Chinese Contemporary Bible (Simplified)

使徒行传 6

选立执事

1那时,门徒的人数与日俱增。当中有些讲希腊话的犹太人埋怨讲希伯来话的犹太人,说对方在日常分配食物的事上怠慢了他们的寡妇。 于是,十二使徒召集所有的门徒,对他们说:“我们不应该忽略传上帝的道,去管理膳食。 弟兄姊妹,请从你们中间选出七位声誉良好、被圣灵充满、有智慧的人来负责膳食, 而我们要专心祈祷和传道。”

大家一致同意,便选出充满信心、被圣灵充满的司提凡,此外还有腓利、伯罗哥罗、尼迦挪、提门、巴米拿,以及曾信过犹太教、来自安提阿的外族人尼哥拉。 大家将这七个人带到使徒面前。使徒把手按在他们身上,为他们祷告。

上帝的道兴旺起来,耶路撒冷的门徒大大增多,连许多祭司也皈信了。

司提凡被捕

司提凡得到极大的恩典和能力,在百姓中间行了惊人的神迹奇事。 但有些来自古利奈、亚历山大、基利迦和亚细亚、属于“自由人[a]会堂”的犹太人联合起来与司提凡辩论。 10 他们无法驳倒司提凡,因为他靠着智慧和圣灵说话。

11 于是,他们暗中唆使一些人诬告司提凡说:“我们听见他说亵渎摩西和上帝的话!” 12 又煽动百姓、长老和律法教师抓住司提凡,把他押到公会。 13 他们还派人作伪证说:“司提凡常常讲侮辱圣地[b]和律法的话。 14 我们听见他说那个拿撒勒人耶稣要毁坏圣殿,还要摒弃摩西传给我们的规矩。” 15 在场的人都盯着司提凡,只见他的容貌好像天使一样。

Footnotes

  1. 6:9 自由人”指的是原为奴隶,后来获得自由的人。
  2. 6:13 圣地”指“圣殿”。

Nádej pre kazdého

Skutky Apoštolov 6

Rozdelenie úloh -- základ poriadku v cirkvi

1 S rýchlym rastom cirkvi sa začali vyskytovať aj nezhody. Kresťania, pochádzajúci z Grékov, sa ponosovali, že ich vdovám sa pri stoloch venuje menej pozornosti ako vdovám zo židovského prostredia.

A tak dvanásti apoštoli zvolali všetkých veriacich a predložili im tento návrh: My sa musíme venovať hlásaniu Božieho posolstva, nemôžeme teda dohliadať aj na poriadok a spravodlivé rozdeľovanie jedla.

Preto vám navrhujeme, bratia, aby ste si zvolili spomedzi seba sedem rozvážnych mužov, ktorí sa už osvedčili a sú naplnení Svätým Duchom. Im zveríme tieto úlohy

a my sa budeme môcť venovať výlučne modlitbám a kázaniu Božieho slova."

S týmto návrhom celý zbor súhlasil a hneď aj pristúpil k voľbe. Zvolil si Štefana, muža neochvejnej viery, ktorý bol plný Svätého Ducha, Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parména a Mikuláša z Antiochie, pôvodom pohana, ktorý prestúpil na židovstvo a potom sa stal kresťanom.

Siedmich zvolených bratov predstavili apoštolom, ktorí na nich položili ruky a vyprosili pre nich Božie požehnanie.

Slovo Božie sa rýchlo šírilo ďalej a jeruzalemský zbor veľmi rástol. Ba aj početná skupina kňazov uverila v Krista.

Štefan krivo obvinený

Štefana Boh obdaril mimoriadnou vierou a mocou, takže konal medzi ľudom veľké zázraky.

Jedného dňa sa dostal do sporu so Židmi, ktorí patrili k takzvanej Synagóge prepustencov. Čoskoro sa k nim pridali Židia z Cyrény a z Alexandrie v Egypte, z tureckej provincie Cilície a z Malej Ázie.

10 Keď videli, že ich argumenty neobstoja pred Štefanovou múdrosťou a Božím Duchom, ktorý z neho vyžaroval,

11 naviedli proti nemu falošných žalobcov: Počuli sme, ako sa rúha Mojžišovi, ba aj samému Bohu!"

12 Touto obžalobou poštvali proti Štefanovi prostý ľud, ale aj vodcov a učiteľov Zákona.

13 Napokon Štefana zatkli a predviedli pred radu. Falošní svedkovia tam zopakovali svoju obžalobu: Tento človek neprestajne hovorí proti chrámu aj proti Mojžišovmu zákonu.

14 Na vlastné uši sme počuli, ako hovoril, že Ježiš z Nazareta zborí chrám a zmení poriadky, ktoré nám určil Mojžiš."

15 Po tomto obvinení sa všetci zahľadeli na Štefana. Stál tam pokojne a tvár mu žiarila ako tvár anjela.