Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 10:1-32

所罗门的箴言

1以下是所罗门的箴言:

智慧儿使父亲快乐,

愚昧儿叫母亲担忧。

2不义之财毫无益处,

公义救人脱离死亡。

3耶和华不让义人挨饿,

祂使恶人的奢望成空。

4游手好闲招致贫穷,

勤奋努力带来富足。

5精明儿夏季时贮藏,

不肖子收成时酣睡。

6祝福临到义人的头,

残暴充满恶人的口。

7义人流芳于世,

恶人名声朽烂。

8心存智慧的接受诫命;

说话愚昧的自招灭亡。

9行正道者活得安稳,

走歪路者终必败露。

10挤眉弄眼,带来忧伤;

胡言乱语,导致灭亡。

11义人的口是生命之泉,

恶人的口却充满残暴。

12恨能挑起各样纷争,

爱能遮掩一切过犯。

13明哲人口中有智慧,

无知者背上受鞭打。

14智者储藏知识,

愚人口惹祸端。

15钱财是富人的坚垒,

贫乏带给穷人毁灭。

16义人的报酬是生命,

恶人的果子是惩罚。

17听从教诲的,走生命之路;

拒绝责备的,必步入歧途。

18暗藏仇恨的满口虚谎,

散布流言的愚不可及。

19言多必失,智者慎言。

20义人之舌似纯银,

恶人之心无价值。

21义人的口滋养众人,

愚人因无知而死亡。

22耶和华的祝福使人富足,

祝福中不加任何忧愁10:22 祝福中不加任何忧愁”或译“劳苦无法使其加增”。

23愚人以恶为乐,

哲士喜爱智慧。

24恶人所怕的必临到他,

义人的心愿必得实现。

25暴风扫过,

恶人消逝无踪,

义人永不动摇。

26雇用懒惰人,

如醋倒牙,如烟熏目。

27敬畏耶和华的享长寿,

恶人的寿数必被缩短。

28义人的憧憬带来欢乐,

恶人的希望终必破灭。

29耶和华的道保护正直人,

毁灭作恶之人。

30义人永不动摇,

恶人无处容身。

31义人的口发出智慧,

诡诈的舌必被割掉。

32义人说话得体合宜,

恶人的口胡言乱语。

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 10:1-32

Proverbele lui Solomon

1Proverbele lui Solomon:

Un fiu înțelept aduce bucurie tatălui său,

dar un fiu nesăbuit își întristează mama.

2Comorile răutății nu folosesc la nimic,

dar dreptatea scapă de la moarte.

3Domnul nu va lăsa pe cel drept să sufere de foame,

dar El îndepărtează pofta celor răi.

4Mâinile leneșe aduc sărăcie unui om,

dar mâinile harnice îl îmbogățesc.

5Cine strânge vara este un fiu înțelept,

dar cine doarme în timpul secerișului

este un fiu care aduce rușine.

6Pe capul celui drept sunt binecuvântări,

dar gura celor răi ascunde violență.

7Amintirea celui drept este binecuvântată,

dar numele celor răi va putrezi.

8Cine are o inimă înțeleaptă primește poruncile,

dar pălăvrăgeala nebunului duce la ruină.

9Cine umblă în integritate umblă în siguranță,

dar cine își pervertește căile va fi descoperit.

10Cine clipește din ochi provoacă întristare,

iar pălăvrăgeala nebunului duce la ruină.

11Gura celui drept este un izvor de viață,

dar gura celor răi ascunde violență.

12Ura stârnește certuri,

dar dragostea acoperă toate fărădelegile.

13Pe buzele celui priceput se găsește înțelepciune,

dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte.

14Înțelepții păstrează cunoștința,

dar gura nebunului este o distrugere apropiată.

15Averea este o cetate întărită pentru cel bogat,

iar lipsa este ruina celor săraci.

16Câștigul celui drept este folosit pentru viață,

dar venitul celui rău este folosit pentru păcat.

17Cel ce ia seama la îndrumare este pe calea către viață,

dar cel ce părăsește mustrarea se rătăcește.

18Cel ce ascunde ura are buze mincinoase,

iar cel ce răspândește bârfa, acela este un nesăbuit.

19În mulțimea de cuvinte fărădelegea nu lipsește,

dar cel ce‑și înfrânează buzele este înțelept.

20Limba celui drept este argint ales,

dar inima celui rău este de mică valoare.

21Buzele celui drept hrănesc pe mulți,

dar nebunii mor din lipsă de judecată.

22Binecuvântarea Domnului îmbogățește,

și El nu adaugă nicio durere la ea.

23Pentru cel nesăbuit a săvârși o mișelie este ca un sport23 Sau: râset/veselie,

dar omul priceput își găsește plăcerea în înțelepciune.

24Celui rău, de ceea ce se teme, aceea i se va întâmpla,

dar celor drepți li se va împlini dorința.

25Când trece vijelia, cel rău nu mai este,

dar cel drept are o temelie veșnică.

26Ca oțetul pentru dinți și ca fumul pentru ochi,

așa este leneșul pentru cei ce‑l trimit.

27Teama de Domnul adaugă la zile,

dar anii celor răi vor fi scurtați.

28Speranța celor drepți este bucurie,

dar nădejdea celor răi va pieri.

29Calea Domnului este un refugiu pentru cel integru,

dar este o ruină pentru cei ce săvârșesc nelegiuirea.

30Cel drept nu va fi clătinat niciodată,

dar cei răi nu vor locui în țară.

31Gura celui drept aduce înțelepciune,

dar limba care spune lucruri pervertite va fi tăiată.

32Buzele celui drept știu ce este plăcut,

dar gura celor răi spune lucruri pervertite.