Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 15:1-33

1温和的回答平息怒气,

粗暴的言词激起愤怒。

2智者的舌头传扬知识,

愚人的嘴巴吐露愚昧。

3耶和华的眼目无所不在,

善人和恶人都被祂鉴察。

4温和的言词带来生命,

乖谬的话语伤透人心。

5愚人蔑视父亲的管教,

接受责备的才算明智。

6义人家中财富充足,

恶人得利惹来祸患。

7智者的嘴传扬知识,

愚人的心并非如此。

8耶和华憎恨恶人的祭物,

悦纳正直人的祈祷。

9耶和华憎恨恶人的行径,

喜爱追求公义的人。

10背离正道,必遭严惩;

厌恶责备,必致死亡。

11阴间和冥府15:11 冥府”希伯来文是“亚巴顿”,参考启示录9:11在耶和华面前尚且无法隐藏,

何况世人的心思呢!

12嘲讽者不爱听责备,

也不愿请教智者。

13心中喜乐,容光焕发;

心里悲伤,精神颓丧。

14哲士渴慕知识,

愚人安于愚昧。

15困苦人天天受煎熬,

乐观者常常有喜乐。

16财物虽少但敬畏耶和华,

胜过家财万贯却充满烦恼。

17粗茶淡饭但彼此相爱,

胜过美酒佳肴却互相憎恨。

18脾气暴躁,惹起争端;

忍耐克制,平息纠纷。

19懒惰人的路布满荆棘,

正直人的道平坦宽阔。

20智慧之子使父亲欢喜,

愚昧的人却藐视母亲。

21无知者以愚昧为乐,

明哲人遵循正道。

22独断专行,计划失败;

集思广益,事无不成。

23应对得体,心中愉快;

言语合宜,何等美好!

24智者循生命之路上升,

以免坠入阴间。

25耶和华拆毁傲慢人的房屋,

祂使寡妇的地界完整无损。

26耶和华憎恨恶人的意念,

喜爱纯洁的言语。

27贪爱财富,自害己家;

厌恶贿赂,安然存活。

28义人三思而后答,

恶人张口吐恶言。

29耶和华远离恶人,

却听义人的祷告。

30笑颜令人心喜,

喜讯滋润骨头。

31倾听生命的训诫,

使人与智者同列。

32不受管教就是轻看自己,

听从责备才能得到智慧。

33敬畏耶和华使人得智慧,

学会谦卑后才能得尊荣。

Akuapem Twi Contemporary Bible

Mmebusɛm 15:1-33

1Mmuae pa sianka abufuwhyew,

nanso asɛm a ano yɛ den hwanyan abufuw mu.

2Onyansafo tɛkrɛma yi nimdeɛ ayɛ,

nanso ɔkwasea ano woro agyimisɛm.

3Awurade ani hu baabiara,

na ɛhwɛ amumɔyɛfo ne apapafo.

4Tɛkrɛma a ɛde abodwo ba yɛ nkwadua,

nanso nnaadaa tɛkrɛma dwerɛw honhom.

5Ɔkwasea mfa nʼagya nteɛso nyɛ hwee,

na nea otie nteɛso no kyerɛ sɛ ɔyɛ onitefo.

6Ahonya bebree wɔ ɔtreneeni fi,

nanso amumɔyɛfo adenya de ɔhaw brɛ wɔn.

7Anyansafo ano trɛtrɛw nimdeɛ mu,

nanso ɛnyɛ saa na nkwaseafo koma te.

8Awurade kyi amumɔyɛfo afɔrebɔ,

nanso teefo mpaebɔ sɔ nʼani.

9Awurade kyi amumɔyɛfo akwan,

nanso ɔdɔ wɔn a wotiw trenee.

10Asotwe dennen wɔ hɔ ma nea ɔman fi ɔkwan no so,

nea ɔtan nteɛso no bewu.

11Owu ne Ɔsɛe da Awurade anim,

na nnipa koma mu de, onim ma ɛboro so.

12Ɔfɛwdifo mpɛ nteɛso;

onkobisa anyansafo hwee.

13Anigye koma ma anim yɛ sereserew,

na koma a abotow dwerɛw honhom.

14Nhumufo koma hwehwɛ nimdeɛ,

nanso ɔkwasea ano ka agyimisɛm.

15Wɔn a wɔhyɛ wɔn so nna nyinaa yɛ mmɔbɔmmɔbɔ,

nanso anigye koma wɔ daa ahosɛpɛw mu.

16Ketewa bi a yenya a Awurade suro ka ho no ye

sen ahonyade bebree a ɔhaw bata ho.

17Nhabamma aduan a ɔdɔ wɔ mu no ye

sen nantwi sradenam a ɔtan bata ho.

18Nea ne bo fuw ntɛm no de mpaapaemu ba,

nanso nea ɔwɔ ntoboase pata ntɔkwaw.

19Nsɔe ama onihawfo kwan asiw,

nanso teefo kwan yɛ ɔtempɔn.

20Ɔba nyansafo ma nʼagya ani gye,

nanso ɔba kwasea bu ne na animtiaa.

21Agyimisɛm ma nea onni adwene ani gye,

nanso nea ɔwɔ ntease no fa ɔkwan a ɛteɛ so.

22Nhyehyɛe a enni afotu no sɛe,

nanso afotufo bebree ma ɛyɛ yiye.

23Onipa a ɔma mmuae a ɛfata no ani gye,

asɛm a ɛba bere pa mu no nso ye.

24Onyansafo asetena mu kwan ma no nkɔso,

esiw ne da mukɔ ho kwan.

25Awurade sɛe ɔhantanni fi,

na ɔma akunafo ahye yɛ pɛpɛɛpɛ.

26Awurade kyi amumɔyɛfo nsusuwii,

nanso nʼani sɔ wɔn a wɔyɛ kronkron no de.

27Odifudepɛfo de ɔhaw brɛ nʼabusua,

nanso nea okyi kɛtɛasehyɛ no benya nkwa.

28Ɔtreneeni koma kari ne mmuae,

nanso omumɔyɛfo ano woro bɔne.

29Awurade mmɛn amumɔyɛfo koraa,

nanso ɔte ɔtreneeni mpaebɔ.

30Anim a ɛtew ma koma nya ahomeka,

na asɛm pa ma nnompe ahoɔden.

31Nea otie animka a ɛma nkwa no

ne anyansafo bɛbɔ mu atena ase.

32Nea ɔmfa ahohyɛso no bu ne ho animtiaa,

na nea otie nteɛso no nya nhumu.

33Awurade suro kyerɛ onipa nyansa,

ahobrɛase di anuonyam anim.