Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 10:1-32

所罗门的箴言

1以下是所罗门的箴言:

智慧儿使父亲快乐,

愚昧儿叫母亲担忧。

2不义之财毫无益处,

公义救人脱离死亡。

3耶和华不让义人挨饿,

祂使恶人的奢望成空。

4游手好闲招致贫穷,

勤奋努力带来富足。

5精明儿夏季时贮藏,

不肖子收成时酣睡。

6祝福临到义人的头,

残暴充满恶人的口。

7义人流芳于世,

恶人名声朽烂。

8心存智慧的接受诫命;

说话愚昧的自招灭亡。

9行正道者活得安稳,

走歪路者终必败露。

10挤眉弄眼,带来忧伤;

胡言乱语,导致灭亡。

11义人的口是生命之泉,

恶人的口却充满残暴。

12恨能挑起各样纷争,

爱能遮掩一切过犯。

13明哲人口中有智慧,

无知者背上受鞭打。

14智者储藏知识,

愚人口惹祸端。

15钱财是富人的坚垒,

贫乏带给穷人毁灭。

16义人的报酬是生命,

恶人的果子是惩罚。

17听从教诲的,走生命之路;

拒绝责备的,必步入歧途。

18暗藏仇恨的满口虚谎,

散布流言的愚不可及。

19言多必失,智者慎言。

20义人之舌似纯银,

恶人之心无价值。

21义人的口滋养众人,

愚人因无知而死亡。

22耶和华的祝福使人富足,

祝福中不加任何忧愁10:22 祝福中不加任何忧愁”或译“劳苦无法使其加增”。

23愚人以恶为乐,

哲士喜爱智慧。

24恶人所怕的必临到他,

义人的心愿必得实现。

25暴风扫过,

恶人消逝无踪,

义人永不动摇。

26雇用懒惰人,

如醋倒牙,如烟熏目。

27敬畏耶和华的享长寿,

恶人的寿数必被缩短。

28义人的憧憬带来欢乐,

恶人的希望终必破灭。

29耶和华的道保护正直人,

毁灭作恶之人。

30义人永不动摇,

恶人无处容身。

31义人的口发出智慧,

诡诈的舌必被割掉。

32义人说话得体合宜,

恶人的口胡言乱语。

Swedish Contemporary Bible

Ordspråksboken 10:1-32

Salomos ordspråk

(10:1—22:16)

1Salomos ordspråk.

En vis son är sin fars glädje

men en dåraktig sin mors sorg.

2Det man skaffat sig på orätt sätt för inget gott med sig,

men rättfärdighet räddar från döden.

3Herren låter inte den rättfärdige hungra,

inte heller låter han den onde få det han vill ha.

4Lata händer gör människan fattig,

men flitiga händer för med sig rikedom.

5En vis son skördar på sommaren,

men en vanartad sover under skördetiden.

6Välsignelser kröner den rättfärdige,

men från den ondes mun flödar våld.

7Den rättfärdiges minne är en välsignelse,

men den ondes namn multnar bort.

8Den vise tar till sig förmaningar,

den som pratar strunt går det illa för.

9En människa med integritet vandrar i trygghet,

men den som går på orätta vägar råkar illa ut.

10Ett listigt blinkande med ögonen sårar andra,

pladder och tomt prat slutar i olycka.10:10 Andra raden här är lika med andra raden i v. 8. Enligt bl.a. Septuaginta lyder andra raden här: en rättfram tillrättavisning leder till frid.

11Den rättfärdiges ord är en källa till liv,

men från de ondas mun kommer våld.

12Hat underblåser gräl,

men kärleken skyler alla brister.

13Vishet finns på den klokes läppar,

men den som saknar vett ska tuktas med ris.

14Den vise sparar på sin kunskap,

men dårens ord inbjuder till fördärv.

15Den rikes förmögenhet är hans fästning,

de fattigas armod blir deras fördärv.

16Vad den rättfärdige förtjänar leder till liv

men den ondes inkomst till synd.

17Den som tar till sig förmaning visar vägen till livet,

men den som struntar i tillrättavisning leder vilse.

18Den som döljer hat är en lögnare

och den som går med skvaller en dåre.

19Den mångordige får svårt att undvika synd,

men den vise förstår att styra sina läppar.

20Den rättfärdiges tal är rent silver,

men de ondas tankar är värdelösa.

21Den rättfärdiges tal ger vägledning åt många,

men dåren leds mot döden av sitt oförstånd.

22Det är Herrens välsignelse som gör någon rik,

egen möda lägger inget därtill.

23En dåres nöje består i att göra det skamliga,

den klokes i att vara vis.

24Det som den onde fruktar händer honom,

och vad de rättfärdiga hoppas på slår in.

25När en storm kommer, sveps den onde bort,

men den rättfärdige står fast förankrad i alla tider.

26Som syra för tänderna och rök i ögonen

är den late för den som anlitar honom.

27Herrens fruktan förlänger livet,

men de ondas år förkortas.

28De rättfärdiga kan se framåt med glädje,

men vad de ogudaktiga hoppas på blir till intet.

29Herrens väg är den rättfärdiges tillflykt

men fördärv för dem som gör orätt.

30De rättfärdiga ska aldrig vackla,

men de onda visas bort ur landet.

31Den rättfärdiges tal flödar av vishet,

men lögnarens mun ska tillslutas.

32Den rättfärdige vet vad som bör sägas,

men de ondas tal är bara fördärv.