Chinese Contemporary Bible (Simplified)

哥林多后书 7:1-16

1亲爱的弟兄姊妹,我们既然有这些应许,就当洗净自己身体和灵魂一切的污秽,存着敬畏上帝的心追求完全圣洁。

保罗的喜乐

2请你们敞开心怀接纳我们。我们没有亏负过任何人,没有败坏过任何人,也没有占过任何人的便宜。 3我这样说,并不是要定你们的罪,因为我曾经说过,我们心里常惦记你们,甚至愿意和你们生死与共。 4我非常信任你们,以你们为荣。我因你们大受激励,在我们所受的一切患难中,我仍然充满喜乐。

5我们到马其顿的时候,身心无法安歇,面临着重重患难,外有冲突,内有恐惧。 6但安慰沮丧之人的上帝借着提多的到来激励了我们。 7我们得到激励,不但是因为提多来了,也因为看到他从你们那里得到了激励。他把你们对我的想念、对我的热心以及你们的哀痛都告诉了我,这使我更加欢喜。

8我曾为从前写的那封信令你们忧伤而后悔,但现在不后悔了,因为我知道那封信令你们忧伤只是暂时的。 9现在我很欢喜,当然不是因为你们忧伤而欢喜,而是看见你们因忧伤而悔改了。因为你们这样忧伤合乎上帝的心意,使你们不致因我们而受到任何损失。 10合乎上帝心意的忧伤会带来悔改,使人得到救恩,永不后悔,但世俗的忧伤只会带来死亡。

11你们看,合乎上帝心意的忧伤使你们产生了何等的迫切感啊!你们热切地辩明自己的立场,对罪愤慨,恐惧战抖,期盼与我相见,疾恶如仇,惩处罪恶。你们在各方面已显明自己在那件事上是清白的。

12因此,虽然我给你们写过信,但并非为了那犯错的人或那受害的人而写的,而是为了让你们在上帝面前看到自己对我们所存的热心。 13我们也因此得到了激励。令我们更欢喜的是提多也很喜乐,因为他的心从你们那里得到了安慰。 14我若对提多夸奖了你们什么,也不觉得惭愧,因为我先前向提多夸奖你们的话都证明是真实的,正如我告诉你们的一切都是真实的。 15提多想到你们众人的顺服并怎样战战兢兢地接待他,便更加爱你们了。 16现在,我对你们可以完全放心了,这真令我欢喜。

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

2 Wakorintho 7:1-16

17:1 2Kor 6:17-18; 1Kor 10:14; 1The 4:7; 1Pet 1:15-16Wapenzi, kwa kuwa tunazo ahadi hizi, basi na tujitakase nafsi zetu kutokana na kila kitu kitiacho mwili na roho unajisi, tukitimiza utakatifu kwa kumcha Mungu.

Furaha Ya Paulo

27:2 2Kor 6:12-13Tupatieni nafasi mioyoni mwenu. Hatujamkosea mtu yeyote, hatujampotosha mtu yeyote, wala hatujamdhulumu mtu yeyote. 37:3 2Kor 6:11-12; Flp 1:7Sisemi haya ili kuwahukumu, kwa kuwa nilisema mwanzo, kwamba ninyi mko mioyoni mwetu hata kwa kufa pamoja au kuishi pamoja. 4Mara nyingi najivuna kwa ajili yenu; naona fahari juu yenu. Nimejawa na faraja. Nina furaha kupita kiasi katika mateso yetu yote.

5Kwa maana hata tulipoingia Makedonia, miili yetu haikuwa na raha. Tulisumbuliwa kila upande, kwa nje kulikuwa na mapigano na mioyoni mwetu tulikuwa na hofu. 67:6 2Kor 2:13; Za 113:6; 138:6; Isa 56:2Bali Mungu, yeye awafarijie wenye huzuni, alitufariji kwa kufika kwake Tito. 7Lakini si kule kuja kwa Tito tu, bali pia kwa faraja mliyompa. Alitueleza jinsi mlivyonionea shauku, huzuni yenu kubwa na juhudi yenu kwa ajili yangu, ili kwamba furaha yangu ipate kuwa kubwa kuliko wakati wowote.

87:8 2Kor 2:2-4Hata kama niliwahuzunisha kwa barua yangu, sijutii. Ingawa nilijuta kwa muda mfupi, kwa kuwa najua kwamba barua yangu iliwaumiza, lakini ni kwa kitambo tu, 9lakini sasa nina furaha, si kwa sababu mlihuzunika, bali kwa kuwa huzuni hiyo iliwafanya mtubu. Kwa maana mlihuzunishwa kama Mungu alivyokusudia watu wahuzunike na hivyo sisi hatukuwadhuru kwa njia yoyote.

107:10 Mdo 11:18Kwa maana huzuni ya kimungu huleta toba iletayo wokovu na wala haina majuto. Lakini huzuni ya kidunia husababisha mauti. 117:11 2Kor 8:7Tazameni jinsi huzuni hii ya kimungu ilivyoleta faida ndani yenu: bidii mliyo nayo, juhudi mliyofanya kujitetea, uchungu wenu, hofu yenu, upendo wenu, shauku yenu na jinsi mlivyokuwa tayari kutoa adhabu inayostahili. Kwa kila njia mmejithibitisha kuwa safi katika jambo hilo. 127:12 2Kor 2:3; 9; 1Kor 5:1-2Hivyo ingawa niliwaandikia, haikuwa kwa sababu ya huyo aliyekosa au huyo aliyekosewa. Lakini nilitaka ninyi wenyewe mwone, mbele za Mungu, jinsi mlivyojitoa kwa ajili yetu. 137:13 2Kor 2:13Kwa ajili ya haya tumefarijika.

Zaidi ya kule sisi kutiwa moyo, tulifurahi sana kumwona Tito alivyo na furaha, kwa sababu roho yake imeburudishwa na ninyi nyote. 147:14 2Kor 8:4, 6Nilikuwa nimewasifu ninyi kwake, nanyi hamkuniaibisha. Lakini kila kitu tulichowaambia ninyi, kilikuwa kweli, hivyo kule kujisifu kwetu kwa Tito kuwahusu ninyi kumethibitishwa kuwa kweli pia. 157:15 2Kor 2:9; 10:6; Za 55:5; 1Kor 2:3; Flp 2:12Upendo wake kwenu unaongezeka sana anapokumbuka jinsi mlivyokuwa watiifu, na kumpokea kwa hofu na kutetemeka. 167:16 2Kor 2:3Nafurahi kwamba ninaweza kuwatumaini ninyi kabisa.