Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 21:1-31

1耶和华掌管君王的心,

易如支配垄沟的流水。

2人自以为行事正确,

但耶和华衡量人心。

3秉公行义比献祭更蒙耶和华喜悦。

4高傲的眼,狂妄的心,恶人的灯,

都是罪恶。

5勤劳者的计划必致富足,

行事急躁的人必致贫困。

6骗来的财如过眼云雾,

使人掉进死亡的陷阱。

7恶人的暴力必毁灭自己,

因为他们行事不公不义。

8犯罪的人行径扭曲,

纯洁的人行为正直。

9宁愿住在房顶的一角,

也不跟争闹之妻同屋。

10恶人贪恋邪恶,

对邻舍残忍无情。

11惩罚嘲讽者,愚人得智慧;

训诫智者,他便长见识。

12公义的上帝鉴察恶人的家,

祂必使他们灭亡。

13掩耳不听穷人呼求的,

他将来求救也无人管。

14暗中送的礼物能平息愤怒,

塞进怀里的贿赂止息盛怒。

15正义得到伸张,

义人喜、恶人怕。

16人偏离明智之道,

终必与阴魂为伍。

17贪图享受必穷困,

奢华宴乐难富足。

18恶人作义人的赎价,

奸徒替正直人受苦。

19宁愿独居旷野,

不跟吵闹易怒的女子同住。

20智者家中积存宝物和油,

愚人将所有的挥霍一空。

21追求公义与慈爱的,

必寻得生命、公义和尊荣。

22智者攀上勇士的城池,

摧毁他们倚仗的坚垒。

23管住口舌,免遭祸患。

24嘲讽者狂妄自大,

行事骄横无比。

25懒人的欲望害死自己,

因为他的手不肯做工。

26懒人整天贪得无厌,

义人施舍毫不吝啬。

27恶人的祭物已经可憎,

何况他怀着恶意来献!

28作伪证的终灭亡,

道实情的常发言。

29恶人虚张声势,

正直人谨慎行事。

30任何智慧、悟性和谋略,

都不能对抗耶和华。

31马为争战之日预备,

胜败由耶和华决定。

Ang Pulong Sa Dios

Panultihon 21:1-31

1Maingon nga gibut-an sa Ginoo ang pagdagayday sa suba, mahimo usab niyang but-an ang hunahuna sa hari sumala sa iyang gusto.

2Alang kanato husto na gayod ang tanan natong ginahimo, apan ang Ginoo ray nasayod sa tinuod natong motibo.

3Mas ikalipay sa Ginoo ang husto ug matarong nga binuhatan sa tawo kaysa iyang mga halad.

4Sala ang pagkamapasigarbohon ug ang pagkamapahitas-on. Mailhan mo nga daotan kana nga tawo pinaagi niana nga kinaiya.

5Kon magplano ka ug maayo ug magmakugihon, sigurado nga mouswag ka. Apan kon magdali-dali ka, sigurado nga mapobre ka.

6Ang bahandi nga nakuha sa pagpanglimbong dali rang mawala, ug maghatod kini sa tawo ngadto sa kamatayon.

7Ang kabangis sa mga daotan mao ang makapalaglag kanila, kay nagdumili sila sa pagbuhat sa matarong.

8Daotan ang kinaiya sa tawong makasasala, apan maayo ang kinaiya sa tawo nga matarong.

9Mas maayo pang magpuyo sa atop sa balay21:9 Patag ang atop sa mga balay sa mga Israelinhon, ug mahimo kining patindogan ug payag-payag. kaysa magpuyo sulod sa balay uban sa asawa nga palaaway.

10Ang mga daotan gusto lang gayod nga kanunayng maghimog daotan; wala silay kalooy sa ilang isigka-tawo.

11Kon silotan ang mga mabiay-biayon, ang mga walay alamag magkat-on nga magmaalamon. Ang maalamon mas magmaalamon pa gayod kon tudloan.

12Nasayod ang matarong nga Dios sa binuhatan sulod sa panimalay sa mga daotan, ug sila pagasilotan.

13Kon dili mo panumbalingon ang mga kabos kon mangayo sila ug tabang, dili ka usab panumbalingon kon mangayo ka ug tabang.

14Kon regalohan mo sa tago ang tawo nga nasuko kanimo, mawala ang iyang kasuko.

15Kon mapatunhay ang hustisya, malipay ang mga matarong, apan mahadlok ang mga daotan.

16Kamatayon ang dangatan sa tawong dili gustog kaalam.

17Ang tawo nga magpatuyang sa paglingaw-lingaw ug pagkombira, dili gayod madato, mapobre pa hinuon.

18Ginasilotan ang mga daotan ug maluibon aron maluwas ang mga matarong.

19Mas maayo pang magpuyo sa disyerto kaysa magpuyo uban sa asawa nga sapoton ug palaaway.

20Ang maalamon nga tawo nagatagana gayod alang sa umaabot, apan ang buang-buang nagapatuyang lang ug gasto.

21Ang tawo nga nagatinguha gayod nga magkinabuhi nga matarong ug matinud-anon, makaangkon ug taas nga kinabuhi ug kalamposan, ug ang mga tawo modayeg kaniya.

22Ang komander nga maayog mga taktika molampos sa pag-ilog ug siyudad nga daghag kasundalohan, ug ang gisaligan niining lig-ong mga paril iyang malumpag.

23Ang tawong nagabantay sa iyang ipanulti malikay sa kasamok.

24Ang tawong garboso ug mapahitas-on mailhan pinaagi sa iyang kamabiay-biayon ug kalabihan manghambog.

25Bisan daghan kag gihandom apan tapolan ka, maghatod kini kanimo sa kalaglagan.

26Ang tawong tapolan kanunayng maghandom nga may mohatag, apan ang tawong matarong dili managana mohatag.

27Ngil-aran ang Ginoo sa halad sa mga daotan, labi na gayod kon daotan kinig motibo.

28Ang bakakon nga saksi dili na pasultihon, apan ang saksi nga nagasugilon sa tinuod21:28 saksi nga nagasugilon sa tinuod: sa literal, ang tawo nga nakadungog. Tingali ang buot ipasabot nga kon unsay iyang nadunggan mao gayoy iyang isugilon. padayon nga pasultihon.

29Ang daotan dili mabalaka sa iyang mga ginahimo, apan ang matarong mamalansi pag-ayo sa iyang ginahimo.

30Walay kaalam, panabot, o tambag nga makatupong sa Ginoo.

31Bisan hanas na ang mga kabayo sa gira, ang Ginoo ray makapadaog.