Chinese Contemporary Bible (Simplified)

哥林多后书 13:1-14

最后的警告

1这是我第三次要去你们那里。圣经上说:“任何控告必须有两三个证人作证才能成立。” 2我第二次去探望你们的时候已经警告过了,如今我虽然不在你们那里,但仍要再次警告那些犯罪的人以及其余的人:我再来的时候,必不宽容。 3既然你们要我证明是基督借着我说话,那么你们当知道,基督处理你们这类的事绝不软弱,祂在你们当中充满力量。 4不错,祂的软弱之躯曾被钉在十字架上,但如今祂靠上帝的大能活着。我们也跟祂一样软弱,但为了你们,我们要靠上帝的大能和祂一同活着。

5你们要自我省察,看看自己是否真正信主,也要察验自己。除非你们经不起察验,否则,你们应该知道耶稣基督住在你们里面。 6我希望你们会知道,我们是经得起考验的。 7我们祈求上帝使你们一件恶事都不做,不是为了要显明我们经得起考验,而是要你们行事端正,就算我们经不起考验也无妨。 8因为我们不能抵挡真理,只能拥护真理。 9只要你们刚强,我们就是软弱也欢喜。我们为你们祈祷,盼望你们做纯全的人。 10我写这封信是预先警告你们,免得我到你们当中的时候,必须运用基督给我的权柄严厉地对待你们。基督赐给我这权柄是为了造就人,不是毁坏人。

劝勉与祝福

11最后,弟兄姊妹,我还有几句话要说:你们要喜乐,追求完善,接受劝勉,同心合意,和睦共处。这样,仁爱和平的上帝必常与你们同在。

12你们要以圣洁的吻彼此问候。 13全体圣徒都问候你们。

14愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、圣灵的感动,常与你们众人同在!

Vietnamese Contemporary Bible

2 Cô-rinh-tô 13:1-14

Lời Cảnh Cáo Cuối của Phao-lô

1Đây là lần thứ ba tôi đến thăm anh chị em. (Như Thánh Kinh dạy: “Nếu có hai hoặc ba nhân chứng, người có tội phải bị hình phạt”13:1 Phục 19:15 ). 2Trong chuyến thăm anh chị em lần trước, tôi đã cảnh cáo những người có lỗi. Nay tôi cảnh cáo họ lần nữa và cảnh cáo tất cả mọi người: Lần này tôi đến sẽ trừng phạt nặng nề, chẳng dung thứ đâu.

3Vì anh chị em đòi hỏi bằng chứng, việc nghiêm trị này chứng tỏ Chúa Cứu Thế dùng tôi dạy dỗ anh chị em. Chúa không đối xử yếu ớt với anh chị em đâu, quyền năng Ngài trong anh chị em thật mạnh mẽ. 4Thân thể yếu đuối của Chúa đã bị đóng đinh trên cây thập tự, nhưng Ngài đang sống với quyền lực vạn năng của Đức Chúa Trời. Thân thể chúng tôi vốn yếu đuối như thân thể Ngài khi trước, nhưng nay chúng tôi sống mạnh mẽ như Ngài và dùng quyền năng Đức Chúa Trời để đối xử với anh chị em.

5Anh chị em hãy tự xét, xem mình có đức tin không? Anh chị em có nhận thấy Chúa Cứu Thế sống trong anh chị em, và quyền năng Ngài tác động ngày càng mạnh mẽ trong anh chị em không? Hay anh chị em tự nhận mình là con cái Chúa mà thật ra không phải? 6Tôi hy vọng anh chị em thừa biết chính tôi đã tự xét mình cẩn thận và biết rõ chúng tôi đạt tiêu chuẩn.

7Tôi cầu xin Đức Chúa Trời cho anh chị em có đời sống đạo đức tốt đẹp, không phải để biện minh cho chúng tôi, nhưng để anh chị em biết làm theo lẽ phải, dù chính chúng tôi có bị khinh chê. 8Vì chúng tôi tôn trọng chân lý, không bao giờ làm điều gì sai quấy. 9Chúng tôi vui mừng dù phải chịu yếu ớt khinh chê, miễn là anh chị em được mạnh mẽ. Chúng tôi cầu xin Chúa cho anh chị em trưởng thành trong Ngài.

10Vì thế, tôi viết thư này để khi đến thăm, tôi khỏi phải đối xử nghiêm khắc với anh chị em. Tôi muốn dùng quyền hành Chúa cho để gây dựng chứ không phải trừng phạt anh chị em.

Lời Chào Cuối của Phao-lô

11Cuối thư, xin chào tạm biệt. Anh chị em hãy trưởng thành trong Chúa, thực hành lời tôi khuyên dặn, sống hòa đồng, và hòa thuận. Cầu xin Đức Chúa Trời yêu thương và bình an ở với anh chị em.

12Hãy chào nhau bằng cái siết tay thân mật trong Chúa. 13Tất cả tín hữu tại đây kính lời chào thăm anh chị em.

14Cầu chúc anh chị em hằng hưởng được ơn phước Chúa Cứu Thế Giê-xu, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự tương giao của Chúa Thánh Linh.