Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 20:1-30

1酒使人放肆,烈酒叫人吵闹。

因酒误事,实为不智。

2君王震怒如狮子咆哮,

触怒他的人自寻死路。

3避免纷争是光荣,

愚人个个爱争吵。

4懒惰人不按时耕种,

收获时必一无所得。

5人心的谋略如深水,

唯有哲士才能汲取。

6人都声称自己忠诚,

但谁能找到忠信者?

7义人行为正直,

他的后代也蒙福。

8王坐在宝座上审判,

他的眼目明察罪恶。

9谁敢说:“我心灵洁净,纯洁无罪?”

10缺斤少两、尺寸不足,

都为耶和华所憎恶。

11孩童的举动是否纯良,

都显明他的本性。

12能听的耳,能看的眼,

两者都为耶和华所造。

13不要贪睡,免得贫穷;

勤劳工作,粮食丰足。

14买主总说货物不好,

买走后又连连自夸。

15智慧之言胜过黄金和许多珠宝。

16谁为陌生人作保,就拿去谁的外衣;

谁为外族人作保,就要承担责任。

17骗来的饼觉得香甜,

最后却是满口泥沙。

18集思出良策,

征战靠智谋。

19嚼舌的人泄露秘密,

不可结交多嘴的人。

20咒骂父母的人,

他的生命20:20 生命”希伯来文是“灯”。必消逝在黑暗中。

21早年轻易得来之财,

最终不会成为祝福。

22不要说:“我要以恶报恶”,

要等候耶和华替你申冤。

23耶和华憎恶缺斤少两,

祂厌恶骗人的天平。

24人的脚步由耶和华所定,

人怎能知道自己的道路?

25人向主许愿要三思,

免得事后作茧自缚。

26明君必筛出恶人,

用石磙碾轧他们。

27心灵是耶和华的灯,

鉴察人的肺腑心肠。

28君王靠慈爱和忠信护佑,

他的王位因慈爱而稳固。

29力量是青年的荣耀,

白发是老人的尊荣。

30鞭伤能驱除罪恶,

责打能洁净人心。

Het Boek

Spreuken 20:1-30

1Wijn maakt een mens overmoedig en sterkedrank zorgt voor veel opwinding, het is niet verstandig te veel te drinken.

2De woede van een koning jaagt de mensen evenveel schrik aan als het gebrul van een jonge leeuw. Wie met hem de strijd aanbindt, speelt met zijn leven.

3Het is een eer voor een man als hij ruzies vermijdt, alleen een dwaas mengt zich in geschillen.

4Vanwege de naderende winter laat de luiaard het ploegen na, om er in de oogsttijd achter te komen dat er voor hem niets te oogsten valt.

5Het hart van een verstandig man is een onuitputtelijk reservoir van wijsheid. Wie verstandig is, tracht van hem te leren.

6De meerderheid van de mensen gaat prat op eigen goedheid, maar is er nog wel een trouw mens te vinden?

7Het leven van een rechtvaardige ademt zijn oprechtheid, zijn kinderen zijn gelukkig te prijzen.

8Een koning die vanaf zijn troon rechtspreekt, haalt met één oogopslag recht en onrecht uit elkaar.

9Is er iemand die kan zeggen: ‘Ik heb mijn hart gereinigd en ben gezuiverd van mijn zonde’?

10De Here heeft een afkeer van veel dingen, maar van deze twee zeker: ongelijke gewichten en ongelijke inhoudsmaten.

11Een jongen geeft zich, in zijn kinderlijkheid, gemakkelijk bloot en toont zo wat hij in zich heeft, of zijn daden oprecht en eerlijk zullen zijn.

12De Here heeft veel dingen gemaakt, ogen om mee te zien en oren om mee te horen.

13Wees niet lui en slaperig, anders wacht u de armoede. Als u uw ogen openhoudt, zult u genoeg hebben om in uw lichamelijke behoeften te voorzien.

14‘Dat lijkt me niets, het is niets waard,’ zal de koper roepen, maar wanneer de koop gesloten is, wrijft hij zich tevreden in de handen.

15Goud en robijnen zijn er in overvloed, maar wijze en goede woorden zijn een schaars en kostbaar goed.

16Heeft iemand zich garant gesteld voor een onbekende, neem dan zijn mantel als onderpand.

17Onrechtmatig verkregen goed smaakt aanvankelijk zoet, maar verandert ten slotte in een mondvol scherpe stenen.

18Goede adviezen brengen gedachten tot uitvoer. Bind de strijd pas aan na overleg.

19Een roddelaar maakt zaken bekend die verborgen moesten blijven, bemoei u daarom niet met mensen die u uitspraken ontlokken.

20Wie zijn ouders vervloekt, zal alles verliezen en achterblijven in een inktzwarte duisternis, zonder enig lichtpunt.

21Snel vergaarde rijkdom verliest ten slotte zijn waarde.

22Zeg niet dat u het onrecht zult wreken, wacht liever op de Here, want Hij zal u bijstaan.

23De Here verafschuwt ongelijke gewichten, en een weegschaal waarmee geknoeid is, is een zonde.

24De Here bepaalt het leven van de mens, dus hoe zou de mens zijn levensweg kunnen begrijpen?

25Mensen maken gemakkelijk de fout God iets te beloven, om daarna pas te beseffen wat zij hebben gezegd.

26Een verstandige koning ontdoet zich van goddelozen en straft hen zwaar.

27De Here heeft de mens het vermogen gegeven zelf een licht te werpen op zijn diepste gedachten en beweegredenen.

28Goedheid en liefde voor de waarheid zijn van levensbelang voor de koning, op die goedheid steunt zijn troon.

29Het sieraad van de jeugd is kracht, dat van de ouderen het grijze haar.

30Alleen zware straffen kunnen een boosdoener zuiveren, alleen slagen die hem diep treffen, kunnen zijn innerlijk veranderen.