Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 13:1-25

1智慧儿听从父训,

嘲讽者不听责备。

2口出良言尝善果,

奸徒贪行残暴事13:2 奸徒贪行残暴事”或译“奸徒必饱受虐待”。

3说话谨慎,可保性命;

口无遮拦,自取灭亡。

4懒惰人空有幻想,

勤快人心想事成。

5义人憎恶虚谎,

恶人行事可耻。

6公义守卫正直的人,

邪恶倾覆犯罪之徒。

7有人强充富有,

其实身无分文;

有人假装贫穷,

却是腰缠万贯。

8富人用财富赎命,

穷人却免受惊吓。

9义人的光灿烂,

恶人的灯熄灭。

10自高自大招惹纷争,

虚心受教才是睿智。

11不义之财必耗尽,

勤俭积蓄财富增。

12盼望无期,使人忧伤;

夙愿得偿,带来生机13:12 带来生机”希伯来文是“使人像棵生命树”。

13蔑视训言,自招灭亡;

敬畏诫命,必得赏赐。

14智者的训言是生命之泉,

可使人避开死亡的网罗。

15睿智使人蒙恩惠,

奸徒之路通灭亡。

16明哲知而后行,

愚人炫耀愚昧。

17奸恶的使者陷入灾祸,

忠诚的使者带来医治。

18不受管教的贫穷羞愧,

接受责备的受到尊崇。

19愿望实现使心甘甜,

远离恶事为愚人憎恶。

20与智者同行必得智慧,

与愚人结伴必受亏损。

21祸患追赶罪人,

义人必得善报。

22善人为子孙留下产业,

罪人给义人积聚财富。

23穷人的田地出产丰富,

因不公而被抢掠一空。

24不用杖管教儿女是憎恶他们,

疼爱儿女的随时管教他们。

25义人丰衣足食,

恶人食不果腹。

Vietnamese Contemporary Bible

Châm Ngôn 13:1-25

1Con khôn ngoan để ý nghe cha khuyên dạy,

đứa nhạo cười bỏ lời khiển trách ngoài tai.

2Người lành thắng kiện nhờ nói năng dè dặt,

người ác chỉ ước ao toàn chuyện bạo tàn.

3Người tự chủ biết hãm cầm miệng lưỡi;

người hở môi gặt lấy thất bại hoài.

4Người làm biếng mong muốn mà chẳng được,

người siêng năng ước gì có nấy.

5Người công chính ghét những gì không ngay thật,

người ác ôn dối trá rồi gặt nhuốc nhơ.

6Đức công chính bảo vệ người ngay thẳng,

tội lỗi luôn tiêu diệt bọn tà tâm.

7Có người tỏ vẻ giàu mà chẳng có chi;

có người làm bộ nghèo mà giàu nứt vách.

8Người giàu mới có tiền chuộc mạng,

còn người nghèo đâu sợ ai bắt cóc.

9Đèn người lành sáng choang,

đèn người ác tắt ngấm.

10Tính kiêu căng chỉ sinh ra tranh chấp;

nhưng ai khiêm tốn phục thiện mới là khôn ngoan.

11Của phi nghĩa sớm tan biến;

tiền mồ hôi nước mắt mới còn bền lâu.

12Hy vọng trì hoãn khiến lòng đau ê ẩm,

mộng được thành làm phấn chấn tâm can.13:12 Như cây sự sống

13Người coi thường khuyên dạy, lãnh hậu họa chẳng sai;

người tôn trọng mệnh lệnh nhận phần thưởng chắc chắn.

14Lời dạy của người khôn như nguồn sự sống;

hướng dẫn người nghe thoát cạm bẫy tử thần.

15Lương tri đem lại lòng mến phục;

nhưng đường xảo trá dẫy đầy gian nan.

16Người khôn13:16 Người thận trọng suy tính kỹ càng;

người dại hấp tấp tỏ mình ngây ngô.

17Sứ giả gian ác ngã vào tội ác,

khâm sai trung tín đem lại chữa lành.

18Khước từ kỷ luật gây ra bần cùng nhục nhã;

ai đón nhận khiển trách sẽ thấy ngày quang vinh.

19Ước muốn thành công làm linh hồn khoan khoái,

vì vậy, người ác bám chặt lấy ước muốn lầm sai.

20Gần đèn thì sáng, gần người khôn trở nên khôn;

gần mực thì đen, gần người dại phải mang họa.

21Tai họa đuổi theo người gian ác,

phước hạnh bám sát người thiện lành.

22Của cải người lành để lại cho con cháu hưởng,

gia tài người ác dành cho người công chính dùng.

23Ruộng người nghèo có thể sản xuất nhiều hoa lợi,

nhưng ăn ở bất lương sẽ thành công dã tràng.

24Ai kiêng roi vọt ghét con trai mình,

người biết thương con không quên sửa trị nó.

25Người công chính ăn thì được ấm lòng,

người gian tà ăn mà vẫn đói meo.