Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 21:1-31

1耶和华掌管君王的心,

易如支配垄沟的流水。

2人自以为行事正确,

但耶和华衡量人心。

3秉公行义比献祭更蒙耶和华喜悦。

4高傲的眼,狂妄的心,恶人的灯,

都是罪恶。

5勤劳者的计划必致富足,

行事急躁的人必致贫困。

6骗来的财如过眼云雾,

使人掉进死亡的陷阱。

7恶人的暴力必毁灭自己,

因为他们行事不公不义。

8犯罪的人行径扭曲,

纯洁的人行为正直。

9宁愿住在房顶的一角,

也不跟争闹之妻同屋。

10恶人贪恋邪恶,

对邻舍残忍无情。

11惩罚嘲讽者,愚人得智慧;

训诫智者,他便长见识。

12公义的上帝鉴察恶人的家,

祂必使他们灭亡。

13掩耳不听穷人呼求的,

他将来求救也无人管。

14暗中送的礼物能平息愤怒,

塞进怀里的贿赂止息盛怒。

15正义得到伸张,

义人喜、恶人怕。

16人偏离明智之道,

终必与阴魂为伍。

17贪图享受必穷困,

奢华宴乐难富足。

18恶人作义人的赎价,

奸徒替正直人受苦。

19宁愿独居旷野,

不跟吵闹易怒的女子同住。

20智者家中积存宝物和油,

愚人将所有的挥霍一空。

21追求公义与慈爱的,

必寻得生命、公义和尊荣。

22智者攀上勇士的城池,

摧毁他们倚仗的坚垒。

23管住口舌,免遭祸患。

24嘲讽者狂妄自大,

行事骄横无比。

25懒人的欲望害死自己,

因为他的手不肯做工。

26懒人整天贪得无厌,

义人施舍毫不吝啬。

27恶人的祭物已经可憎,

何况他怀着恶意来献!

28作伪证的终灭亡,

道实情的常发言。

29恶人虚张声势,

正直人谨慎行事。

30任何智慧、悟性和谋略,

都不能对抗耶和华。

31马为争战之日预备,

胜败由耶和华决定。

Vietnamese Contemporary Bible

Châm Ngôn 21:1-31

1Lòng vua như nước trong tay Chúa Hằng Hữu;

Ngài nghiêng tay bên nào, nước chảy về bên ấy.

2Xét việc làm, tự cho ta phải,

nhưng Chúa Hằng Hữu xét lòng dạ ta.

3Chúa Hằng Hữu muốn ta chính trực, công bằng,

hơn là đem tế lễ hằng dâng.

4Lòng tự đại, mắt kiêu cường,

cũng là tội lỗi như phường bất lương.

5Trù liệu và chăm chỉ thì no nê thịnh vượng;

bất cẩn vội vàng, thì nghèo đói đương nhiên.

6Gia tài xây dựng bằng lưỡi dối trá,

như hơi nước mau tan, như cạm bẫy tử thần.

7Bọn bất lương chối việc công bằng,

lòng gian tà cuốn đùa chúng đi.

8Đường lối người phạm tội là quanh co;

việc làm người chân thật là ngay thẳng.

9Thà ở nơi góc mái nhà,

còn hơn ở chung nhà với đàn bà hay sinh sự.

10Người dữ chuyên làm ác,

dù láng giềng, nó chẳng thương xót.

11Khi người nhạo báng bị hình phạt, người dại trở thành khôn ngoan;

lúc người khôn được giáo huấn, tri thức người càng tăng.

12Đấng Công Chính quan sát nhà người ác,

Ngài ném người ác vào tai họa.

13Bịt tai khi người nghèo khổ kêu ca,

lúc ta gào khóc gào, nào ai đoái hoài.

14Quà biếu âm thầm làm nguôi cơn giận;

hối lộ kín giấu khiến thịnh nộ tan.

15Công lý đem vui mừng cho người lành,

nhưng gây khiếp sợ cho người ác.

16Người từ bỏ lương tri,

sẽ rơi vào cõi chết.

17Vui chơi khiến con nghèo nàn;

rượu chè xa xỉ không đưa đến giàu có.

18Người ác lãnh tai nạn thay cho người lành,

người bất nghĩa lãnh tai nạn thay cho người ngay thẳng.

19Thà ở nơi hoang mạc,

còn hơn ở chung nhà đàn bà rầy rà, nóng nảy.

20Trong tay người khôn, tài sản còn lại,

người dại hễ có là ăn tiêu hết ngay.

21Hãy công bằng và nhân từ,

con sẽ được trường sinh, công lý, và danh dự.

22Người khôn tấn công thành trì người mạnh,

triệt hạ pháo đài phòng thủ đối phương.

23Ai kiểm soát miệng, cầm giữ lưỡi,

là người giữ mình thoát khỏi rối reng.

24Người nhạo báng luôn kiêu căng, xấc xược;

thái độ lúc nào cũng hợm hĩnh khinh khi.

25Dục vọng của người lười biếng sẽ giết chết nó,

vì đôi tay của nó không chịu làm việc.

26Người gian tham suốt ngày thèm thuồng

nhưng người công chính chia sẻ rời rộng.

27Của lễ người ác đã là điều đáng ghét;

tà tâm nó còn ghê tởm đến đâu!

28Lời chứng dối tự nó triệt tiêu,

ai nghe theo sẽ bị hủy diệt đời đời!

29Người ác làm cho mặt mày chai đá,

người công chính làm cho đường lối mình vững chãi luôn.

30Chẳng ai chống lại được Chúa Hằng Hữu,

dù khôn ngoan hay thông sáng, dù thương nghị mưu kế.

31Người ta chuẩn bị ngựa cho ngày chinh chiến,

nhưng chiến thắng thuộc về Chúa Hằng Hữu.