Chinese Contemporary Bible (Simplified)

使徒行传 6

选立执事

1那时,门徒的人数与日俱增。当中有些讲希腊话的犹太人埋怨讲希伯来话的犹太人,说对方在日常分配食物的事上怠慢了他们的寡妇。 于是,十二使徒召集所有的门徒,对他们说:“我们不应该忽略传上帝的道,去管理膳食。 弟兄姊妹,请从你们中间选出七位声誉良好、被圣灵充满、有智慧的人来负责膳食, 而我们要专心祈祷和传道。”

大家一致同意,便选出充满信心、被圣灵充满的司提凡,此外还有腓利、伯罗哥罗、尼迦挪、提门、巴米拿,以及曾信过犹太教、来自安提阿的外族人尼哥拉。 大家将这七个人带到使徒面前。使徒把手按在他们身上,为他们祷告。

上帝的道兴旺起来,耶路撒冷的门徒大大增多,连许多祭司也皈信了。

司提凡被捕

司提凡得到极大的恩典和能力,在百姓中间行了惊人的神迹奇事。 但有些来自古利奈、亚历山大、基利迦和亚细亚、属于“自由人[a]会堂”的犹太人联合起来与司提凡辩论。 10 他们无法驳倒司提凡,因为他靠着智慧和圣灵说话。

11 于是,他们暗中唆使一些人诬告司提凡说:“我们听见他说亵渎摩西和上帝的话!” 12 又煽动百姓、长老和律法教师抓住司提凡,把他押到公会。 13 他们还派人作伪证说:“司提凡常常讲侮辱圣地[b]和律法的话。 14 我们听见他说那个拿撒勒人耶稣要毁坏圣殿,还要摒弃摩西传给我们的规矩。” 15 在场的人都盯着司提凡,只见他的容貌好像天使一样。

Footnotes

  1. 6:9 自由人”指的是原为奴隶,后来获得自由的人。
  2. 6:13 圣地”指“圣殿”。

Nouă Traducere În Limba Română

Faptele Apostolilor 6

Alegerea celor şapte diaconi[a]

1În zilele acelea, când numărul ucenicilor creştea, evreii elenişti au început să murmure împotriva evreilor autohtoni[b], pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la distribuirea zilnică a celor necesare. Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi le-au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese! Prin urmare, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi de înţelepciune, pe care să-i punem responsabili cu îndatorirea aceasta, iar noi vom continua să dăm atenţie rugăciunii şi slujirii Cuvântului.“ Vorbirea aceasta a plăcut întregii mulţimi, aşa că l-au ales pe Ştefan, un bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohorus, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmenas şi pe Nicolaus, un prozelit din Antiohia; i-au adus înaintea apostolilor, care s-au rugat şi şi-au pus mâinile peste ei.

Cuvântul lui Dumnezeu continua să se răspândească, numărul ucenicilor creştea tot mai mult în Ierusalim şi foarte mulţi preoţi veneau la credinţă.

Arestarea lui Ştefan

Ştefan, un om plin de har şi de putere, făcea minuni şi semne mari în popor. Unii din sinagoga[c] numită „A oamenilor liberi[d]“ – a celor din Cirena[e], a celor din Alexandria[f] şi a celor din Cilicia[g] şi din Asia[h] – au început o dispută cu Ştefan, 10 dar nu puteau să se opună înţelepciunii şi Duhului cu care vorbea el. 11 Atunci au plătit nişte bărbaţi care să spună: „Noi l-am auzit rostind cuvinte blasfemiatoare împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu!“ 12 Au incitat pe popor, pe bătrâni şi pe cărturari, s-au repezit asupra lui, l-au înşfăcat şi l-au dus înaintea Sinedriului. 13 Au scos nişte martori mincinoşi, care au zis: „Omul acesta nu încetează să rostească cuvinte blasfemiatoare împotriva acestui Lăcaş sfânt şi împotriva Legii! 14 Căci l-am auzit spunând că Acest Isus din Nazaret va distruge locul acesta şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a încredinţat Moise!“ 15 Toţi cei ce şedeau în Sinedriu s-au uitat ţintă la el şi au văzut că faţa lui arăta ca faţa unui înger.

Footnotes

  1. Faptele Apostolilor 6:1 Titlu Termenul apare mai târziu în NT ca substantiv desemnând o slujbă specifică în biserică; este derivat din verbul diakoneo (a sluji, a avea grijă de ceva), din v. 2
  2. Faptele Apostolilor 6:1 Evreii elenişti erau fie evrei născuţi în afara Palestinei, fie autohtoni a căror limbă şi cultură erau puternic influenţate de elenism, iar evreii autohtoni vorbeau limba aramaică sau ebraică şi erau apărători ai culturii evreieşti
  3. Faptele Apostolilor 6:9 Lit.: întrunire sau loc de adunare; centru al comunităţii, loc public de rugăciune, de închinare şi de citire a Scripturilor, acolo unde existau cel puţin zece bărbaţi. Ca instituţie, Sinagoga a apărut în timpul exilului babilonian (după 586 î.Cr.); peste tot în carte
  4. Faptele Apostolilor 6:9 Oameni care au fost eliberaţi din sclavie
  5. Faptele Apostolilor 6:9 Vezi nota de la 2:10
  6. Faptele Apostolilor 6:9 Capitala provinciei Egipt, al doilea oraş ca mărime din imperiu; două din cele cinci cartiere ale oraşului erau locuite de evrei
  7. Faptele Apostolilor 6:9 Provincie romană în SE Asiei Mici, învecinându-se cu Siria şi având capitala la Tarsus, oraşul de unde era Saul (vezi 7:58)
  8. Faptele Apostolilor 6:9 Vezi nota de la 2:9