Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 20:1-30

1酒使人放肆,烈酒叫人吵闹。

因酒误事,实为不智。

2君王震怒如狮子咆哮,

触怒他的人自寻死路。

3避免纷争是光荣,

愚人个个爱争吵。

4懒惰人不按时耕种,

收获时必一无所得。

5人心的谋略如深水,

唯有哲士才能汲取。

6人都声称自己忠诚,

但谁能找到忠信者?

7义人行为正直,

他的后代也蒙福。

8王坐在宝座上审判,

他的眼目明察罪恶。

9谁敢说:“我心灵洁净,纯洁无罪?”

10缺斤少两、尺寸不足,

都为耶和华所憎恶。

11孩童的举动是否纯良,

都显明他的本性。

12能听的耳,能看的眼,

两者都为耶和华所造。

13不要贪睡,免得贫穷;

勤劳工作,粮食丰足。

14买主总说货物不好,

买走后又连连自夸。

15智慧之言胜过黄金和许多珠宝。

16谁为陌生人作保,就拿去谁的外衣;

谁为外族人作保,就要承担责任。

17骗来的饼觉得香甜,

最后却是满口泥沙。

18集思出良策,

征战靠智谋。

19嚼舌的人泄露秘密,

不可结交多嘴的人。

20咒骂父母的人,

他的生命20:20 生命”希伯来文是“灯”。必消逝在黑暗中。

21早年轻易得来之财,

最终不会成为祝福。

22不要说:“我要以恶报恶”,

要等候耶和华替你申冤。

23耶和华憎恶缺斤少两,

祂厌恶骗人的天平。

24人的脚步由耶和华所定,

人怎能知道自己的道路?

25人向主许愿要三思,

免得事后作茧自缚。

26明君必筛出恶人,

用石磙碾轧他们。

27心灵是耶和华的灯,

鉴察人的肺腑心肠。

28君王靠慈爱和忠信护佑,

他的王位因慈爱而稳固。

29力量是青年的荣耀,

白发是老人的尊荣。

30鞭伤能驱除罪恶,

责打能洁净人心。

Ang Pulong Sa Dios

Panultihon 20:1-30

1Ang sobra nga pag-inom sa ilimnong makahubog magpahimo sa tawo nga bastos. Ang tawo nga maghubog-hubog dili maalamon.

2Ang hari kon masuko morag nagangulob nga liyon. Kon pasuk-on mo siya, patyon ka gayod niya.

3Dalaygon ang tawo nga maglikay sa kasamok; ang buang-buang lang ang gustog gubot.

4Ang tapolan nga modaro sa panahon sa tingtanom walay anihon.

5Ang hunahuna sa tawo mahimong sama kalawom sa tubig, apan kon maalamon ka, matugkad mo kini.

6Daghan ang moingon nga maayo silang tawo, apan anaa ba kanilay masaligan?

7Ang matarong nga tawo dili salawayon. Bulahan ang iyang mga anak nga nagasunod sa iyang pamatasan.

8Kon mohukom ang hari, sutaon gayod niya pag-ayo kon kinsay naghimog daotan.

9Wala gayoy makaingon nga hinlo na gayod ang iyang kasingkasing, nga wala na gayod siyay sala.

10Ngil-aran ang Ginoo sa manglimbong ug timbang o pagtakos.

11Ang mga binuhatan sa usa ka batan-on nagapadayag sa iyang pamatasan, kon siya matarong o dili.

12Gihatagan kita sa Ginoo ug mata aron makakita ug dalunggan aron makabati.

13Kon sige ka lang ug katulog, magutman ka. Bangon ug pagtrabaho, ug moabunda ang imong pagkaon.

14Sawayon sa mamalitay ang baligya aron makahangyo siya. Apan kon mapalit na niya kini, ipasigarbo dayon niya kini.

15Daghang mga bulawan ug mahalong mga bato, apan diotay ra ang manulti nga may kaalam.

16Kon may tawo nga mosaad nga siyay mobayad kanimo sa utang sa tawo nga dili niya kaila,20:16 tawo nga dili niya kaila: o, daotang babaye. siguroha nga makakuha ka gikan kaniya ug garantiya, aron masiguro mo nga mobayad siya.

17Ganahag kaon ang tawo sa iyang linimbongan, apan sa ulihi, mahisama kini sa balas diha sa iyang baba.

18Pangayog tambag kabahin sa imong mga plano o sa dili ka pa moadto sa gira.

19Ang libakera manabi ug mga sekreto, busa likayi ang tawo nga sama niana.

20Ang anak nga manunglo ug ginikanan mamatay sama sa suga nga napalong diha sa kangitngit.

21Ang panulondon nga sa sinugdan imong gikuha sa dili pa hustong panahon dili makahatag kanimo ug kaayohan sa kaulahian.

22Ayaw panimalos. Salig lang sa Ginoo, ug tabangan ka niya.

23Ginakangil-aran sa Ginoo ang mga tawong nagapanglimbong sa timbangan. Dili kana maayo nga buhat.

24Ang Ginoo maoy nagabuot sa atong kinabuhi, busa dili nato mahibaloan ang atong kapalaran.20:24 dili nato mahibaloan ang atong kapalaran: o, dili gayod nato matugkad ang mga nagakahitabo kanato.

25Makuyaw ang pagdali-dali ug saad nga imong ihalad ang usa ka butang ngadto sa Ginoo. Kinahanglang hunahunaon mo una kini sa dili ka pa mosaad.

26Kon mohukom ang maalamon nga hari, sigurohon gayod niya kon kinsay naghimo ug daotan, ug silotan niya kini.

27Ang atong konsensya o hunahuna20:27 konsensya o hunahuna: o, espiritu. gamiton sa Ginoo sa paglamdag sa atong kinabuhi aron masusi nato ang atong pagkatawo.

28Kon buotan ug matinud-anon ang usa ka hari, walay daotang mahitabo kaniya ug molungtad ang iyang paghari.

29Garbo sa mga batan-on ang ilang kusog, ug dungog sa mga tigulang ang ilang katigulangon.20:29 katigulangon: sa literal, uban.

30Usahay maayo nga masilotan kita aron magbag-o kita.