Chinese Contemporary Bible (Simplified)

启示录 12:1-18

妇人与巨龙

1在天上出现了一个奇异的景象:有一个妇人,身披太阳,脚踏月亮,头戴有十二颗星的冠冕。 2她怀了孕,正因产痛而呼叫。

3这时天上出现了另一个奇异的景象:有一条红色巨龙出现,它有七头十角,每个头上都戴着冠冕。 4它的尾巴将天上三分之一的星扫落到地上。巨龙站在那正要生产的妇人面前,等着要吃掉她生下来的婴孩。 5妇人生下一个男婴,就是将来要用铁杖治理列国的。那男婴被提到了上帝的宝座那里, 6妇人则逃到旷野,在上帝为她预备的地方安度一千二百六十天。

7天上起了战争,米迦勒和他的天使出战巨龙。巨龙和它的天使极力抵抗, 8那巨龙败下阵来,天上再没有它们的立足之地, 9它和它的天使都一同从天上被摔到地上。巨龙就是那古蛇,又名魔鬼或撒旦,也就是那迷惑全人类的。

10我听见天上有大响声说:“我们上帝的救赎、权能、国度和祂所立的基督的权柄现在来临了。因为那昼夜不停地在我们上帝面前控告我们弟兄的,已经被摔到地上了。 11弟兄们是靠着羔羊的血和自己所见证的道战胜了它,他们甘愿牺牲,视死如归。 12因此,诸天和其中的居民都要欢欣雀跃!但大地和海洋有祸了,因为魔鬼知道它的时日不多了,就怒气冲冲地下到你们那里。”

13巨龙见自己被摔到地上,就迫害那先前产下男婴的妇人。 14但那妇人得到一对巨鹰的翅膀,使她能飞到旷野,去上帝为她预备的地方避难,在那里被照顾三年半。 15巨龙紧追不舍,张口吐出大量的水,如同江河一般,要冲走那妇人, 16大地却帮助她,张口吞了巨龙口中吐出来的大水。 17巨龙大怒,转而攻击她的其他儿女,就是那些坚守上帝的诫命、为耶稣做见证的人。 18那时巨龙站在海边的沙地上。

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 12:1-18

Kvinnan och draken

1Sedan syntes ett tecken i himlen: en kvinna som var insvept i solen och hade månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. 2Hon var gravid och ropade i sin vånda när födslovärkarna kom.

3Ett annat tecken syntes i himlen: en stor röd drake som hade sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden. 4Hans svans drog med sig en tredjedel av stjärnorna och slängde ner dem på jorden, och han stod framför kvinnan som skulle föda, så att han kunde äta upp barnet när det föddes. 5Kvinnan födde nu en son, som ska valla alla folk med en spira av järn12:5 Jfr Ps 2:9., och barnet rycktes bort och fördes upp till Gud och hans tron. 6Kvinnan flydde sedan ut i öknen, där Gud hade gjort i ordning en plats åt henne, för att hon skulle tas om hand under 1 260 dagar12:6 1 260 dagar är detsamma som 3,5 år, vilket är hälften av 7 (fullkomlighetens tal). Se not till 11:2. Samma symbolik finns i v.14..

7Sedan bröt ett krig ut i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken, och draken och hans änglar stred. 8Men draken förlorade slaget, och han och hans änglar tvingades ut ur himlen. 9Han, den stora draken, den gamla ormen, som kallas djävulen eller Satan,12:9 Djävulen kommer från grekiskans diabolos, Satan är hebreiska. Båda orden betyder anklagare. och som bedrar hela världen, kastades ner till jorden tillsammans med sina änglar.

10Sedan hörde jag en stark röst i himlen säga:

”Nu tillhör frälsningen, kraften och riket vår Gud,

och makten hans Smorde.

Anklagaren, han som dag och natt

anklagade våra trossyskon inför vår Gud,

har nu kastats ner.

11Men de besegrade honom genom Lammets blod

och genom sina vittnesbörds ord

och de älskade inte sina liv utan kunde gå i döden.

12Jubla därför, ni himlar och alla ni himlarnas invånare.

Men ve över jorden och havet,

för djävulen har kommit ner till er

och hans vrede är stor,

eftersom han vet att han bara har en kort tid kvar.”

13När draken märkte att han hade kastats ner till jorden, förföljde han kvinnan som hade fött pojken. 14Men hon fick vingarna av en stor örn, så att hon kunde fly ut i öknen, till den plats där hon skulle tas om hand och skyddas från draken under en tid och två tider och en halv tid12:14 Se noter till 12:6 och 11:2..

15Ormen sprutade nu ut en flod av vatten ur sin mun efter kvinnan, för att strömmen skulle föra bort henne, 16men jorden hjälpte kvinnan och öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutat ut. 17Då blev draken rasande på kvinnan och gav sig ut för att kriga mot resten av hennes barn, mot alla dem som håller Guds bud och har Jesus vittnesbörd. 18Och draken ställde sig på sanden vid havet.