Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 11:1-31

1耶和华憎恶骗人的天平,

喜爱公平的砝码。

2傲慢带来羞辱,

谦卑者有智慧。

3正直人靠诚实引导,

奸诈者被奸诈毁灭。

4在降怒之日,财富毫无益处,

唯有公义能救人免于死亡。

5纯全人行义走坦途,

恶人作恶致沉沦。

6正直人被义行所救,

奸诈者被私欲所掳。

7恶人一死,他的希望就破灭,

他对财势的冀望转眼成空。

8义人脱离患难,

恶人落入苦难。

9不敬虔的张口败坏邻舍,

义人却因知识获得拯救。

10义人亨通,全城快乐;

恶人灭亡,人人欢呼。

11城因正直人的祝福而兴盛,

因恶人的口舌而倾覆。

12无知者轻视邻舍,

明哲人保持缄默。

13嚼舌者泄露秘密,

忠信者守口如瓶。

14缺乏智谋,国必败亡;

谋士众多,战无不胜。

15为他人作保,必受亏损;

厌恶当保人,得享平安。

16贤淑的女子得到尊荣,

残暴的男子得到资财。

17仁慈的人造福自己,

残酷的人惹祸上身。

18恶人赚来的转眼成空,

播种公义的必获奖赏。

19坚持行义,必得生命;

追逐罪恶,终必灭亡。

20心术不正的人令耶和华憎恶,

纯全无过的人蒙耶和华喜爱。

21恶人终必落入法网,

义人的子孙必得拯救。

22女子貌美无内涵,

如同猪鼻挂金环。

23义人的愿望结出善果,

恶人的希望招致烈怒。

24有人乐善好施,反倒越来越富;

有人一毛不拔,反而越来越穷。

25慷慨好施的必得昌盛,

恩待他人的必蒙恩待。

26囤粮不卖,惹人咒诅;

乐意卖粮,必蒙祝福。

27寻求良善得恩惠,

追求罪恶遭祸患。

28倚仗财势者必衰败,

义人必兴旺如绿叶。

29祸害自家,必一无所有,

愚人必做智者的仆役。

30义人结果如生命之树,

智者深得人心。

31看啊!义人在世上尚且遭报11:31 义人在世上尚且遭报”七十士译本为“义人尚且难以得救”,参见彼得前书4:18

更何况罪人和恶人呢?

Swedish Contemporary Bible

Ordspråksboken 11:1-31

1Herren avskyr en falsk våg

men gläds över rätt vikt.

2Högfärden åtföljs av skam,

ödmjukheten av vishet.

3Den ärlige leds av sin redbarhet,

de trolösas falskhet blir deras fall.

4Rikedomen har inget värde på vredens dag,

men rättfärdighet räddar från döden.

5Den redbares rättfärdighet gör hans väg jämn,

men den ondes ondska blir hans fall.

6Den ärlige räddas av sin rättfärdighet,

men de trolösa fångas av sina begär.

7När den onde dör är hoppet ute,

inget mer finns att vänta av hans kraft.

8Den rättfärdige räddas ur nöden,

den onde drabbas i hans ställe.

9Den gudlöse fördärvar sin nästa med sina ord,

men den rättfärdige räddas av kunskapen.

10De rättfärdigas framgång blir till glädje för staden

men de ondas undergång väcker jubelrop.

11De rättsinnigas välsignelser bygger upp en stad,

men de ondas ord river ner den.

12Den som visar förakt för sin nästa saknar vett,

men den förståndige tiger.

13Den som skvallrar röjer hemligheter,

men den som är pålitlig för dem inte vidare.

14Utan ledarskap lider en nation nederlag,

men med många rådgivare kan den räddas.

15Den som går i borgen för en främling råkar illa ut,

men den som avstår från handslag är trygg.

16En älsklig11:16 Det hebreiska ordet kan också betyda: en kvinna med skönhet, elegans, charm, vänlighet. kvinna vinner ära,

men våldsamma män vinner bara rikedom.11:16 I versens senare del är innebörden osäker i grundtexten. Alternativa tolkningar är: …och de flitiga/driftiga vinner rikedom.

17Den barmhärtige gör sig själv gott,

men den som är grym vållar sig själv skada.

18Den onde gör en bedräglig vinst,

men den som sår i rättfärdighet får en säker belöning.

19Den verkligt rättfärdige vinner liv,

men den som strävar efter det onda går mot sin död.

20Herren avskyr den falske

men gläder sig över den som lever oförvitligt.

21Den onde kommer sannerligen inte att förbli ostraffad,

men de rättfärdigas efterkommande går fria.

22Som en guldring i ett gristryne

är skönhet hos en kvinna som saknar vett.

23De rättfärdiga kan se fram emot lycka,

men de gudlösa kan bara hoppas på vrede.

24Den som är generös får mer,

den snåle blir bara allt fattigare.

25Den frikostige blir rik,

och den som ger andra att dricka får själv dricka.

26Människor förbannar den som undanhåller sin säd

men välsignar den som säljer.

27Den som söker efter det goda finner lyckan,

och den som söker efter det onda drabbas av det.

28Den som förlitar sig på rikedom faller,

men de rättfärdiga grönskar som löven.

29Den som försummar sin familj kommer att ärva vind,

och den dåraktige får bli den vises tjänare.

30Den rättfärdiges frukt är ett livets träd,

och den vise vinner själar.

31Den rättfärdige får sin lön på jorden,

hur mycket mer då den onde och syndaren!