Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 10:1-32

所罗门的箴言

1以下是所罗门的箴言:

智慧儿使父亲快乐,

愚昧儿叫母亲担忧。

2不义之财毫无益处,

公义救人脱离死亡。

3耶和华不让义人挨饿,

祂使恶人的奢望成空。

4游手好闲招致贫穷,

勤奋努力带来富足。

5精明儿夏季时贮藏,

不肖子收成时酣睡。

6祝福临到义人的头,

残暴充满恶人的口。

7义人流芳于世,

恶人名声朽烂。

8心存智慧的接受诫命;

说话愚昧的自招灭亡。

9行正道者活得安稳,

走歪路者终必败露。

10挤眉弄眼,带来忧伤;

胡言乱语,导致灭亡。

11义人的口是生命之泉,

恶人的口却充满残暴。

12恨能挑起各样纷争,

爱能遮掩一切过犯。

13明哲人口中有智慧,

无知者背上受鞭打。

14智者储藏知识,

愚人口惹祸端。

15钱财是富人的坚垒,

贫乏带给穷人毁灭。

16义人的报酬是生命,

恶人的果子是惩罚。

17听从教诲的,走生命之路;

拒绝责备的,必步入歧途。

18暗藏仇恨的满口虚谎,

散布流言的愚不可及。

19言多必失,智者慎言。

20义人之舌似纯银,

恶人之心无价值。

21义人的口滋养众人,

愚人因无知而死亡。

22耶和华的祝福使人富足,

祝福中不加任何忧愁10:22 祝福中不加任何忧愁”或译“劳苦无法使其加增”。

23愚人以恶为乐,

哲士喜爱智慧。

24恶人所怕的必临到他,

义人的心愿必得实现。

25暴风扫过,

恶人消逝无踪,

义人永不动摇。

26雇用懒惰人,

如醋倒牙,如烟熏目。

27敬畏耶和华的享长寿,

恶人的寿数必被缩短。

28义人的憧憬带来欢乐,

恶人的希望终必破灭。

29耶和华的道保护正直人,

毁灭作恶之人。

30义人永不动摇,

恶人无处容身。

31义人的口发出智慧,

诡诈的舌必被割掉。

32义人说话得体合宜,

恶人的口胡言乱语。

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Òwe 10:1-32

Àwọn òwe Solomoni

1Àwọn òwe Solomoni:

ọlọ́gbọ́n ọmọ ń mú inú baba rẹ̀ dùn

ṣùgbọ́n aṣiwèrè ọmọ ń ba inú ìyá rẹ̀ jẹ́.

2Ìṣúra tí a kójọ nípa ìwà búburú kò ní èrè

ṣùgbọ́n òdodo a máa gbani lọ́wọ́ ikú.

3Olúwa kì í jẹ́ kí ebi máa pa olódodo

ṣùgbọ́n ó ba ète àwọn ènìyàn búburú jẹ́.

4Ọwọ́ tí ó lẹ máa ń sọ ènìyàn di tálákà,

ṣùgbọ́n ọwọ́ tí ó múra ṣíṣẹ́ a máa sọ ni di ọlọ́rọ̀.

5Ẹni tí ó kó irúgbìn jọ ní àsìkò òjò jẹ́ ọlọ́gbọ́n ọmọ,

ṣùgbọ́n ẹni tí ó sùn ní àsìkò ìkórè jẹ́ adójútini ọmọ.

6Ìbùkún ní ó máa ń kún orí olódodo

ṣùgbọ́n ìwà ipá máa ń kún ẹnu ènìyàn búburú.

7Ìrántí olódodo yóò jẹ́ ìbùkún

ṣùgbọ́n orúkọ ènìyàn búburú yóò jẹrà.

8Ẹni tí ó gbọ́n nínú ọkàn rẹ̀ máa ń gba àṣẹ,

ṣùgbọ́n ètè wérewère yóò parun.

9Ẹni tí ó ń rìn déédé, ń rìn láìléwu

ṣùgbọ́n àṣírí ẹni tí ń rin ọ̀nà pálapàla yóò tú.

10Ẹni tí ń ṣẹ́jú pàkòpàkò fún ibi ń fa àìbalẹ̀ ọkàn

aláìgbọ́n tí ń ṣàròyé kiri yóò parun.

11Ẹnu olódodo jẹ́ orísun ìyè

ṣùgbọ́n ìwà ipá ni ó gba gbogbo ẹnu ènìyàn búburú.

12Ìríra a máa dá ìjà sílẹ̀,

ṣùgbọ́n ìfẹ́ a máa bo gbogbo àṣìṣe mọ́lẹ̀.

13Ọgbọ́n ni a ń bá lẹ́nu àwọn olóye

ṣùgbọ́n kùmọ̀ wà fún ẹ̀yìn àwọn aláìlóye.

14Ọlọ́gbọ́n ènìyàn kó ìmọ̀ jọ

ṣùgbọ́n ẹnu aláìgbọ́n a máa ṣokùnfà ìparun.

15Ọrọ̀ àwọn olódodo ni ìlú olódi wọn,

ṣùgbọ́n òsì ni ìparun aláìní.

16Èrè olódodo ń mú ìyè wá fún wọn

ṣùgbọ́n èrè ènìyàn búburú ń mú ìjìyà wá fún wọn.

17Ẹni tí ó gbọ́ ìbáwí fi ọ̀nà sí ìyè hàn

ṣùgbọ́n ẹni tí ó kọ ìbáwí mú àwọn mìíràn ṣìnà.

18Ẹni tí ó pa ìkórìíra rẹ̀ mọ́ jẹ́ òpùrọ́

ẹni tí ó sì ń ba ni jẹ́ jẹ́ aláìgbọ́n.

19Nínú ọ̀rọ̀ púpọ̀ a kò le fẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kù

ṣùgbọ́n ẹni tí ó pa ẹnu rẹ̀ mọ́ jẹ́ ọlọ́gbọ́n.

20Ètè olódodo jẹ́ ààyò fàdákà

ṣùgbọ́n ọkàn ènìyàn búburú kò níye lórí.

21Ètè olódodo ń bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀

ṣùgbọ́n aláìgbọ́n ń kú nítorí àìlóye.

22Ìbùkún Olúwa ń mú ọrọ̀ wá,

kì í sì í fi ìdààmú sí i.

23Aláìgbọ́n a máa ní inú dídùn sí ìwà búburú

ṣùgbọ́n olóye ènìyàn a máa ní inú dídùn sí ọgbọ́n.

24Ohun tí ènìyàn búburú bẹ̀rù yóò dé bá a;

Olódodo yóò rí ohun tí ó fẹ́ gbà.

25Nígbà tí ìjì bá ti jà kọjá, ènìyàn búburú a kọjá lọ,

ṣùgbọ́n Olódodo yóò dúró ṣinṣin láéláé.

26Bí ọtí kíkan sí eyín, àti èéfín sí ojú

bẹ́ẹ̀ ni ọ̀lẹ sí ẹni tí ó rán an níṣẹ́.

27Ìbẹ̀rù Olúwa ń mú ọjọ́ ayé gígùn wá,

ṣùgbọ́n a gé ọjọ́ ayé ènìyàn búburú kúrú.

28Ìrètí olódodo ni ayọ̀

ṣùgbọ́n ìrètí ènìyàn búburú jásí òfo.

29Ọ̀nà Olúwa jẹ́ ààbò fún olódodo,

ṣùgbọ́n ìparun ni ó jẹ́ fún àwọn tí ń ṣe ibi.

30A kì yóò fa olódodo tu láéláé

ṣùgbọ́n ènìyàn búburú kì yóò dúró pẹ́ lórí ilẹ̀.

31Ẹnu olódodo ń mú ọgbọ́n jáde wá,

ṣùgbọ́n ètè àyípadà ni a ó gé kúrò.

32Ètè olódodo mọ ohun ìtẹ́wọ́gbà,

ṣùgbọ́n ètè ènìyàn búburú kò mọ̀ ju èké lọ.