Chinese Contemporary Bible (Simplified)

哥林多后书 13:1-14

最后的警告

1这是我第三次要去你们那里。圣经上说:“任何控告必须有两三个证人作证才能成立。” 2我第二次去探望你们的时候已经警告过了,如今我虽然不在你们那里,但仍要再次警告那些犯罪的人以及其余的人:我再来的时候,必不宽容。 3既然你们要我证明是基督借着我说话,那么你们当知道,基督处理你们这类的事绝不软弱,祂在你们当中充满力量。 4不错,祂的软弱之躯曾被钉在十字架上,但如今祂靠上帝的大能活着。我们也跟祂一样软弱,但为了你们,我们要靠上帝的大能和祂一同活着。

5你们要自我省察,看看自己是否真正信主,也要察验自己。除非你们经不起察验,否则,你们应该知道耶稣基督住在你们里面。 6我希望你们会知道,我们是经得起考验的。 7我们祈求上帝使你们一件恶事都不做,不是为了要显明我们经得起考验,而是要你们行事端正,就算我们经不起考验也无妨。 8因为我们不能抵挡真理,只能拥护真理。 9只要你们刚强,我们就是软弱也欢喜。我们为你们祈祷,盼望你们做纯全的人。 10我写这封信是预先警告你们,免得我到你们当中的时候,必须运用基督给我的权柄严厉地对待你们。基督赐给我这权柄是为了造就人,不是毁坏人。

劝勉与祝福

11最后,弟兄姊妹,我还有几句话要说:你们要喜乐,追求完善,接受劝勉,同心合意,和睦共处。这样,仁爱和平的上帝必常与你们同在。

12你们要以圣洁的吻彼此问候。 13全体圣徒都问候你们。

14愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、圣灵的感动,常与你们众人同在!

Slovo na cestu

2. Korintským 13:1-13

Pavlovy závěrečné rady

1Toto bude moje třetí cesta k vám. A vy znáte zásadu, že každá výpověď musí být potvrzena dvojím nebo trojím svědectvím. 2Já jsem už dvakrát dotyčné osoby napomínal. Teď je varuji znovu a zároveň i všem ostatním připomínám, co jsem řekl při své druhé návštěvě: až přijdu příště, nebudu už nikoho šetřit. 3Pak dostanete důkaz, že ze mne mluví Kristus. Ten se vám nepředstaví jako slaboch, ale jako vládce. 4Zemřel na kříži jako bezmocný člověk, ale nyní z Boží moci žije! Jsme slabí lidé, ale přesvědčíte se, že táž moc, která vrátila život Kristu, sídlí i v nás.

5Zkoumejte své nitro: jste opravdu křesťany? Test je jednoduchý: pozorujete na sobě Kristovu přítomnost, jeho moc? Jestliže ne, pak jste neobstáli. 6Uvidíte sami, jak doufám, že my obstojíme. 7Modlím se však, abyste se dali správnou cestou bez ohledu na nás. Samozřejmě ne proto, abych mohl ozdobit svůj štít dalším vítězstvím; vy byste měli jednat správně, i kdybychom se my neosvědčili. 8-9Vždyť nic nezmůžete proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy. Ať už tedy dopadneme jakkoliv, jen když to s vámi bude v pořádku. Nic jiného si tak vroucně nepřejeme a jen za to se modlíme, abyste nalezli správnou cestu. 10Tento dopis píši proto, abych nemusel, až k vám přijdu, tvrdě použít autoritu, kterou mi propůjčil Pán. Vždyť mi ji dal k tomu, abych církev budoval, a ne bořil.

11Tak tedy nashledanou, moji drazí. Buďte radostní, dejte všechno do pořádku a vykročte zase správným směrem, žijte v jednomyslnosti a vzájemném pokoji a Bůh, pramen lásky a pokoje, bude s vámi.

Obejměte se vzájemně v křesťanské lásce. 12Celá zdejší církev vás pozdravuje. 13Kéž vás provází milost našeho Pána Ježíše Krista.

Boží láska a jeho svatý Duch ať vás naplňují.

Váš Pavel