Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 25:1-28

所罗门的箴言(续)

1以下也是所罗门的箴言,由犹大希西迦的人抄录。

2将事隐藏是上帝的荣耀,

把事查明是君王的光荣。

3天之高,地之厚,

君王的心测不透。

4除掉银子里的渣滓,

银匠就能铸造器皿。

5清除君王身边的恶人,

王位必因公义而巩固。

6不可在王面前妄自尊大,

不要占据大人物的位子。

7与其在权贵面前受羞辱,

不如等人邀请你坐上座。

8不可鲁莽地打官司,

以免败诉、羞愧难当。

9遇到跟邻舍争讼,

不可泄露其秘密,

10免得听见的人辱骂你,

你的恶名将永难洗刷。

11一句话说得合宜,

就像金苹果放在银器里。

12对受教者而言,

智者的责备犹如金耳环和金饰物。

13忠信的使者叫主人心里舒畅,

就像夏收之时有冰雪的凉气。

14夸口送礼物却食言的人,

就像没有雨水的风和云。

15坚忍说服君王,

柔舌折断骨头。

16找到蜂蜜要酌量而食,

免得吃多了呕吐。

17不要频频去邻舍家,

免得惹人烦、遭人厌。

18作伪证陷害邻舍的人,

无异于大锤、刀和利箭。

19危难时投靠奸诈之人,

形同倚靠坏牙和跛脚。

20对忧伤的人唱歌,

如同天寒脱衣、伤口撒盐。

21你的仇敌若饿了,

就给他吃的;

若渴了,就给他水喝;

22因为你这是把炭火堆在他头上,

耶和华必奖赏你。

23北风带来雨水,

谗言激起愤怒。

24宁愿住在屋顶的一角,

不跟争闹的妻子同屋。

25有好消息从远方传来,

如凉水滋润干渴的人。

26义人向恶人低头,

就像清泉被搅浑,

水井受污染。

27蜂蜜吃得太多有害无益,

追求自己的荣耀也不光彩。

28无法自制的人就像被攻破的无墙之城。

Ang Pulong Sang Dios

Hulubaton 25:1-28

Ang Iban pa nga mga Hulubaton ni Solomon

1Ari pa gid ang iban nga mga hulubaton ni Solomon nga ginkopya sang mga tinawo ni Haring Hezekia sang Juda:

2Ginapadunggan naton ang Dios tungod sa mga butang nga wala niya ginapahayag sa aton; pero ginapadunggan naton ang mga hari tungod sa mga butang nga ginapahayag nila sa aton.

3Subong nga indi matakos ang kataason sang langit kag ang kadalumon sang duta, indi man matungkad ang hunahuna sang mga hari.

4Kinahanglan nga kuhaon anay ang mga nagasimbog sa pilak antes ini pormahon sang platero. 5Kinahanglan nga pahalinon ang malaot nga mga katawhan25:5 mga katawhan: ukon, mga opisyal; ukon, mga manuglaygay. sang hari, kag magapadayon ang iya ginharian nga may pagkamatarong.

6Kon ara ka sa atubangan sang hari, indi pagkabiga ang imo kaugalingon nga daw si sin-o ka na gid paagi sa pagpungko upod sa dungganon nga mga tawo. 7Mas maayo kon hambalan ka sang hari nga magpungko didto sang sa hambalan ka niya nga maghalin, kag mahuy-an ka sa atubangan sang dungganon nga mga tawo.

8Indi ka magpadasodaso sa pagsugid sa korte sang imo nakita. Kay kon mapamatud-an sang isa ka saksi nga sala ikaw, ano na lang ang imo himuon?

9Kon may ginabaisan kamo sang imo kilala, baisi lang ninyo, pero indi ninyo pag-ipanugid ang sekreto sang kada isa sa inyo. 10Kay kon mahibaluan ini sang iban, basi pakahuy-an nila kamo, kag ang inyo reputasyon maguba hasta san-o.

11Kon ang imo ginahambal nagakabagay sa okasyon, matahom ini pareho sa bulawan nga mga mansanas sa pilak nga suludlan.

12Ang pagsabdong sang maalamon nga tawo sa isa ka tawo nga luyag magpamati mas bilidhon pa sang sa mga alahas nga bulawan.

13Ang masaligan nga mensahero makapanami sang balatyagon sang nagsugo sa iya, pareho sa mabugnaw nga tubig kon tig-ilinit.

14Ang tawo nga wala nagatuman sa iya promisa pareho sa gal-om kag hangin nga wala nagadala sang ulan.

15Ang pagpasensya kag ang malulo nga paghambal makahaylo sa mga manugdumala kag bisan sa mga matig-a sang tagipusuon.

16Indi ka magpatama sing kaon sang dugos kay basi kon magsululuka ka. 17Pareho man kon magsagi ka bisita sa imo kaingod, basi kon matak-an siya kag maugot sa imo.

18Ang tawo nga nagasaksi sing butig kontra sa iya isigkatawo makahalit pareho sa espada, inuglampos, kag pana.

19Ang pagsalig sa tawo nga indi masaligan sa tion sang kalisod wala sing pulos pareho sa guba nga ngipon ukon bali nga tiil.

20Kon ginakantahan mo sing malipayon ang tawo nga ara sa puwerte nga kalisod, pareho lang nga ginaubahan mo siya sang bayo sa panahon sang tigtulugnaw ukon ginabutangan mo sang langgaw ang iya pilas.

21Kon ang imo kaaway ginagutom, pakauna; kon ginauhaw, paimna. 22Kay kon himuon mo ini mahuya siya sa iya ginahimo sa imo,25:22 mahuya siya sa iya ginahimo sa imo: sa literal, magatumpok ka sang baga sa iya ulo. kag ang Ginoo magabalos sa imo.

23Subong nga ang habagat nagadala sang ulan, ang kutsokutso nagadala sang kaakig.

24Mas maayo pa nga mag-estar sa atop sang balay25:24 Tan-awa ang footnote sa 21:9. sang sa mag-estar sa sulod sang balay upod sa asawa nga palaaway.

25Ang maayong balita halin sa malayo nga lugar pareho sa mabugnaw nga tubig nga makapaumpaw sa tawo nga ginauhaw.

26Ang matarong nga tawo nga nagapasugot sa malaot nga tawo pareho sa malubog nga tuburan ukon mahigko nga bubon.

27Indi maayo ang sobra nga pagkaon sang dugos, amo man ang pagtinguha nga dayawon ka lang permi sang mga tawo.

28Ang tawo nga indi makapugong sang iya kaugalingon dali lang malaglag pareho sa isa ka siyudad nga wala sing pader.