumayɛfo nyinaa bɛyɛ amumɔyɛfo.

13Ohiani ne ɔsohyɛfo nyinaa wɔ saa ade baako yi:

Awurade ma wɔn baanu nyinaa ani a wɔde hu ade.

14Sɛ ɔhene di ahiafo asɛm yiye a,

nʼahengua betim hɔ daa.

15Nteɛso abaa ma nyansa,

na abofra a wɔde ne pɛ ma no no, gu ne na anim ase.

16Sɛ amumɔyɛfo di yiye a, bɔne nso kɔ so,

na atreneefo behu wɔn asehwe.

17Teɛ wo ba, na ɔbɛma wo asomdwoe;

ɔbɛma wo kra ani agye.

18Sɛ anisoadehu nni hɔ a nnipa no yɛ basaa;

na nhyira nka nea odi mmara so.

19Wɔmfa anom nsɛm kɛkɛ nteɛ ɔsomfo;

ɔte ase de, nanso ɔremfa.

20Wuhu obi a ɔpɛ ntɛm kasa ana?

Ɔkwasea wɔ anidaso sen no.

21Sɛ obi kokɔ ne somfo fi ne mmofraase a,

awiei no ɔde awerɛhow na ɛbɛba.

22Onipa a ne bo afuw de mpaapaemu ba,

na nea ne bo nkyɛ fuw no yɛ bɔne pii.

23Onipa ahomaso brɛ no ase,

nanso nea ɔwɔ ahobrɛase no nya anuonyam.

24Nea ɔboa ɔkorɔmfo no haw ɔno ankasa ho.

Wɔama waka ntam nti osuro sɛ obedi adanse.

25Onipa ho suro betumi ayɛ afiri,

na nea ɔde ne ho to Awurade so no, wobegye no.

26Bebree hwehwɛ sɛ wobenya ɔhene ne no akasa,

nanso onipa nya atɛntrenee fi Awurade nkyɛn.

27Atreneefo kyi atorofo;

na amumɔyɛfo kyi wɔn a wɔn akwan teɛ.