Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 16:1-33

1心中的策划在于人,

应对之言来自耶和华。

2人看自己的行为都纯全,

但是耶和华却衡量人心。

3把你的事交托耶和华,

你的计划必实现。

4耶和华所造的万物各有其用,

连恶人也是为灾难之日所造。

5耶和华厌恶心骄气傲者,

他们必逃不过祂的责罚。

6慈爱和忠信可让罪恶得赎,

敬畏耶和华使人远离罪恶。

7人所行的若蒙耶和华喜悦,

耶和华必使仇敌与他和好。

8财物虽少但行事公义,

胜过家财万贯却不公义。

9人心中筹划自己的道路,

但耶和华决定他的脚步。

10王口中有上帝的话,

断案时必无差错。

11公道的秤与天平属于耶和华,

袋中一切的砝码由祂制定。

12君王憎恨恶行,

因王位靠公义而立。

13王喜爱公义的言词,

器重说话正直的人。

14王的烈怒如死亡使者,

然而智者能平息王怒。

15王的笑容带给人生命,

他的恩惠像春雨之云。

16得智慧胜过得黄金,

获悟性胜过获白银。

17正直人的大道远离罪恶,

坚守正道的保全性命。

18骄横是沦亡的前奏,

狂傲是败落的预兆。

19宁可谦卑地与贫寒人相处,

也不跟狂傲人共享战利品。

20听从训言的人受益匪浅,

信靠耶和华的人蒙祝福。

21智者以明辨著称,

甜言能说服人心。

22智慧是智者的生命泉,

愚昧为愚人带来惩罚。

23智者三思而后言,

其言使人长见识。

24良言如蜜,

使人心灵甘甜、身体康健。

25有一条路看似正确,

最终却通向死亡。

26工人的胃口促他工作,

口腹之需是他的动力。

27不务正业的人图谋恶事,

他的口舌如烈焰般危险。

28邪僻的人散播纷争,

造谣的人破坏友情。

29残暴之徒引诱邻舍走入歧途。

30恶人眯起眼睛图谋不轨,

歹徒咬着嘴唇策划恶事。

31白发是荣耀的冠冕,

行为公义方能得到。

32不轻易发怒者胜过勇士,

能自我控制胜过攻陷城池。

33人可以摇签求问,

但耶和华决定一切。

Ang Pulong Sa Dios

Panultihon 16:1-33

1Ang tawo nagaplano, apan ang Ginoo ang nagabuot kon matuman ba kini o dili.16:1 o, Ang tawo nagaplano kon unsay iyang isulti, apan ang Ginoo ang nagabuot kon unsa gayoy iyang isulti.

2Sa atong hunahuna husto na gayod ang tanan natong ginahimo, apan ang Ginoo ray makahukom kon unsay atong tumong.

3Itugyan sa Ginoo ang tanan mong buhaton ug magmalampuson ka.

4Tanang gihimo sa Ginoo may katuyoan, bisan ang mga daotan nga gitakda niya nga malaglag.

5Ngil-aran ang Ginoo sa mga mapahitas-on, ug sigurado gayod nga silotan sila.

6Kon tinuoray natong ginahigugma ang Ginoo, pasayloon niya ang atong mga sala. Kon nagatahod kita kaniya, malikay kita sa kadaotan.

7Kon nalipay ang Ginoo sa atong paggawi, maghimo siyag paagi nga makighigala kanato ang atong mga kaaway.

8Mas maayo pa ang gamayng bahandi nga gihagoan sa tinarong nga paagi kaysa daghang bahandi nga naangkon sa daotang paagi.

9Nagaplano ang tawo sa angay niyang buhaton, apan ang Ginoo ang nagapatigayon niana.

10Kon mohukom ang hari nga giniyahan sa Dios, husto kanunay ang iyang paghukom.16:10 o, Nagahukom ang hari nga may awtoridad gikan sa Dios, ug husto kanunay ang iyang paghukom.

11Dili ikahimuot sa Ginoo nga manglimbong kita sa atong pagnegosyo.

12Ngil-aran ang mga hari sa paghimog daotan, kay ang ilang pagdumala makapadayon lamang kon matarong ang ilang binuhatan.

13Malipay ang mga hari sa mga tawong dili mamakak; palangga nila kadtong nagasulti sa tinuod.

14Kon masuko ang hari malagmit may patyon siya, busa ang tawong maalamon maningkamot gayod nga dili masuko ang hari.

15Kon gikalipay sa hari ang usa ka tawo dili niya kini patyon; ipakita niya niini ang iyang kaayo nga daw sa ulan sa panahon sa tingsibol sa mga tanom.

16Mas labi pang maayo nga makaangkon ug kaalam ug pagsabot kaysa bulawan ug pilak.

17Ang tawong nagsubay sa ensaktong pagkinabuhi naglikay sa kadaotan, ug ang nagmatngon sa iyang kaugalingon layo sa katalagman.

18Ang kahambog ug kamapahitas-on sa usa ka tawo makapalaglag kaniya.

19Mas maayo pang magkinabuhing mapainubsanon uban sa mga kabos kaysa makigbahin sa gipang-ilog sa mga hambogiro.

20Ang tawo nga mamati kon tudloan mouswag. Bulahan ang tawo nga nagasalig sa Ginoo.

21Ang maalamon nga tawo mailhan nga adunay hustong panabot, ug kon maayo siyang manulti may makat-onan ang ubang tawo kaniya.

22Ang kaalam sama sa tuboran nga nagahatag ug kinabuhi—makaangkon ug maayo ug taas nga kinabuhi ang nagabaton niini. Apan ang mga buang-buang silotan tungod sa ilang kabuang.

23Ang maalamon nga tawo nagabantay gayod sa iyang gipanulti, mao kana nga makakat-on ang ubang tawo kaniya.

24Ang tam-is nga mga pulong sama sa dugos; makalipay ug makapalig-on sa tawo.

25Tingali naghunahuna ka nga nagsubay ka sa ensaktong dalan, apan padulong diay kini sa kalaglagan.

26Ang kagutom magtukmod sa tawo sa pagtrabaho.

27Ang tawong daotan nagaplano ug daotan, ug sakit siya manulti nga daw sa kalayo nga makapaso.

28Ang tawong nagapanglibak makamugna ug away ug moguba sa panaghigalaay.

29Ang tawong bangis mohaylo ug mosulsol sa iyang isigka-tawo ngadto sa kadaotan.

30Pagbantay kamo sa mga tawong nagpahiyom ug nagpangidhat kay basin may daotan silang plano.

31Ang katigulangon usa ka kadungganan nga maangkon sa tawo nga may matarong nga kinabuhi.

32Mas maayo pa ang tawo nga mapailubon kaysa tawo nga gamhanan. Mas maayo pa ang tawo nga makapugong sa iyang kaugalingon kaysa tawo nga migahom sa usa ka siyudad.

33Magripa ang mga tawo aron mahibaloan nila kon unsay hustong desisyon, apan ang tanang desisyon nagaagad sa pagbuot sa Ginoo.