Chinese Contemporary Bible (Simplified)

歌罗西书 4

1你们做主人的,对待奴仆要公平合理,别忘了你们也有一位天上的主。

勉励祷告

你们要以感恩和警醒的心恒切祷告。 要为我们祷告,求上帝为我们打开传道的门,好传扬基督的奥秘——我就是为此而被囚禁的。 也要求上帝使我能尽自己的本分把这奥秘讲清楚。

你们要把握时机,运用智慧和非信徒交往。 谈吐要温和、风趣[a],知道该怎样回答每个人。

结语

有关我一切的事情,推基古会告诉你们。他是我亲爱的弟兄,是和我一同事奉主的忠仆。 我特意派他去见你们,好让你们知道我们的近况,并鼓励你们。 这次和他同行的还有另一位忠心的弟兄——亲爱的阿尼西谋,他是你们那里的人。他们会把这里的详细情形告诉你们。

问候

10 和我一同坐牢的亚里达古问候你们,巴拿巴的表弟马可也问候你们。关于马可,我嘱咐过你们,如果他去你们那里,你们要接待他。 11 耶数,又名犹士都,问候你们。受过割礼的犹太基督徒中,只有这三人和我一同为上帝的国工作,他们是我的安慰。 12 来自你们那里、做基督耶稣奴仆的以巴弗弟兄问候你们。他常常恳切地为你们祷告,好使你们信心坚定,生命成熟,深知上帝一切的旨意。 13 他为了你们以及老底嘉和希拉波立的弟兄姊妹而不辞劳苦,这是我可以作证的。 14 此外,亲爱的路加医生和底马也问候你们。 15 请代我问候在老底嘉的弟兄姊妹,也问候宁法姊妹和在她家里聚会的人。 16 你们当众宣读这封信后,也要交给老底嘉教会宣读,你们也要宣读老底嘉教会转给你们的信。 17 请告诉亚基布务要完成主交给他的工作。 18 我保罗亲笔问候你们。请你们不要忘记狱中的我。

愿上帝的恩典常与你们同在!

Footnotes

  1. 4:6 风趣”希腊文是“用盐调和”。

Ang Pulong Sa Dios

Colosas 4

1Kamong mga agalon, ayoha ninyo pagdumala ang inyong mga ulipon. Hinumdomi ninyo nga may agalon usab kamo sa langit.

Mga Pahimangno

Pag-ampo kamo kanunay nga may pagpasalamat, ug samtang nagaampo kamo bantayi ninyo ang inyong panghunahuna. Iampo usab ninyo kami nga hatagan kami sa Dios ug kahigayonan nga makasugilon sa pagtulon-an mahitungod kang Cristo nga gitago kaniadto. Mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako, kay gisugilon ko ang mahitungod kaniya. Ug iampo usab nga mapadayag ko ang Maayong Balita sumala sa angay kong buhaton.

Pagmatngon kamo sa inyong mga paggawi taliwala sa mga dili tumutuo. Ug pahimusli ninyo ang tanang kahigayonan nga kamo makasugilon mahitungod sa inyong pagtuo. Kon mosulti kamo kanila, gamita ninyo ang mga makadani nga mga pulong aron maminaw sila kaninyo, ug angay nga mahibalo kamo kon unsaon pagtubag sa pangutana ni bisan kinsa.

Mga Pangumusta

Bahin sa akong kahimtang dinhi, ang atong pinalanggang igsoon nga si Tiquico mao ang mosugilon kaninyo. Siya kasaligan nga katabang ug kauban diha sa pag-alagad sa Ginoo. Gipadala ko siya diha aron ibalita niya kaninyo ang among kahimtang dinhi, aron dili kamo mabalaka kanamo. Kauban usab niya ang atong pinalanggang igsoon nga si Onesimo. Kasaligan usab siya, ug inyo gayong katagilungsod. Sila ang mosugilon kaninyo sa tanan nga nahitabo kanamo.

10 Ang akong kauban dinhi sa bilanggoan nga si Aristarkus nangumusta kaninyo. Nangumusta usab kaninyo si Marcos nga ig-agaw ni Barnabas. (Gisultihan na kamong daan kon unsa ang inyong buhaton kon moabot si Marcos, busa dawata ninyo siya inig-abot niya.) 11 Si Jesus nga ginganlan ug Justo nangumusta usab kaninyo. Kini silang tulo mao na lang ang mga Judio nga kauban ko dinhi nga nangalagad alang sa gingharian sa Dios. Nakadasig sila kanako.

12 Nangumusta usab ang inyong katagilungsod nga si Epafras. Usa usab siya sa mga alagad ni Cristo Jesus. Kanunay siyang nagaampo ug hugot alang kaninyo nga magpabilin kamong lig-on, hingpit, ug kumbinsido sa tanan nga kabubut-on sa Dios.[a] 13 Ako mismo makapamatuod nga si Epafras nangalagad gayod alang sa inyong kaayohan ug sa kaayohan sa atong mga igsoon sa Laodicea ug sa Hierapolis. 14 Si Demas ug ang atong pinalanggang doktor nga si Lucas nangumusta usab kaninyo.

15 Ipaabot usab ninyo ang among pagpangumusta ngadto sa atong mga igsoon sa Laodicea, ug kang Nimfas, ug sa mga tumutuo nga magtigoman sa iyang balay. 16 Kon mahuman na ninyo ug basa kining sulat, ipabasa usab ninyo kini sa mga tumutuo sa Laodicea. Ug basaha usab ninyo ang akong sulat nga gipadala alang sa Laodicea. 17 Ingna ninyo si Arkipus nga humanon niya ang buluhaton nga gitugyan kaniya sa Ginoo.

18 Ako mismo si Pablo ang nagsulat niini nga pagpangumusta:[b] kumusta sa inyong tanan. Ug palihog hinumdomi usab ninyo ako dinhi sa bilanggoan sa inyong mga pag-ampo.

Hinaut nga panalanginan gayod kamo sa Dios.

Footnotes

  1. Colosas 4:12 ug kumbinsido sa tanan nga kabubut-on sa Dios: o, ug kon unsa ang kabubut-on sa Dios makita diha kaninyo.
  2. Colosas 4:18 Gisulat mismo ni Pablo kini aron masayran nila nga sa iya gayod naggikan kini nga sulat.