Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 26:1-28

1愚人得尊荣本不合宜,

如夏天降雪、收割时下雨。

2麻雀翻飞,燕子翱翔,

咒诅不会无端降临。

3鞭子打马,缰绳勒驴,

棍棒责打愚人的背。

4别照愚人的愚昧回答他,

免得你像他一样。

5要照愚人的愚昧回答他,

免得他自以为有智慧。

6靠愚人传信,

如同砍断自己的脚,

自讨苦吃。

7愚人口中说箴言,

如同跛子空有腿。

8把尊荣给愚人,

就像把石子绑在甩石器上。

9愚人口中说箴言,

如同醉汉握荆棘。

10雇用愚人或路人,

如同弓箭手乱箭伤人。

11愚人一再重复愚昧事,

就像狗回头吃所吐的。

12自以为有智慧的人,

还不如愚人有希望。

13懒惰人说:“路上有狮子,

街上有猛狮。”

14懒惰人赖在床上滚来滚去,

就像门在门轴上转来转去。

15懒惰人手放在餐盘,

却懒得送食物进嘴。

16懒惰人自以为比七个善于应对的人更有智慧。

17插手他人的纠纷,

犹如揪狗的耳朵。

18-19欺骗邻舍还说是开玩笑,

如同疯子乱抛火把、乱射箭。

20没有木柴,火自然熄灭;

没有闲话,争端便平息。

21好斗之人煽动争端,

如同余火加炭、火上加柴。

22闲言闲语如可口的美食,

轻易进入人的五脏六腑。

23火热的嘴,邪恶的心,

犹如瓦器镀了层银。

24怨恨人的用美言掩饰自己,

心中却藏着诡诈。

25纵然他甜言蜜语,你也不可信他,

因为他心中充满各种可憎之事。

26虽然他用诡计掩饰怨恨,

他的邪恶必被会众揭穿。

27挖陷阱的,必自陷其中;

滚石头的,必自伤己身。

28撒谎的舌恨它所害的人,

谄媚的嘴带来毁灭。

Ang Pulong Sang Dios

Hulubaton 26:1-28

1Subong nga wala nagakabagay nga magtupa ang snow kon tig-ilinit ukon ang ulan kon tig-alani, wala man nagakabagay nga dayawon ang buang-buang.

2Ang sumpa indi makahalit sa imo kon wala ka sing sala. Pareho ini sa pispis nga nagalabay lang kag wala nagahapon.

3Kinahanglan nga hanuton ang kabayo kag busalan ang asno. Amo man ang buang-buang, kinahanglan nga silutan siya agod magtuman.

4Indi pagsabta ang buang-buang kon nagaestorya siya sa imo sang binuang, kay basi kon magpareho ka man sa iya. 5Pero kon kaisa maayo man kon sabton mo siya, agod mahibaluan niya nga indi siya maalamon pareho sang iya ginahunahuna.

6Kon ginapadala mo ang imo mensahi paagi sa buang-buang, pareho lang nga ginautod mo ang imo mga tiil; nagapangita ka lang sang kasakitan.

7Ang hulubaton nga ginahambal sang mga buang-buang wala sing pulos pareho sa tiil sang tawo nga piang.

8Kabuangan ina kon ihigot mo sa tirador ang bato nga imo ibala; amo man kon padunggan mo ang buang-buang.

9Ang hulubaton nga ginahambal sang mga buang-buang makahalit pareho sa tunukon nga kahoy-kahoy nga ginauyatan sang hubog.

10Kabuangan ina kon panaon mo ang bisan sin-o lang; amo man kon paobrahon mo ang bisan sin-o lang nga buang-buang nga nagaagi.26:10 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.

11Subong nga ginakaon sang ido ang iya suka, ginaliwat sang buang-buang ang iya kabuangan.

12Mas maayo pa ang dangatan sang buang-buang nga tawo sang sa tawo nga nagakabig sang iya kaugalingon nga maalamon siya.

13Ang matamad nga tawo indi magguwa sa balay kay kuno may leon sa guwa.

14Ang matamad nga tawo nagaliso-liso lang sa iya katre pareho sa puwertahan nga nagaliso-liso sa iya bisagra.

15May mga tawo nga tama gid katamad nga bisan magkaon natamaran pa.

16Nagahunahuna ang matamad nga tawo nga mas maalam pa siya sang sa pito ka tawo nga makahatag sang husto nga rason.

17Delikado kon magpasilabot ka sa inaway sang iban; pareho lang nga nagdakop ka sang ido sa dulunggan.

18-19Ang tawo nga nagadaya sa iya isigkatawo, kag dayon nagasiling siya nga lango-lango lang niya ato, pareho siya sa lain-ulo nga tawo nga nagapaniro sang nagadabadaba nga pana nga makamamatay.

20Subong nga nagakapatay ang kalayo kon wala sing gatong, nagauntat man ang inaway kon wala sing kutsokutso.

21Subong nga ang uling makapabaga, kag ang gatong makapasiga sang kalayo, ang palaaway makapaumpisa sang gamo.

22Ang kutsokutso daw pareho sa pagkaon nga namit usangon kag tunlon.

23Kon ginatago mo ang malain mo nga panghunahuna paagi sa manami nga paghambal, pareho ka sang kolon nga ginhaklapan sang pilak nga indi puro.26:23 ginhaklapan sang pilak nga indi puro: ukon, ginsilakan.

24Ang kaaway manami maghambal-hambal, pero gali nagahunahuna siya sa pagpangdaya. 25Bisan makagalanyat siya kon maghambal, indi ka magpati sa iya, kay makangilil-ad gid ang iya mga ginahunahuna. 26Mahimo nga magpakuno-kuno siya agod matago niya ang iya kaakig, pero makita gihapon sang tanan ang malain niya nga mga binuhatan.

27Ang nagakutkot sang buho para mahulog ang iban, siya mismo ang mahulog. Ang nagapaligid sang bato para maligidan ang iban, siya mismo ang maligidan.

28Ginakainitan sang butigon nga tawo ang mga tawo nga biktima sang iya kabutigan.

Ang tawo nga nagadayaw-dayaw sa imo makalaglag sa imo.