Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 19:1-29

1行为正直的穷人,

胜过诡诈的愚人。

2热诚却无知不足取,

行动急躁难免有错。

3人因愚昧而自毁前程,

他的心却抱怨耶和华。

4财富招来许多朋友,

穷人却遭朋友抛弃。

5作伪证者难免受罚,

撒谎的人罪责难逃。

6大家都讨好慷慨的人,

人人都结交好施赠的。

7穷人被亲人厌弃,

朋友都远远躲避。

他苦苦哀求,也无人理会。

8得到智慧的珍惜生命,

持守悟性的享受福乐。

9作伪证者难免受罚,

撒谎的人自取灭亡。

10愚人奢华宴乐不相宜,

奴隶管辖王子更离谱。

11智者不轻易发怒,

饶恕是他的荣耀。

12君王的震怒像雄狮怒吼,

君王的恩泽如草上甘露。

13愚昧之子是父亲的灾殃,

争闹之妻如雨滴漏不止。

14房屋钱财是祖先的遗产,

贤慧之妻乃耶和华所赐。

15懒惰使人沉睡,

懈怠使人挨饿。

16遵守诫命的保全性命,

藐视诫命的自寻死路。

17善待穷人等于借贷给耶和华,

耶和华必回报他的善行。

18管教孩子宜早不宜晚,

不可任由他走向灭亡。

19脾气暴躁的人必吃苦头。

你若救他,一次肯定不够。

20你要受教听劝,

以便得到智慧。

21人心中有许多计划,

唯耶和华的旨意成就。

22人心爱慕忠诚,

受穷胜过撒谎。

23敬畏耶和华使人得享生命,

安然满足,免遭祸患。

24懒惰人手放在餐盘,

却懒得送食物进嘴。

25责打嘲讽者,愚人学会谨慎;

责备明哲人,他会增长见识。

26苛待父亲的人可鄙,

逼走母亲的人可耻。

27孩子啊,你若不听教诲,

就会偏离知识。

28作伪证者嘲讽公义,

恶人的口吞吃罪恶。

29刑罚对付嘲讽者,

鞭子责打愚人背。

Swedish Contemporary Bible

Ordspråksboken 19:1-29

1Det är bättre att vara fattig och oförvitlig

än att vara en dåre som ljuger.

2Att vara ivrig men sakna kunskap för inget gott med sig,

den som bara rusar iväg missar målet.

3En människas dumhet förstör hennes liv,

men ändå rasar hon mot Herren.

4Rikedom ger många vänner,

men den fattige har inga vänner kvar.

5Ett falskt vittne kommer att straffas,

lögnaren kommer inte undan.

6Många vädjar till en ädel mans välvilja,

och den som är frikostig drar till sig många vänner.

7Den fattige är hatad av alla sina släktingar,

och hans vänner undviker honom ännu mer.

Förgäves försöker han tala till dem.19:7 Grundtextens innebörd i versens sista del är oviss.

8Den som skaffar sig förstånd älskar sig själv,

och den som bevarar insikten kommer att få framgång.

9Ett falskt vittne kommer inte undan sitt straff,

och lögnaren går under.

10Det passar sig inte att en dåre lever i lyx

och ännu mindre att en slav regerar över furstar.

11En människas förstånd gör henne tålmodig,

och att förlåta en överträdelse ser hon som en heder.

12Kungens vrede är som ett lejons rytande,

hans välvilja som dagg på gräset.

13En dåraktig son är en olycka för sin far,

och en hustrus tjat är som ett ihållande takdropp.

14Hus och rikedomar kan man ärva av sina föräldrar,

men en förståndig hustru kommer från Herren.

15Lättja leder till djup sömn,

och en slöfock får gå hungrig.

16Den som lyssnar till tillrättavisning får leva tryggt,

men den som inte ger akt på sin vandring ska dö.

17Den som visar nåd mot de fattiga lånar till Herren,

och får en belöning av honom för det.

18Fostra din son så länge det finns hopp,

du vill ju inte bidra till hans död.19:18 Versens sista del kan ev. också tolkas som varning för misshandel: …men vålla inte hans död.

19En man med hett temperament får ta sitt straff.

Om du försöker fostra honom får du göra det gång på gång.

20Lyssna till råd och ta till dig vägledning,

så blir du vis för resten av livet.

21Människan gör upp många planer,

men det blir ändå som Herren vill.

22Det människan längtar efter är nåd och godhet,

och det är bättre att vara fattig än att ljuga.19:22 Tanken kan också vara att en människa förväntas visa nåd och godhet, och att fattigdom är bättre än att vara en lögnare (som saknar både nåd och godhet).

23Herrens fruktan ger liv,

mätt går man till vila, skyddad mot det onda.

24Den late stoppar handen i skålen

men ids inte föra den åter till munnen.

25Slå hädaren så tar den okunnige lärdom.

Tillrättavisa den som har omdöme, så tar han till sig kunskap.

26En son som misshandlar sin far och kör iväg sin mor

är skamlös och vanartig.

27Om du, min son, slutar lyssna på vägledning,

irrar du bort från kunskapens ord.

28Ett ont vittne hånar rättvisan,

i de gudlösas mun flödar ondska.

29Straff har bestämts för hädarna

och piskrapp för dårars rygg.