Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 14:1-35

1智慧的女子建立家园,

愚昧的女子亲手拆毁。

2行为正直的人敬畏耶和华,

行事邪僻的人轻视耶和华。

3愚人的狂言招来鞭打,

智者的唇舌保护自己。

4没有耕牛槽头净,

五谷丰登需壮牛。

5忠实的证人不会撒谎,

虚假的证人谎话连篇。

6嘲讽者徒然寻智慧,

明哲人轻易得知识。

7你要远离愚昧人,

他口中毫无知识。

8明哲凭智慧辨道,

愚人被愚昧欺骗。

9愚妄人戏看罪恶,

正直人彼此恩待。

10心头的愁苦,唯有自己明白;

心中的喜乐,外人无法分享。

11恶人的房屋必遭毁灭,

正直人的帐篷必兴盛。

12有的路看似正确,

最终却通向死亡。

13欢笑难消内心的痛苦,

欢乐过后,悲伤犹在。

14背弃正道,自食恶果;

善人行善,必得善报。

15愚昧人什么都信,

明哲人步步谨慎。

16智者小心谨慎,远离恶事;

愚人骄傲自负,行事鲁莽。

17急躁易怒的人做事愚昧,

阴险奸诈之人遭人痛恨。

18愚昧人得愚昧作产业,

明哲人得知识为冠冕。

19坏人俯伏在善人面前,

恶人俯伏在义人门口。

20穷人遭邻舍厌,

富人朋友众多。

21藐视邻舍是罪过,

怜悯穷人蒙福乐。

22图谋恶事的步入歧途,

行善的受爱戴和拥护。

23殷勤工作,带来益处;

满嘴空谈,导致贫穷。

24智者以财富为冠冕,

愚人以愚昧为装饰。

25诚实的证人挽救性命,

口吐谎言者欺骗他人。

26敬畏耶和华的信心坚定,

他的子孙也有庇护所。

27敬畏耶和华是生命的泉源,

可以使人避开死亡的陷阱。

28人民众多,是君王的荣耀;

没有臣民,君主必然败亡。

29不轻易发怒者深明事理,

鲁莽急躁的人显出愚昧。

30心平气和,滋润生命;

妒火中烧,啃蚀骨头。

31欺压穷人等于侮辱造物主,

怜悯贫弱就是尊敬造物主。

32恶人因恶行而灭亡,

义人到死仍有倚靠。

33智慧存在哲士心里,

愚人心中充满无知。

34公义能叫邦国兴盛,

罪恶是人民的耻辱。

35明智的臣子蒙王喜悦,

可耻的仆人惹王发怒。

Swedish Contemporary Bible

Ordspråksboken 14:1-35

1Visa kvinnor bygger upp sitt hus,

medan dumma river ner det med egna händer.

2Den som vandrar rakt fram fruktar Herren,

den som går krokiga vägar föraktar honom.

3Den dummes tal resulterar i ris för hans rygg,

men de visa skyddas av sina ord.

4En krubba utan oxar förblir ren,

men det är oxarnas styrka som gör skörden riklig.

5Ett sant vittne bedrar aldrig,

men ett falskt vittne har bara lögner att komma med.

6En hädare söker vishet men finner ingen,

men den kommer lätt till den som har omdöme.

7Håll dig borta från dåren,

för från honom får du aldrig höra några kloka ord.

8Den klokes vishet kan urskilja den rätta vägen,

men dårars dumhet bedrar.

9De dumma hånskrattar åt skuldoffer,14:9 Grundtextens innebörd är osäker. Enligt Septuaginta: I överträdarnas hus bor skuld.

men hos de rättsinniga finns välvilja.

10Varje hjärta känner sin egen sorg,

och ingen annan kan dela dess glädje.

11Den gudlöses hus rivs ner,

men den rättsinniges boning blomstrar.

12En väg som kan synas rätt för en människa

kan ändå leda till döden.

13Även hos den som skrattar kan hjärtat göra ont,

och glädjen kan sluta i sorg.

14Den trolöse får tillbaka vad han förtjänar,

likaså belönas den gode.

15Den okunnige tror allt som sägs,

den kloke ger akt på sina steg.

16Den vise fruktar och undviker faror,

en dåre är arrogant och sorglös.

17En hetsig man gör dumheter,

en kallt beräknande man blir hatad.

18De okunniga ärver dumhet,

men de kloka kröns av kunskap.

19De onda måste buga sig för de goda

och de gudlösa vid de rättfärdigas portar.

20Också av sina närmaste blir den fattige hatad,

medan den rike har många vänner.

21Den som föraktar sin medmänniska syndar.

Lycklig är den som visar den fattige nåd.

22De som planerar ondska far vilse,

men de som planerar det som är gott finner nåd och trofasthet.

23Arbete ger välstånd

men tomt prat fattigdom.

24De visas krona är deras rikedom

och dårarnas deras dumhet.

25Ett sant vittne räddar liv,

men ett falskt vittne är en förrädare.

26Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste,

och hans barn får där en tillflykt.

27Herrens fruktan är en källa till liv,

som hjälper människan att undgå dödens snaror.

28Ett stort folk är en kungs ära,

men utan det går fursten under.

29Den som kan behärska sitt temperament är förståndig,

men den hetsige visar bara upp sin dumhet.

30Sinnesro ger kroppen hälsa,

men avundsjuka är röta i benen.

31Den som förtrycker den fattige förolämpar hans skapare,

men den som hjälper de fattiga ärar honom.

32Den gudlöse går under på grund av sin ondska,

men den rättfärdige har en tillflykt ända in i döden.

33I den förnuftiges hjärta bor visheten,

bland dårarna låter den sig bli känd.14:33 Enligt bl.a. Septuaginta: …bland dårarna låter den sig inte bli känd.

34Rättfärdighet upphöjer ett folk,

men synd blir till folkens vanära.

35En kung gläder sig över en vis tjänare,

men hans vrede drabbar den som handlar skamligt.