Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 19:1-29

1行为正直的穷人,

胜过诡诈的愚人。

2热诚却无知不足取,

行动急躁难免有错。

3人因愚昧而自毁前程,

他的心却抱怨耶和华。

4财富招来许多朋友,

穷人却遭朋友抛弃。

5作伪证者难免受罚,

撒谎的人罪责难逃。

6大家都讨好慷慨的人,

人人都结交好施赠的。

7穷人被亲人厌弃,

朋友都远远躲避。

他苦苦哀求,也无人理会。

8得到智慧的珍惜生命,

持守悟性的享受福乐。

9作伪证者难免受罚,

撒谎的人自取灭亡。

10愚人奢华宴乐不相宜,

奴隶管辖王子更离谱。

11智者不轻易发怒,

饶恕是他的荣耀。

12君王的震怒像雄狮怒吼,

君王的恩泽如草上甘露。

13愚昧之子是父亲的灾殃,

争闹之妻如雨滴漏不止。

14房屋钱财是祖先的遗产,

贤慧之妻乃耶和华所赐。

15懒惰使人沉睡,

懈怠使人挨饿。

16遵守诫命的保全性命,

藐视诫命的自寻死路。

17善待穷人等于借贷给耶和华,

耶和华必回报他的善行。

18管教孩子宜早不宜晚,

不可任由他走向灭亡。

19脾气暴躁的人必吃苦头。

你若救他,一次肯定不够。

20你要受教听劝,

以便得到智慧。

21人心中有许多计划,

唯耶和华的旨意成就。

22人心爱慕忠诚,

受穷胜过撒谎。

23敬畏耶和华使人得享生命,

安然满足,免遭祸患。

24懒惰人手放在餐盘,

却懒得送食物进嘴。

25责打嘲讽者,愚人学会谨慎;

责备明哲人,他会增长见识。

26苛待父亲的人可鄙,

逼走母亲的人可耻。

27孩子啊,你若不听教诲,

就会偏离知识。

28作伪证者嘲讽公义,

恶人的口吞吃罪恶。

29刑罚对付嘲讽者,

鞭子责打愚人背。

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mithali 19:1-29

119:1 Mit 28:6Afadhali mtu maskini ambaye mwenendo wake hauna lawama,

kuliko mpumbavu ambaye midomo yake imepotoka.

219:2 Hos 4:6; Yn 16:3; Rum 10:2Sio vizuri kuwa na juhudi bila maarifa,

wala kufanya haraka na kuikosa njia.

319:3 Mit 14:1; 9:13; 24:9; Isa 32:6; Yak 1:13-15Upumbavu wa mtu mwenyewe huharibu maisha yake

hata hivyo moyo wake humkasirikia Bwana.

419:4 Mit 19:7; 14:20Mali huleta marafiki wengi,

bali rafiki wa mtu maskini humwacha.

519:5 Kut 23:1; Kum 19:19; Mit 1:28Shahidi wa uongo hataacha kuadhibiwa,

naye amwagaye uongo hataachwa huru.

619:6 Mit 29:26; 17:8; 18:16Wengi hujipendekeza kwa mtawala

na kila mmoja ni rafiki wa mtu atoaye zawadi.

719:7 Mit 10:15Mtu maskini huepukwa na ndugu zake wote:

Je, marafiki zake watamkwepa kiasi gani!

Ingawa huwafuata kwa kuwasihi,

hawapatikani popote.

819:8 Mit 16:20Yeye apataye hekima huipenda nafsi yake mwenyewe,

yeye ahifadhiye ufahamu hustawi.

919:9 Kum 19:19Shahidi wa uongo hataacha kuadhibiwa,

naye amwagaye uongo ataangamia.

1019:10 Mit 26:1; 30:21-23; Mhu 10:5-7Haistahili mpumbavu kuishi katika anasa,

itakuwa vibaya kiasi gani

kwa mtumwa kuwatawala wakuu.

1119:11 2Fal 5:12; Mit 16:32; Mt 25:21; Efe 4:32Hekima ya mtu humpa uvumilivu,

ni kwa utukufu wake kusamehe makosa.

1219:12 Za 33:3; 72:5-6; Es 1:12Ghadhabu ya mfalme ni kama mngurumo wa simba,

bali wema wake ni kama umande juu ya nyasi.

1319:13 Mit 10:1; Es 1:18; Mit 21:9Mwana mpumbavu ni maangamizi ya babaye,

naye mke mgomvi ni kama kutonatona kusikoisha.

1419:14 2Kor 12:14; Mit 18:22Nyumba na mali hurithiwa kutoka kwa wazazi,

bali mke mwenye busara hutoka kwa Bwana.

1519:15 Mit 10:4; 20:13Uvivu huleta usingizi mzito,

naye mtu mzembe huona njaa.

1619:16 Mit 16:17; Lk 10:28; Rum 2:7Yeye ambaye hutii mafundisho huulinda uhai wake,

bali yeye anayezidharau njia zake atakufa.

1719:17 Kum 24:19; Mt 10:42; 2Kor 9:6Yeye amhurumiaye maskini humkopesha Bwana,

naye atamtuza kwa aliyotenda.

1819:18 Mit 13:24; 23:13-14Mrudi mwanao, kwa maana katika hiyo kuna tumaini,

usiwe mshirika katika mauti yake.

19Mtu mwenye kukasirika haraka ni lazima atapata adhabu yake,

kama utamwokoa, itakubidi kufanya hivyo tena.

2019:20 Mit 4:1; 12:15Sikiliza mashauri na ukubali mafundisho,

nawe mwishoni utakuwa na hekima.

2119:21 Es 9:25; Mhu 7:29; Yer 4:29; Mao 3:37; Ebr 6:17Kuna mipango mingi ndani ya moyo wa mtu,

lakini kusudi la Bwana ndilo litakalosimama.

22Lile mtu alionealo shauku ni upendo usio na mwisho,

afadhali kuwa maskini kuliko kuwa mwongo.

2319:23 Za 25:13; 1Tim 4:8; Ay 4:7; Mit 10:27Kumcha Bwana huongoza kwenye uzima,

kisha mtu hupumzika akiwa ameridhika,

bila kuguswa na shida.

2419:24 Mit 26:15Mtu mvivu hutumbukiza mkono wake kwenye sahani,

lakini hawezi hata kuupeleka kwenye kinywa chake!

2519:25 Za 141:5; Mit 9:9; 21:11Mpige mwenye mzaha, naye mjinga atajifunza busara,

mkemee mwenye ufahamu naye atapata maarifa.

2619:26 Mit 28:24Yeye amwibiaye baba yake na kumfukuza mama yake

ni mwana aletaye aibu na fedheha.

2719:27 Mt 7:15; Mk 4:24; Efe 4:14Mwanangu, ukiacha kusikiliza mafundisho,

utatangatanga mbali na maneno ya maarifa.

2819:28 Ay 15:16Shahidi mla rushwa hudhihaki hukumu

na kinywa cha mtu mwovu humeza ubaya kwa upesi.

2919:29 Kum 25:2; Mit 26:3Adhabu zimeandaliwa kwa ajili ya wenye dhihaka

na mapigo kwa ajili ya migongo ya wapumbavu.