Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 2:1-22

智慧的益处

1孩子啊,

你若接受我的教诲,

珍爱我的诫命,

2侧耳聆听智慧,

倾心渴慕悟性;

3你若呼求洞见,

竭力追求悟性,

4寻它如寻银子,

找它如找宝藏,

5你就会懂得敬畏耶和华,

认识上帝。

6因为耶和华赐人智慧,

知识和悟性出自祂的口。

7祂使正直人充满智慧,

是行为纯全者的盾牌。

8祂看守正义之路,

护卫虔诚人的道。

9这样,你就明白何为仁义、

公平和正直,

懂得一切美善之道。

10因为智慧必进入你心,

知识必令你的灵欢快。

11明辨力必护佑你,

悟性必看顾你。

12智慧必救你远离恶道,

脱离言语荒谬的人。

13他们舍弃正道,走上黑路,

14以行恶为乐,喜爱恶人的邪僻;

15他们的道路歪邪,行径扭曲。

16智慧要救你脱离淫妇,

脱离花言巧语的妓女。

17她撇弃了年轻时的丈夫,

忘了在上帝面前立的约。

18她的家通向死亡,

她的路直达阴间。

19到她那里的人都有去无回,

找不到生命之道。

20所以你要行善人的路,

守义人的道。

21因为在地上,

正直人必安居,

纯全无过的人必长存,

22恶人必遭灭绝,

奸徒必被铲除。

Ang Pulong Sang Dios

Hulubaton 2:1-22

Ang mga Kaayuhan sang Kaalam

1Anak, batuna kag tipigi sa imo tagipusuon ang akon mga ginatudlo kag ginasugo sa imo. 2Pamatii ang parte sa kaalam kag pag-intiendi. 3Tinguhai gid nga makaangkon ka sang pag-intiendi, 4pareho nga daw nagapangita ka sang pilak ukon sang tinago nga manggad. 5Kon himuon mo ini, mahibaluan mo kon ano ang pagtahod sa Ginoo, kag maintiendihan mo ang parte sa iya. 6Kay ang Ginoo amo ang nagahatag sang kaalam. Sa iya man nagahalin ang ihibalo kag pag-intiendi. 7Ginaprotektaran niya kag ginatigan-an sang kadalag-an2:7 kadalag-an: ukon, husto nga kaalam. ang mga nagakabuhi sing husto kag wala sing kasawayan. 8Ginabantayan niya kag ginatipigan ang mga ginahimo sang mga matarong kag matutom sa iya.

9Kon mamati ka sa akon, mahibaluan mo kon ano ang maayo nga himuon: ang husto, matarong, kag nagakabagay. 10Kay mangin maalamon ka, kag makahatag ini sa imo sang kalipay. 11Kon kahibalo ka magdesisyon sing husto, makaprotektar ini sa imo. Kon may pag-intiendi ka, makatipig ini sa imo 12kag makapalikaw sa imo sa malain nga pagginawi kag sa mga tawo nga nagahambal sing sayop. 13Ini nga mga tawo nagbiya sa husto nga pagginawi kag nagasunod sa pagginawi sang kadulom. 14Nagakalipay sila sa paghimo sang malain. Nasadyahan sila sa kalain sang ila ginahimo. 15Indi husto ang ila pagginawi; indi tadlong ang ila ginalaktan.

16Ang kaalam makapalikaw man sa imo sa malain nga babayi nga gusto maghaylo sa imo paagi sa matam-is niya nga mga pulong. 17Ini nga babayi nagbiya sa lalaki nga iya ginpamana sang bataon pa siya; ginkalimtan niya ang iya promisa sa Dios sang ginkasal siya. 18Sa pagkamatuod, kon magkadto ka sa iya balay pareho lang nga nagapakadto ka sa kamatayon. Ang dalan pakadto sa iya balay nagapadulong sa lugar sang mga patay. 19Ang bisan sin-o nga magkadto sa iya indi na makapauli; indi na niya matultulan pa ang dalan pakadto sa lugar sang mga buhi. 20Gani sunda ang pagkabuhi sang maayo nga mga tawo; magkabuhi ka nga matarong. 21Kay ang tawo nga nagakabuhi sing husto kag wala sing kasawayan padayon nga magaestar diri sa aton duta. 22Pero ang mga malaot kag maluibon palayason. Panggabuton sila pareho sa mga hilamon.