Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 11:1-31

1耶和华憎恶骗人的天平,

喜爱公平的砝码。

2傲慢带来羞辱,

谦卑者有智慧。

3正直人靠诚实引导,

奸诈者被奸诈毁灭。

4在降怒之日,财富毫无益处,

唯有公义能救人免于死亡。

5纯全人行义走坦途,

恶人作恶致沉沦。

6正直人被义行所救,

奸诈者被私欲所掳。

7恶人一死,他的希望就破灭,

他对财势的冀望转眼成空。

8义人脱离患难,

恶人落入苦难。

9不敬虔的张口败坏邻舍,

义人却因知识获得拯救。

10义人亨通,全城快乐;

恶人灭亡,人人欢呼。

11城因正直人的祝福而兴盛,

因恶人的口舌而倾覆。

12无知者轻视邻舍,

明哲人保持缄默。

13嚼舌者泄露秘密,

忠信者守口如瓶。

14缺乏智谋,国必败亡;

谋士众多,战无不胜。

15为他人作保,必受亏损;

厌恶当保人,得享平安。

16贤淑的女子得到尊荣,

残暴的男子得到资财。

17仁慈的人造福自己,

残酷的人惹祸上身。

18恶人赚来的转眼成空,

播种公义的必获奖赏。

19坚持行义,必得生命;

追逐罪恶,终必灭亡。

20心术不正的人令耶和华憎恶,

纯全无过的人蒙耶和华喜爱。

21恶人终必落入法网,

义人的子孙必得拯救。

22女子貌美无内涵,

如同猪鼻挂金环。

23义人的愿望结出善果,

恶人的希望招致烈怒。

24有人乐善好施,反倒越来越富;

有人一毛不拔,反而越来越穷。

25慷慨好施的必得昌盛,

恩待他人的必蒙恩待。

26囤粮不卖,惹人咒诅;

乐意卖粮,必蒙祝福。

27寻求良善得恩惠,

追求罪恶遭祸患。

28倚仗财势者必衰败,

义人必兴旺如绿叶。

29祸害自家,必一无所有,

愚人必做智者的仆役。

30义人结果如生命之树,

智者深得人心。

31看啊!义人在世上尚且遭报11:31 义人在世上尚且遭报”七十士译本为“义人尚且难以得救”,参见彼得前书4:18

更何况罪人和恶人呢?

Tagalog Contemporary Bible

Kawikaan 11:1-31

1Kinasusuklaman ng Panginoon ang nandaraya sa timbangan, ngunit ang nagtitimbang ng tama ay kanyang kinalulugdan.

2Ang taong mayabang ay madaling mapahiya, ngunit may karunungan ang taong mapagpakumbaba.

3Ang pamumuhay nang may katapatan ang gagabay sa taong matuwid, ngunit ang taong mandaraya ay mapapahamak dahil hindi tama ang kanyang pamumuhay.

4Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghuhukom, ngunit ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan.

5Ang matuwid at walang kapintasang pamumuhay ay makapagpapagaan ng buhay, ngunit ang masamang pamumuhay ay maghahatid ng kapahamakan.

6Ang pamumuhay ng taong matuwid ang magliligtas sa kanya, ngunit ang hangad ng taong mandaraya ang magpapahamak sa kanya.

7Kapag namatay ang taong masama, pag-asa niyaʼy mawawala, at ang kanyang mga inaasahan ay mawawalan ng kabuluhan.

8Inililigtas ng Dios sa kahirapan ang matuwid, ngunit ang masama ay kanyang pinapabayaan.

9Sinisira ng hindi makadios ang kapwa niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang taong matuwid ay maililigtas ng kanyang kaalaman.

10Kapag ang matuwid ay pinagpapala, mga taoʼy sumisigaw sa tuwa. At kapag ang masama ay napapahamak ganoon din ang kanilang ginagawa.

11Umuunlad ang isang bayan sa pagpapala ng mga mamamayang matuwid, subalit nawawasak ito sa pamamagitan ng salita ng masama.

12Ang taong walang pang-unawa ay kinukutya ang kapwa, ngunit ang taong may pang-unawa ay hindi nangungutya.

13Ang mga taong madaldal ay nagsisiwalat ng sikreto ng iba, ngunit ang taong mapagkakatiwalaan ay nakakapagtago ng sikreto ng iba.

14Babagsak ang bansa kung ang namumuno nito ay walang gumagabay, ngunit kung maraming tagapayo tiyak ang tagumpay.

15Delikado ang mangakong managot sa utang ng iba, kaya iwasan itong gawin upang hindi ka magkaproblema.

16Ang babaeng maganda ang ugali ay nag-aani ng karangalan, ngunit ang taong marahas ay magaling lang sa pag-angkin ng kayamanan. Ang taong tamad ay maghihirap,11:16 Ang taong tamad ay maghihirap: Wala ito sa Hebreo, pero makikita sa Septuagint. ngunit ang taong masipag ay yayaman.

17Kung mabait ka para iyon sa iyong kabutihan, ngunit kung malupit ka para iyon sa iyong kapahamakan.

18Ang masamang tao ay hindi tatanggap ng tunay na gantimpala, ngunit ang gumagawa ng matuwid ay tatanggap ng tunay na gantimpala.

19Ang taong gumagawa ng matuwid ay patuloy na mabubuhay, ngunit ang taong gumagawa ng masama ay mamamatay.

20Kasuklam-suklam sa Panginoon ang pag-iisip ng masama, ngunit ang buhay na matuwid ay kalugod-lugod sa kanya.

21Ang taong masama, tiyak na parurusahan, ngunit ang matuwid ay makakaligtas.

22Ang magandang babaeng hindi marunong magpasya ay parang isang gintong singsing sa nguso ng baboy.

23Ang ninanais ng matuwid ay pawang kabutihan, ngunit ang ninanais ng masama ay nagdudulot ng kaguluhan.

24Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan.

25Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay; ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan.

26Isinusumpa ang taong nagtatago ng paninda para maitinda ito kapag mataas na ang presyo, ngunit pinupuri ang taong hindi nagtatago ng paninda.

27Ang taong naghahanap ng kabutihan ay makakatagpo nito, ngunit ang taong naghahanap ng gulo ay makakatagpo rin ng gulo.

28Mabibigo ang taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan, ngunit ang taong matuwid ay lalago na parang sariwang halaman.

29Ang mga hangal na nagdadala ng gulo sa sariling tahanan ay walang mamanahin sa huli. Magiging alipin lang sila ng mga taong may karunungan.

30Ang ginagawa ng mga taong matuwid ay makakatulong sa iba upang mapabuti at mapahaba ang kanilang buhay.11:30 makakatulong … buhay: sa literal, punongkahoy na nagbibigay ng buhay. At madadala niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan.

31Ang mga ginagawa ng mga taong matuwid dito sa mundo ay ginagantihan ng kabutihan, gayon din sa makasalanan at hindi kumikilala sa Dios, ganti sa kanila ay kaparusahan.