Chinese Contemporary Bible (Simplified)

哈该书 2:1-23

对新殿的应许

1七月二十一日,耶和华对先知哈该说: 2“你去告诉撒拉铁的儿子犹大省长所罗巴伯约撒答的儿子大祭司约书亚和所有的余民, 3‘你们当中有谁见过这殿昔日的荣耀呢?现在你们看这殿如何?看上去岂不是一文不值吗? 4所罗巴伯啊,你要刚强,这是耶和华说的。约撒答的儿子大祭司约书亚啊,你要刚强;这地方的所有百姓啊,你们要刚强。这是耶和华说的。你们要动工,因为我与你们同在。这是万军之耶和华说的。 5这是你们离开埃及时我对你们的应许。不要惧怕,我的灵仍住在你们当中。

6“‘万军之耶和华说,不久,我要再次震动天、地、海洋和旱地。 7万军之耶和华说,我要震动万国,万国的珍宝都要送到这殿,我要使这殿充满荣耀。 8万军之耶和华说,金子是我的,银子也是我的。 9万军之耶和华说,我要使这殿比从前更加荣耀。万军之耶和华说,我要在这地方赐下平安。’”

指出百姓的罪

10大流士王执政第二年九月二十四日,耶和华对先知哈该说: 11“万军之耶和华说,‘你去问祭司, 12如果有人用衣服兜着祭肉,而衣服碰到饼、汤、酒、油或其他食物,这些被衣服碰到的食物会成为圣洁之物吗?’”祭司们答道:“不会。” 13哈该又说:“如果因碰过尸体而变得不洁净的人接触这些食物,这些食物会变得不洁净吗?”祭司答道:“会变得不洁净。” 14于是哈该说:“耶和华说,‘这百姓和这国家在我面前也是如此。他们手中的各样工作和他们在那里所献的都不洁净。’

耶和华应许赐福

15“‘从今以后,你们要回想重建耶和华殿之前的光景。 16那时,有人盼望得到二十斗谷物,却只有十斗。有人盼望得到五十桶酒,榨酒池中却只有二十桶。 17我曾用虫灾、霉灾和冰雹毁灭你们的作物,你们仍没有归向我。这是耶和华说的。 18九月二十四日是我的殿奠定根基的日子。你们要思想这个日子,要认真思想。 19虽然粮仓里没有种子,葡萄树、无花果树、石榴树和橄榄树没结果子,但从今以后,我要赐福给你们。’”

拣选所罗巴伯

20同一天,耶和华第二次对哈该说: 21“你告诉犹大省长所罗巴伯,‘我必震动天地, 22推翻君王的宝座,消灭列国的势力,掀翻他们的战车和驾车的人,使战马跌倒、骑士自相残杀。 23万军之耶和华说,我的仆人撒拉铁的儿子所罗巴伯啊,到那日,我必使你像我盖印的戒指,因为我拣选了你。这是万军之耶和华说的。’”

Ang Pulong Sang Dios

Haggai 2:1-23

Ang Ginpromisa nga Katahom sang Bag-o nga Templo

1-2Sang ika-21 nga adlaw sang madason nga bulan,2:1-2 madason nga bulan: sa literal, ikapito nga bulan. ginsugo sang Ginoo si Propeta Haggai nga ihambal ini kay Zerubabel, kay Josue, kag sa iban pa nga mga Israelinhon nga nakabalik sa Israel: 3“Sin-o sa inyo ang nakakita anay sang katahom sang sini nga templo? Ano ang pagtan-aw ninyo sini subong kon ikomparar sadto? Siguro daw wala-wala ini sa inyo. 4Pero magpakabakod kamo! Obraha lang ninyo ang templo kay kaupod ninyo ako, ang Ginoo nga Makagagahom. 5Amo man ini ang ginpromisa ko sa inyo mga katigulangan sang nagguwa sila2:5 sila: sa Hebreo, kamo. sa Egipto. Kag karon ang akon Espiritu padayon nga nagapabilin sa inyo, gani indi kamo magkahadlok.

6Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagasiling nga sa indi madugay uyugon ko sing kaisa pa gid ang kalangitan kag ang kalibutan, ang duta kag ang dagat. 7Tay-ugon ko ang tanan nga nasyon kag pagadal-on nila diri sa templo ang ila mga manggad, gani mapuno ang templo sang malahalon nga mga butang. 8Kay ang mga pilak kag mga bulawan akon. 9Mas mangin matahom pa ang bag-o nga templo sang sa una. Kag hatagan ko sang maayo nga kahimtangan2:9 maayo nga kahimtangan: Ang Hebreo sini amo ang “shalom,” nga nagakahulugan sang kalinong, kauswagan, maayo nga relasyon, kalipay, kadalag-an. ang ini nga lugar.2:9 ini nga lugar: ang templo ukon ang Jerusalem. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”

Ang Promisa sang Dios nga Pagpakamaayo

10May ginhambal ang Ginoo kay Propeta Haggai sang ika-24 nga adlaw sang ikasiyam nga bulan, sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius. 11Siling niya, “Pamangkuta ang mga pari kon ano ang ginasiling sang kasuguan parte sini: 12Halimbawa, nagadala ang isa ka tawo sang balaan nga karne2:12 balaan nga karne: balaan tungod kay ginhalad na sa Ginoo. sa iya nga bayo. Karon, nakatandog ang iya bayo sa tinapay, ukon sa sopas, bino, lana ukon sa bisan ano nga klase sang pagkaon. Ti, mangin balaan man bala ina nga mga pagkaon?”2:12 mangin balaan… pagkaon: Siguro ang buot silingon sang pamangkot nga kon bala ina nga mga pagkaon iseparar agod indi na pagkaunon ukon ihalad na lang sa Dios. Sang ginpamangkot ni Haggai ang mga pari ang sabat nila, “Indi.” 13Dayon nagpamangkot si Haggai, “Ti ano abi kon ang ini nga mga pagkaon natandog sang tawo nga ginakabig nga mahigko tungod kay nagtandog siya sa patay, mangin mahigko man bala ini nga mga pagkaon?” Nagsabat ang mga pari, “Huo.” 14Dayon nagsiling si Haggai, “Amo man sadto sa katawhan sang Israel, siling sang Ginoo. Tungod nga nangin mahigko ang ila kabuhi, ang bisan ano nga ginhimo nila kag ginhalad sa halaran nangin mahigko sa panulok sang Ginoo. 15Sugod subong hunahunaa bala ninyo ang mga nagkalatabo sa inyo antes ninyo gin-umpisahan ang pagpatindog sang templo sang Ginoo. 16Kay sadto anay kon magkadto kamo sa tinumpukan sang mga trigo nga nagapaabot nga makakuha sang 20 ka sukob, ang makuha ninyo 10 lang. Kag kon magkadto kamo sa pulugaan sang ubas nga nagapaabot nga makakuha sang 50 ka galon nga bino, ang makuha ninyo 20 lang. 17Ginpierdi sang Ginoo ang inyo mga gintanom paagi sa mainit nga hangin, peste, kag pagpaulan sang yelo nga daw mga bato, pero wala kamo gihapon magbalik sa iya. 18Ika-24 subong nga adlaw sang ikasiyam nga bulan, kag subong natapos ang pundasyon sang templo. Tan-awa ninyo kon ano ang matabo sugod subong. 19Bisan wala na sang nabilin nga trigo, kag wala na sing bunga ang ubas kag ang mga kahoy nga higera, pomegranata, kag olibo, sugod subong pakamaayuhon kamo sang Ginoo.”

Ang Promisa sang Dios kay Zerubabel

20Naghambal liwat ang Ginoo kay Haggai sang sadto mismo nga adlaw.2:20 sang sadto mismo nga adlaw: sa literal, sang ika-24 nga adlaw sang sadto nga bulan. 21Siling niya, “Hambala si Zerubabel nga pagatay-ugon ko ang kalangitan kag ang kalibutan. 22Pagalaglagon ko ang mga ginharian kag dulaon ko ang ila gahom. Baliskaron ko ang ila mga karwahe kag ang mga nagasakay sini. Magakalamatay ang mga kabayo kag magapinatyanay ang mga manugkabayo nga silahanon man lang. 23Hambala man si Zerubabel nga akon alagad nga padumalahon ko siya sa sina nga adlaw. Magadumala siya paagi sa akon awtoridad, kay siya ang akon pinili. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”